ยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

ยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

poll เมื่อ 2 ก.ค. 2552

ยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาคทั้งหมด ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนปกครองตนเองผ่านการปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 
นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLaw"
คุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้
 

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

iLaw's picture
สภาออกกม.คงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน .....

วันนี้ (13 ส.ค.) เวลา 13.30 น.ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม มีการพิจารณากฎหมาย ร่างพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ.2457

.......

โดยเพิ่มเติมมาตรา 3 วรรคสอง ให้คงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในทุกตำบลหมู่บ้านต่อไป เว้นแต่กรณีที่ท้องที่ใดที่มีความเจริญ สามารถจัดการดูแลและปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งดังกล่าวได้เองแล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศยกเลิกตำแหน่งดังกล่าว
......


ที่ประชุมให้ความเห็นชอบในวาระสาม ด้วยคะแนนเสียง 296 ต่อ0 งดออกเสียง 12 ไม่ลงคะแนน 7
.......


ส่งผลให้ ยังคงตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในทุกตำบลหมู่บ้านต่อไป

 

น้ำใส's picture
เห็นด้วย เพราะบรรดานักการเมืองเวลาได้มีตำแหน่งเป็นรมต.หรือรมต.ช่วยแล้ว มักจะชอบโยกย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการที่เป็นพวกของตนเองไปบริหารงานในตำแหน่งสำคัญๆ เช่นผู้ว่าราชการจังหวัด หรืออธิบดีกรมต่างๆ ที่จะสามารถเอื้อประโยชน์ทางการเมืองหรือทางธุรกิจให้แก่ตนและพรรคพวกได้
นายทุเรียน ใจดี's picture
ข้าพเจ้า มีความคิดเห็นว่า มีการยกเลิกราชการส่วนภูมิ ควรให้ท้องถิ่นได้ปกครองตนเอง ตาม รธน ปี50 บริการสาธารณะ ที่ สำคัญ เช่น การรถไฟ ไฟฟ้า ปะปา ควร ผ่องถ่ายให้ เอกชน เขา ทำ แต่ อยู่ภายใต้ การกำกับ ดูแล ของ รัฐ
Guregujo's picture
ด้วยเหตุผล รัฐธรรมนูญนิยม ผมอ่านดูตามรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้มี
ส่วนภุมิภาค หากยุบไปย่อมขัดรัฐธรรมนูญ ปี2550
Tiger's picture
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ยกเลิกรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ดีมั้ยครับ 555