ปฏิรูประบบขนส่งมวลชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ปฏิรูประบบขนส่งมวลชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

poll เมื่อ 2 ก.ค. 2552

ปฏิรูประบบขนส่งมวลชน ให้ประชาชนสามารถร่วมประเมินผลและตัดสินใจ อาทิ กรณีการรถไฟแห่งประเทศไทย หากบริษัทที่ได้รับสัมปทานไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการรถไฟไทยได้ ก็มีกลไกที่ประชาชนสามารถร่วมตัดสินคุณภาพ 

 

 
นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLaw"
คุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้
 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น
Vote
Get Adobe Flash player