หากพบสัตว์ที่เจ็บป่วย และสัตวแพทย์เห็นว่าการให้มีชีวิตอยู่ต่อไปจะได้รับความทุกข์ทรมาน จะฆ่าได้หรือไม่

ฆ่าได้ ให้ตายอย่างสงบดีกว่า
40% (130 votes)
ฆ่าไม่ได้ เพราะเราไม่สามารถตัดสินการมีชีวิตแทนสัตว์ได้
60% (195 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 325 คน

Comments

แล้วคนที่บอกว่า เพราะเราไม่สามารถตัดสินการมีชีวิตแทนสัตว์ได้, เค้าคิดยังไงกับการฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารเหรอ?

การฆ่าเพื่อให้พ้นความทรมาน มองที่ผู้ถูกฆ่าเป็นสำคัญ...

ดังนั้นจึงมีคำถามว่า เราสามารถตัดสินการมีชีวิตแทนสัตว์ได้หรือไม่...

แต่การฆ่าเพื่อเป็นอาหาร ไม่ได้มองที่ผู้ถูกฆ่า

แต่มองที่ผู้ฆ่า ( ผู้บริโภค ) เป็นสำคัญครับ...