รอบอาทิตย์ส่งท้ายปี2554 : ถก 112 ข้ามปี

รอบอาทิตย์ส่งท้ายปี2554 : ถก 112 ข้ามปี

เมื่อ 3 ม.ค. 2555

ศาลชี้พ.ร.บ.สตง.ไม่ขัดรธน.

วันที่ 28 ธ.ค. ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายสมฤทธิ์ ไชยวงศ์ โฆษกศาลรัฐธรรมนูญ แถลงว่า ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องกรณีศาลปกครองสูงสุด ส่งคำโต้แย้งของคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.บ.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 มาตรา 34(2) ที่บัญญัติเรื่องการพ้นจากตำแหน่งของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) 2549 มาตรา 36 และรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 309 หรือไม่
 
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้ว เห็นว่ามาตรา 34(2) ของพ.ร.บ.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพ้นจากตำแหน่งเมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ส่วนประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 20 ก.ย.2549 และฉบับที่ 29 ลงวันที่ 30 ก.ย.2549 ทั้ง 2 ฉบับ เป็นเสมือนบทเฉพาะกาล ซึ่งยังมีผลบังคับใช้ และได้รับการรับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ดังนั้น พ.ร.บ.ดังกล่าวจึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ การมีคำวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญไม่ได้ก้าวล่วงว่า คุณหญิงจารุวรรณยังคงอยู่ในตำแหน่งผู้ว่าการสตง.หรือไม่ เพราะเป็นอำนาจของศาลปกครองจะพิจารณา ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะส่งคำวินิจฉัยนี้ให้ศาลปกครองสูงสุดภายในกลางเดือน ม.ค.55
 
"กรณีการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการสตง.ของคุณหญิงจารุวรรณ ตามประกาศคปค.เป็นกรณีเฉพาะเท่านั้น ซึ่งประกาศ คปค.กำหนดให้อยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะสรรหาผู้ว่าการสตง.คนใหม่ เมื่อได้ผู้ว่าการสตง.คนใหม่แล้ว จะอยู่ในวาระได้แค่ 5 ปี หรือพ้นเมื่อมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์เท่านั้น เมื่อถึงเวลานั้นประกาศคปค.นี้จะนำมาใช้กับผู้ว่าการคนใหม่ไม่ได้" นายสมฤทธิ์กล่าว
 
ที่มาข่าว ข่าวสด 
 
 
'ไอซีที' ย้ำอีก นักท่องเว็บอย่า 'ไลค์-แชร์-เม้นต์' เว็บหมิ่นฯ
 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือ ICT) แจ้งข่าวว่า น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า ปัจจุบันในเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้มีการนำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ มาดัดแปลง ตัดต่อ รวมถึงแสดงข้อความ หรือความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม มีลักษณะหมิ่นสถาบันฯ ตามเว็บไซต์ เฟสบุก หรือ ทวิตเตอร์ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่กระทบต่อจิตใจของประชาชนชาวไทย และสร้างความแตกแยกในสังคม โดยการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้
 
ดังนั้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ หรือเฟสบุก ที่มีภาพหรือมีการแสดงข้อความอันมีลักษณะดูหมิ่น หรือไม่เหมาะสมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โปรดอย่ากด “ถูกใจ” (like) “แบ่งปัน” (shared) หรือ “แสดงความคิดเห็น” (comment) ไม่ว่าจะเป็นการตำหนิ ตอบโต้ในรูปแบบใดก็ตาม เพราะการกระทำดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นโดยความตั้งใจ หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์เหล่านั้น ล้วนแต่เป็นการสร้างความแตกแยกในสังคมให้มากขึ้น และยังเป็นการบ่อนทำลายความสามัคคีของคนในชาติ นอกจากนั้นยังเป็นการทำให้ภาพหรือข้อความอันไม่เหมาะสม แพร่กระจายเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
ที่มาข่าว ประชาไท
 
 
‘สุภิญญา’ ยุติบทบาทโฆษก กสทช.
 
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้แถลงยุติการดำรงตำแหน่ง โฆษก กสทช. อย่างเป็นทางการ โดยให้เหตุผล 2 ข้อ คือ 1.เพื่อเปิดทางให้เลขาธิการ ที่เพิ่งได้รับการคัดเลือกจาก กสทช. ด้วยเสียงข้างมาก ได้ทำหน้าที่เป็นโฆษกต่อไป ทั้งนี้ เนื่องเพราะเลขาธิการจะทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่าง กสทช. ทั้ง 11 คน ที่อาจมีความเห็นแตกต่างกัน และในกรณีที่ไม่มีมติเป็นเอกฉันท์ ทำให้มีเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อย ดังนั้น การมีคนกลางที่จะแถลงถึงมติและการดำเนินการดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมที่สุด
 
2.เพื่อให้ กสทช. ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นในฐานะกรรมการคนหนึ่งอย่างเป็นอิสระและมีความสบายใจมากขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องเป็นเสียงข้างน้อย
 
ที่มา่ข่าว ประชาไท
 
 
'ประยุทธ์'ร่ายยาวปม ม.112เตือนนิติราษฎร์'อย่าดึงท่านลงมา'
 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กลุ่มนิติราษฎร์เดินหน้าล่ารายชื่อเพื่อแก้ไขมาตรา 112 ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ว่า ไม่เป็นไร หากคิดได้ก็คิดกันไป ก็ลองดู ถ้าทำได้ก็ทำ ซึ่งคนที่มีความคิดเช่นนี้มีมานานแล้ว และมีหลายส่วนพัฒนามาตามลำดับ มีมาตั้งแต่เด็กๆ คนพวกนี้เขาคิดกว้าง คิดเปิด สมองเขาปลายเปิด แต่ไม่เป็นไรก็คิดไป แต่อยู่ที่ประชาชนส่วนใหญ่เขาจะว่าอย่างไร ถ้าประชาชนส่วนใหญ่เขาโอเคก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว ต่างชาติชื่นชมที่ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์
 
ส่วนประเทศไทยเราเองจะคิดอย่างไรก็คิดเอา เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ใช่ว่า เราจะห้ามไม่ให้มีคนคิด แต่หน้าที่ของเรา เราเป็นทหารรักษาพระองค์ และมีการถวายสัตย์ปฏิญาณทุกปี ทหารมีจิตสำนึกอยู่อย่างหนึ่ง คือ ทหารอยู่คู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอด
 
ที่มาข่าว กรุงเทพธุรกิจ
 
 
'คอป.'เสนอ'รัฐ'แก้ม.112
 
นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ(คอป.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.ที่ผ่านมา คอป.ได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานในปี 2555 โดยคณะกรรมการเห็นตรงกันที่จะเน้นการทำงานในด้านการออกเดินสายรับฟังข้อมูลจากทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาสังเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้บ้านเมืองเกิดความสงบ 
 
นายคณิต กล่าวอีกว่า ล่าสุดคอป.ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 30 ธ.ค. 54 เรื่องข้อเสนอแนะของคอป.เกี่ยวกับความผิดที่ต้องให้อำนาจหรือการดำเนินคดีมาตรา 112 ซึ่งสังคมมีความสับสนมาก ฝ่ายหนึ่งได้ใช้ความผิดฐานดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการดำเนินการทางการเมืองของตน อ้างว่าเพื่อเป็นการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา ม.112 อย่างเคร่งครัด ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องของการใช้เสรีภาพในทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งหากกระทำเป็นความผิดอาญาย่อมขัดต่อเสรีภาพในการแสดงความเห็นจึงเสนอให้ยกเลิก ม.112
 
นายคณิต ระบุในหนังสือคอป.ด้วยว่า ในส่วนของความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้น คอป.ได้ทำการศึกษาในแง่มุมของกฎหมายควบคู่ไปด้วย เพราะประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงตัวบทกฎหมาย เพื่อให้เกิดความปรองดองต่อคนในชาติ โดยได้ทำการศึกษาถึงพื้นฐานความแตกต่างในสังคมประชาธิปไตยในต่างประเทศกับในสังคมไทย พบว่าในประเทศประชาธิปไตยคนในกระบวนการยุติธรรมจะมีความเป็นเสรีนิยมสูงแต่คนในกระบวนการยุติธรรมของไทยมีความเป็นอำนาจนิยมสูง
 
ที่มาข่าว คมชัดลึก
 
 
ครม.ไฟเขียว งบ ส.กยน.150 ล. ตั้งอภิมหากองทุนช่วยน้ำท่วม 3.5 แสนล้าน 
 
นางฐิติมา ฉายแสง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบ และเห็นชอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ เสนอแนวทางการกำหนดกรอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่สำหรับปฏิบัติงานในสำนักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ส.กยน.) จำนวน 31 คน ประกอบด้วย รองเลขาธิการ หรือผู้ช่วยเลขาธิการ 1 คน ข้าราชการ 10 คน พนักงานราชการและลูกจ้าง 20 คน โดยการยืมตัวบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมกรอบอัตรากำลังของ ส.กยน.ในเบื้องต้นจำนวน 31 คน และการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน จำนวน 153.76 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ ส.กยน.
 
 
 
สธ.เผยจับกุม-ดำเนินคดี ผู้ฝ่าฝืน ก.ม.คุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์แล้ว 32 ราย
 
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงผลการออกตรวจจับของเจ้าหน้าที่ ที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลรวมการตรวจจับตั้งแต่วันที่ 29-31 ธันวาคม 2554 ตรวจทั้งหมด 141 ราย พบผู้กระทำผิดและดำเนินคดี 32 ราย ประกอบด้วย ภาคเหนือ ตรวจรวม 42 ราย พบผู้กระทำผิด 4 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจ 44 ราย กระทำผิด 21 ราย และภาคใต้ ตรวจ 55 ราย กระทำผิด 7 ราย ส่วนใหญ่กระทำผิดในเรื่องการโฆษณาส่งเสริมการขาย
       
ทั้งนี้ การดำเนินคดีกับผู้จัดงานคอนเสิร์ตเข็นร็อคขึ้นภูเขา ที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ พบมีการฝ่าฝืนกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พ.ร.บ. สุรา พ.ศ.2493 ซึ่งมีการขายเบียร์ยี่ห้อหนึ่ง โดยไม่ได้ขออนุญาตตาม พ.ร.บ.สุรา และมีการโฆษณา เพื่อส่งเสริมการขายที่ขัด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ทั้งบนเวทีและด้านล่าง ทั้งที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายและเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในงาน
 
ที่มาข่าว มติชนออนไลน์