ให้กฎหมายที่เสนอโดยการเข้าชื่อของประชาชน ไม่ต้องผ่านรัฐสภา แต่ต้องผ่านความเห็นชอบโดยการทำประชามติทั้งประเทศ

เห็นด้วย
78% (65 votes)
ไม่เห็นด้วย
22% (18 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 83 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว