คุ้มครองสุนัขและสุนัขจรจัด

คุ้มครองสุนัขและสุนัขจรจัด

ฺBobbi เมื่อ 17 พ.ย. 2554

เนื่องจากตอนนี้ดิฉันทำวิจัยเกี่ยวกับระบบและกฎหมายการดูแลสุนัขของเมืองปักกิ่ง ทำให้ดิฉันมีไอเดียอยากจะเสนอ เพื่อประเทศไทยจะได้น่าอยู่ กฏหมายบ้านเมืองของจีน แม้จะดูทารุณไปบ้าง ดังนั้นดิฉันได้จึงแต่นำไอเดียที่สามารถปรับใช้กับประเทศไทยได้มาเสนอ

1.ให้สุนัขที่มีเจ้าของทุกตัวลงทะเบียนผูกกับชื่อของเจ้าของ และ ทำการบันทึกDNAของสัตว์เลี้ยงลงไปในประวัติ เพื่อทำการป้องกันสุนัขถูกทอดทิ้งการเป็นสุนัขจรจัด และ เพื่อสามารถหาตัวเจ้าของนำมาดำเนินคดีหรือปรับ

2.เพื่อแก้ไขปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัขจรจัด ควรจัดตั้งองค์กรดูแลสุนัขจรจัดหรือสุนัขไม่มีเจ้าของ นำสุนัขจรจัดทั้งหมดไปทำหมัน และนำสุนัขที่ทำหมันแล้วส่งต่อไปที่หน่วยหาเจ้าของรับเลี้ยงสุนัข(อาจเริ่มทำจากบางจังหวัดก่อนเช่น กรุงเทพฯ)

ปัญหาสุนัขจรจัดอยู่คู่กับเมืองไทยเป็นเวลายาวนาน การแก้ไขปัญหาึควรจะเริ่มต้นจากจำกัดประชากรสุนัขนั้นก็คือ การทำหมัน ซึ่งการทำเช่นนั้นเข้าใจว่าน่าจะใช้งบประมาณมหาศาล อาจจะดำเนินโดยรัฐบาล หรือ ดำเนินโดยเอกชน

ปัจจุบันได้มีหลายหน่วยงานมาช่วยบรรเทาปัญหาสุันัขจรจัด โดยการับบริจาค หรือ หาเจ้าของให้สุนัข แต่การทำเช่นนี้ไม่ใช้วิธีแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ดิฉันจึงอยากให้มีหน่วยงานมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ

สิ่งที่ดิฉันเสนอไปเป็นเพียงเนื้อหาคร่าว หวังว่าจะได้รับความสนใจในระดับหนึ่ง

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

วาที's picture
สักว์ซื่อสัดว์ไม่ควรกิน
typ-pty's picture

เป็นความคิดที่มีความสร้างสรรค์มากค่ะ

จะทำให้ผู้เลี้ยงสัตว์มีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนเองมากขึ้น และเป็นการลดปัญหาสุนัขจรจัด