ยกเลิกมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา ว่าด้วยความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

ยกเลิกมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา ว่าด้วยความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

poll เมื่อ 1 ก.ค. 2552

ยกเลิกมาตรา 112 ของประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานหมิ่นเบื้องสูง เพื่อให้การปกครองในระบอบกษัตริย์ มาจากความเคารพรักอย่างแท้จริง ไม่ใช่ด้วยความกลัวในอำนาจของกฎหมาย

 

 
นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLaw"
คุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้
 

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

ประชาธิปไตยสากล's picture
เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ
darknani's picture
เอาเวลามาจัดการกับพวกที่ชอบยกเอาสถาบันฯมาเป็นเหตุผลแบ้างดีกว่า
น่าจะมีประโยชน์กว่านี้
น้ำใส's picture
เห็นด้วยที่สุดเลย ไม่อย่างนั้นคนทั่วไปก็จะกลัว ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เลย
yingcheep's picture
ไม่เห็นดวยเท่าไร ไม่ได้ผืดที่กฎหมาย ผิดที่คนใช้ต่างหาก
ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกกฎหมายอย่างยิ่ง เพราะมีไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไร และน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าโทษ

หากจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงประมวลกฎหมายใด ขอให้ท่านทั้งหลายให้ทุ่มเทกำลังกายและใจให้ในการแก้ไขและปราบปรามพวกที่ชอบเอาสถาบันมาอ้างเพื่อผลประโยชน์แอบแฝงทางการเมืองจะดีกว่านะ

คมลักษณ์ ไชยยะ's picture

เห็นด้วยครับ กฎหมายนี้มีปัญหาในตัวเองหลายประการ

1. เป็นกฎหมายที่ขัดแย้งกับหลักการประชาธิปไตย ที่เน้นเรื่องสิทธิ เสรีภาพของประชาชน

2. การฟ้องร้องที่ให้ใครก็สามารถฟ้องได้ โดยไม่ใช่ตัวผู้เสียหายเอง จึงกลายเป็นกฎหมายที่ใช้กลั่นแกล้งใครก็ได้

3. บทลงโทษของการหมิ่นฯ ที่รุนแรงมากที่สุดในโลก คือ 3-15 ปี (ต่อ 1 กระทง) ถือได้ว่า "ล้าหลัง" มากๆ ไม่มีประเทศไหนที่มีบทลงโทษในกรณีนี้รุนแรงเหมือนประเทศไทยอีกแล้ว ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการรัฐประหาร 6 ตุลาคม 19 เมื่อล้อมปราบนักศึกษาแล้ว คณะรัฐประหารได้เพิ่มโทษนี้รุนแรงขึ้น เพื่อเป็นข้ออ้างในการสนับสนุนการล้อมปราบ และปิดปากประชาชน

4. ในสังคมอารยะประเทศที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตย และเป็นสังคมมีสติปัญญาเพียงพอ "ผู้นำ" ทุกคนย่อมต้องสามารถถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ซึ่งเป็นเจตจำนงของประชาธิปไตยที่ทุกคนเท่าเท่ยมกัน ผู้นำที่ใช้อำนาจผ่านสถาบันต่างๆของประเทศ ก็ย่อมต้องควรถูกตรวจสอบ วิพากษ์วิจารณ์ได้ครับ 

naigod's picture

ยกเลิก ม.112 แล้วใช้กฎหมายหมิ่นประมาทบุคคลแทน

Ensign's picture

การแก้ไข อาจทำได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ยกเลิก ให้ใช้กฎหมายหมิ่นประมาท ละเมิด ทั่วไป

- กำหนดผู้ฟ้องร้องได้จำกัดเฉพาะ สนง.ที่เป็นตัวแทนโดยตรง หรือผู้เสียหายโดยตรง

- กำหนดให้การฟ้องร้องจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้เสียหายหรือตัวแทนก่อนการจับกุมคุมขัง

- ลดโทษลงเหลือปรับและจำคุก เท่ากับกฎหมายหมิ่นประมาท ละเมิด ทั่วไป

- กำหนดบทลงโทษผู้ฟ้องร้องในกรณีที่ฟ้องเท็จ ให้ได้รับโทษเท่ากับโทษที่ฟ้องเอากับผู้ถูกกลั่นแกล้งซึ่งจะได้รับถ้าทำผิดจริง (โทษสะท้อนกลับ) 

- กำหนดให้ไม่มีการลงโทษหรือจับกุมคุมขัง จนกว่าจะได้ลงโทษโดยศาลแล้ว

 

 

พระราชดำรัสเกี่ยวกับการวิจารณ์พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 

วันนี้ตั้งใจจะพูดอะไร ที่ไม่พาดพิงใครเลย ไม่ติเตียนใครเลย เพราะการติเตียนใครพาดพิงใครก็เกิดความไม่สบายใจ แต่ที่เห็นอยู่ข้างหน้ามีคนที่พูด ก็คงรู้ว่าใครพูดมีคนพูดว่าข้าพเจ้าไม่ดี พระเจ้าอยู่หัวฯ ไม่ดี ทำอะไรผิด แต่เขาต้องแสดงออกมาว่าพระเจ้าอยู่หัวฯ ไม่ผิด ผิดไม่ได้ เป็นตามความจริงในระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐธรรมนูญ ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พระเจ้าอยู่หัวฯ ผิดไม่ได้เขาพูดอย่างนั้น The King can do no wrong

เหมือนท่านองคมนตรีชอบพูดว่า กษัตริย์ผิด แต่เวลาบอกเดอะคิง บอกว่า The King can do no wrong ก็เป็นสิ่งที่ wrong แล้ว ก็เป็นสิ่งที่ผิดแล้ว ไม่ควรพูดอย่างนั้นความจริงเวลาอ่านตำรากฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ มีตำราที่คนอ้างเสมอและคนที่เรียนภาษาอังกฤษ เรียนกฎหมายอังกฤษต้องอ้างเสมอ เรื่อง The King can do no wrong และนักกฎหมายแถวนี้พยักหน้าว่าใช่

ความจริง The King can do no wrong คือ การดูถูกเดอะคิงอย่างมากเพราะว่าเดอะคิงทำไม can do no wrong ไม่ได้ do wrong แสดงให้เห็นว่าเดอะคิงไม่ใช่คน แต่เดอะคิงทำ wrong ได้ สำคัญที่สุดข้าพเจ้าเป็นเดอะคิง และเขาบอกว่า do no wrong เราก็เห็นด้วยกับเขา เพราะการทำอะไรถ้าคนเราถือว่าต้องมีสติ คือ หมายความว่า รู้ว่าทำอะไร คิดอะไรและไม่ปล่อยให้ผิดออกมา ก็ไม่ผิด ผิดไม่ได้ อันนี้ก็เป็นการพูดว่าข้าพเจ้าเองไม่ผิดไม่มีวันผิด ถ้าสมมติพูดผิดเพราะไม่รู้ แต่ผิดโดยรู้ว่าผิด การทำผิดโดยรู้ไม่ดีแต่บางทีไม่รู้เพราะว่าไม่มี ขอโทษนะ พูดไม่มีสติ ขาดสติ คือ ไม่ระวังตัวทีหลังก็เสียใจ

เมื่อก่อน ก่อนจะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน เป็นคิง ก็เสียใจหลายครั้งแต่ตอนเป็นพระเจ้าแผ่นดิน แล้วเป็นคิง คิงแบบไทยๆ ฝรั่งบอกเป็นเดอะคิงเข้าใจว่าน้อยครั้งที่ทำผิด เพราะระวัง ถ้าไม่ระวัง ป่านนี้ตายแล้ว ลำบาก ต้องระวังไม่ระวังก็ตาย เป็นเรื่องธรรมชาติ ที่เรียกว่าการเมือง หรือการอยู่ในสายตาของคนสายตาคนฆ่าได้ถ้าเราไม่ระวัง เราตาย ก็เลยถึงบอกได้ว่าทำไมการที่บอกว่า The King can do no wrong เพราะต้อง can do no wrong

ทุกคนก็มีฐานะอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าเดอะคิงเก่ง แต่ทุกคนก็มีส่วนเก่งเพราะมีตำแหน่งรับ รับตำแหน่งสูง ได้รับเหรียญตรา และคนชี้คนๆ นี้สูงมาก มียศศักดิ์เดอะคิงเป็นยศศักดิ์สูง แต่คนที่อยู่ในที่นี้ ยศศักดิ์ทั้งนั้นไม่ระวังตัวก็ตายเหมือนกัน ถ้าไม่ระวัง ไม่ใช่คนที่นึกว่า คนนั้นเขาต้องตายแน่เพราะไม่ระวัง ทุกคนตั้งแต่แถวแรกจนถึงแถวสุดท้าย จนหลังแถว จนถึงข้างนอกทุกคนถ้าไม่ระวังก็มีอันตราย

ที่พูดอย่างนี้อาจแปลกๆ หน่อย นี่ก็หาว่าแช่ง จริงๆ ไม่แช่ง สงสารเพราะถ้าไม่ระวัง เมืองไทยตาย เพราะฉะนั้นจึงขอร้องอย่างเดียวว่า มาวันนี้ให้ระวังๆ ระวังที่จะคิด จะพูด ที่ทำ เรื่องที่มี และก็บอกในหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์บอกว่า ที่เดอะคิงทำอะไร ก็ไม่วิจารณ์ และเขาบอกอย่าวิจารณ์ เพราะว่าเราทำอะไรไปก็ต้องรู้ว่าเขาเห็นดี ไม่ดี ถ้าไม่พูด ก็หาว่าทำดีแล้ว

แต่แท้จริง ที่พูด ที่ออกข่าว ให้สัมภาษณ์บอกว่าอย่าไปวิจารณ์เดอะคิง ต้องบอกว่าอย่าไปวิจารณ์พระเจ้าอยู่หัว เพราะว่าไม่ควร ในรัฐธรรมนูญก็มีอยู่ว่าละเมิดมิได้นักกฎหมายก็พยักหน้าอีกแล้วว่าถูกต้อง ว่าไม่ควรจะวิจารณ์ วิจารณ์ไม่ได้ละเมิดไม่ได้ แต่ว่าถ้าพูดว่าพระเจ้าอยู่หัวทำถูก พูดถูก ไม่ใช่ละเมิดเป็นการถ้าพูดภาษาอังกฤษก็ approve พระเจ้าอยู่หัว เห็นชอบด้วย

แต่ไม่เคยมีใครมาบอกเห็นชอบว่า พระเจ้าอยู่หัวพูดดี พูดถูก แต่ว่าความจริงก็จะต้องวิจารณ์บ้างเหมือนกัน แล้วก็ไม่กลัว ถ้าใครจะวิจารณ์ว่าทำไม่ดีตรงนั้นๆจะได้รู้ เพราะว่าถ้าบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวไปวิจารณ์ท่านไม่ได้ก็หมายความว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่เป็นคน ไม่วิจารณ์ เราก็กลัวเหมือนกันถ้าบอกไม่วิจารณ์ แปลว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่ดี รู้ได้อย่างไร

ถ้าเขาบอกว่า ไม่ให้วิจารณ์พระเจ้าอยู่หัว เพราะพระเจ้าอยู่หัวดีมากไม่ใช่อย่างนั้น บางคนอยู่ในสมองว่า พระเจ้าอยู่หัวพูดชอบกล พูดประหลาดๆถ้าขอเปิดเผยว่าวิจารณ์ตัวเองได้ ว่าบางทีก็อาจจะผิด แต่ให้รู้ว่าผิดถ้าเขาบอกว่าวิจารณ์พระเจ้าอยู่หัวว่าผิด งั้นขอทราบว่าผิดตรงไหน ถ้าไม่ทราบเดือดร้อน ฉะนั้น ก็ที่บอกว่าการวิจารณ์ เรียกว่าละเมิดพระมหากษัตริย์ ละเมิดให้ละเมิดได้ แต่ถ้าเขาละเมิดผิด เขาก็ถูกประชาชนบอม คือเป็นเรื่องของขอให้รู้ว่าเขาวิจารณ์อย่างไร ถ้าเขาวิจารณ์ถูกไม่ว่าแต่ถ้าเขาวิจารณ์ผิดไม่ดี

แต่เมื่อบอกว่า ไม่ให้วิจารณ์ ไม่ให้ละเมิด ไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญว่าอย่างนั้นก็ลงท้าย ก็เลยพระมหากษัตริย์ก็เลยลำบากแย่ อยู่ในฐานะลำบาก ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่ให้วิจารณ์ก็หมายความว่า พระเจ้าอยู่หัวนี่ ก็ต้องวิจารณ์ ต้องละเมิดแล้วไม่ให้ละเมิด พระเจ้าอยู่หัวเสีย พระเจ้าอยู่หัวเป็นคนไม่ดีซึ่งถ้าคนไทยด้วยกันก็ยังไม่กล้า สองไม่เอ็นดูพระเจ้าอยู่หัว ไม่อยากละเมิดแต่มีฝ่ายชาวต่างประเทศ มีบ่อยๆ ละเมิดพระเจ้าอยู่หัว ละเมิดเดอะคิงแล้วก็หัวเราะเยาะว่าเดอะคิงของไทยแลนด์ พวกคนไทยทั้งหลายนี่ เป็นคนแย่ละเมิดไม่ได้ ในที่สุดถ้าละเมิดไม่ได้ก็เป็นคนเสีย เป็นคนที่เสีย

ฉะนั้น ก็บางโอกาสขอให้ละเมิด จะได้รู้กันว่าใครดี ใครไม่ดี นี่พูดเลยเถิดพูดมากไป แต่ว่าคนที่อยู่ข้างหน้านี่ ไม่ต้องกลัว เพราะว่าไม่ได้มีความผิดคนที่นึกว่ามีความผิดพยักหน้า พยักหน้าว่ามีความผิดจริงๆ ความจริงเขาไม่มีความผิดคนที่มาก่อนน่ะมีความผิด แล้วกลัวคนที่พยักหน้าเนี่ยไม่ได้แก้ไข นี่ผิดตรงนี้ไม่ได้แก้ไข หลบความรับผิดชอบ มันเป็นอย่างนั้น ในเมืองไทยนี่คนไหนที่ทำอะไรไม่เข้าร่องเข้ารอยก็ลาออก ลาออกแล้วไม่มีอะไรผิดเลยแม้จะทำอะไรผิดอย่างมากๆ

ถ้าเป็นข้าราชการ ก็เรียกเข้ากระทรวง เข้ากรุงเทพฯ แล้วก็หมดเรื่อง นานๆทีมีเข้าคุก นี่พูดอย่างนี้ชักจะหนัก ใช้คำว่าเรียกเข้ากรุงเทพฯ หรือเข้าคุกแต่มีที่เกิดเรื่องเข้าคุก แต่อย่างไรก็ตาม เข้าคุกแล้วถ้าเป็นการละเมิดพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์เองเดือดร้อน เดือดร้อนหลายทางทางหนึ่ง ต่างประเทศเขาบอกว่าเมืองไทยนี่ พูดวิจารณ์พระมหากษัตริย์ไม่ได้ว่าวิจารณ์ไม่ได้ก็เข้าคุก มีที่เข้าคุก เดือดร้อนพระมหากษัตริย์ต้องบอกว่าเข้าคุกแล้วต้องให้อภัย ที่เขาด่าเราอย่างหนักฝรั่งเขาบอกว่าในเมืองไทยนี่ พระมหากษัตริย์ถูกด่า ต้องเข้าคุก

ที่จริงควรเข้าคุก แต่เพราะฝรั่งบอกอย่างนั้น ก็ไม่ให้เข้าไม่มีใครกล้าเอาคนที่ด่าพระมหากษัตริย์เข้าคุก เพราะพระมหากษัตริย์เดือดร้อนเขาหาว่าพระมหากษัตริย์เป็นคนที่ไม่ดี อย่างน้อยที่สุด ก็เป็นคนที่จั๊กจี้ใครว่าไรซักนิด ก็บอกให้เข้าคุก ที่จริงพระมหากษัตริย์ไม่เคยบอกให้เข้าคุกตั้งแต่สมัยรัชกาลก่อนๆ เป็นกบฏ ก็ยังไม่จับใส่คุก ไม่ลงโทษ รัชกาลที่ 6 ท่านไม่ลงโทษ ไม่ได้ลงโทษผู้ที่เป็นกบฏ มาจนถึงต่อมา รัชกาลที่ 9 ใครเป็นกบฏก็ไม่เคยมีแท้ๆ ที่จริงก็ทำแบบเดียวกันไม่ให้เข้าคุก ให้ปล่อยหรือถ้าเข้าคุกแล้วก็ให้ปล่อย ถ้าไม่เข้าก็ไม่ฟ้อง เพราะเดือดร้อนผู้ที่ถูกด่าเป็นคนเดือดร้อน

อย่างที่คนที่ละเมิดพระมหากษัตริย์ และถูกทำโทษไม่ใช่คนนั้นเดือดร้อนพระมหากษัตริย์เดือดร้อน นี่ก็แปลก...ฯลฯ

ฯลฯ...มาพูดถึงไฟฟ้าและพลังงาน ไฟฟ้าและพลังงานนี่ การไฟฟ้าต้องใช้พลังงานเพราะว่าสำหรับปั่นไฟฟ้า ต้องใช้พลังงานเพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้า อันนี้ทำมานานแล้วเวลาขาดแคลนเชื้อเพลิงก็บอกว่า ให้ปิดโทรทัศน์ ให้ปิดโทรทัศน ให้ปิดไฟและบอกว่าได้ผลดี ความจริงเปิดโทรทัศน์นี้ไม่เป็นไร ถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงหมดแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นได้ มีแต่ต้องขยัน หาวิธีที่ทำให้เชื้อเพลิงเกิดใหม่เชื้อเพลิงที่เรียกว่าน้ำมันนั้นมันจะหมด ภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปสี่สิบปีหมด เราก็จะอายุร้อยสิบแปด

ร้อยสิบแปดนี่ เรายังมีชีวิตอีกสองปี สองปีก็ใช้แก๊สโซฮอล์ หรือไม่ใช้แก๊สโซฮอล์แก๊สโซฮอล์นี่ก็ไม่มี เพราะแก๊สโซฮอล์ ใส่แอลกอฮอล์เพียง 10% อย่างมาก ต้องใช้ต้องใช้น้ำมันปาล์ม น้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ระหว่างที่จะถึงอายุร้อยสิบแปดหาวิธีได้แล้ว ที่จริงเมื่อสองปีก็ทำ ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่ ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกฯ ก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100%

เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่ง แล้วก็ เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันหนึ่งถอยหลังมาได้ยินเสียงบึมๆ นั่นน่ะ นั่นอะไร รถดีเซล รถใช้น้ำมันดีเซล 100% 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกฯ ก็บอกว่าหอมดี แล้วก็ถามว่าหอมดีแล้วไม่เดือดร้อน เพราะว่านายกฯไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์ เพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความว่าเราไม่เดือดร้อน ถึงเวลาเราอายุร้อยสิบแปดถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเอง คนอื่นอาจจะไม่ได้ คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามี เพราะเราขวนขวาย ขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ 

Mivakoe's picture

ทุกคนเกิดมา มีใครจะรูมัย ว่าจะมีกฏหมาย หมิ่น มาค่อยกดหัว ปชช อยู่ ตกลง มันเกิดขึ้น เพราะคนเขียนมันขึ้นมาใช่หรือไม่

ใครไม่อยากได้ อิสระ เสรีภาพ ภารดรภาพ แล้วมันอยากได้อะไร 

แค่สิทธิขั้นพื้นฐาน ในการแสดงความคิดเห็น ยังไม่อยากได้ ตกลง ม้นก็คงไม่เข้าใจ ปชต คืออะไร 

น่าสังเวสใจ ปกป้อง กม.เพื่อริดรอนสิทธิ ตัวมันเอง ฉลาด หรือ โง่ วะเนี่ย