ปฏิรูปกองทัพไทย

ปฏิรูปกองทัพไทย

poll เมื่อ 1 ก.ค. 2552

ปฏิรูปกองทัพ โดย
1) ลดงบประมาณของกองทัพ เพราะประเทศไทยไม่ได้อยู่ในสภาวะสงคราม ไม่จำเป็นต้องนำงบประมาณจำนวนมากไปใช้สำหรับการส่งเสริมแสนยานุภาพของกองทัพ
2) ย้ายค่ายทหารออกจากเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อใช้พื้นที่ดังกล่าวสำหรับสร้างสวนสาธารณะ และศูนย์ฝึกอาชีพให้แก่คนจน
3) ทหารห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และปราบปรามประชาชน

 

 
นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLaw"
คุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้
 

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

mrkosit's picture
บางอย่างเวิร์ค บางอย่างไม่เวิร์ค
domaman's picture
ข้อ 1 เอาน่าครับ ขึ้นกับเงื่อนไขและกัน
ข้อ 2 เห็นด้วย
ข้อ 3 ห้ามเฉย คงไม่เวิร์ค ต้องปฏิรูปโครงสร้างกองทพด้วย