เพิ่มโอกาสและสร้างทางเลือกให้หญิงที่ตั้งครรภ์

เพิ่มโอกาสและสร้างทางเลือกให้หญิงที่ตั้งครรภ์

poll เมื่อ 1 ก.ค. 2552

มีกลไกการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่มีปัญหา เช่น ยกร่างกฎหมายคุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์

 

 
นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLaw"
คุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้
 

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player