ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงยาที่จำเป็น

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงยาที่จำเป็น

poll เมื่อ 1 ก.ค. 2552

สร้างมาตรการที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงยาจำเป็น แก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงยาของประชาชน เช่น พ...สิทธิบัตร, ... ยา และ พ... การแข่งขันทางการค้า

 

 
นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLaw"
คุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้
 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น
Vote
Get Adobe Flash player