ค่ำคืนแห่งสิทธิมนุษยชน: บทบาทของเยาวชนในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

 

ค่ำคืนแห่งสิทธิมนุษยชน: แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
 
บทบาทของเยาวชนในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
Youth Middle East and Northern Africa Meets
 
19 กันยายน 2554 เวลา 17.00 - 20.00 น.
The Reading Room สีลมซอย 19
 
ในขณะที่เยาวชนมีบทบาทอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เราได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงแรงผลักดันที่ทำให้เยาวชนทั้งหลายกล้าที่จะลุกขึ้นมาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านของสังคมและ สิทธิมนุษยชน
 
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเชิญเยาวชน เข้าร่วมแบ่งปันและพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนกับการสร้างความแตกต่างในด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ที่กำลังมีการรณรงค์อยู่ทั่วโลกในขณะนี้
 
ประเด็นของการพูดคุยจะเน้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือเป็นหลัก จากนั้นจึงนำมาสู่การพูดคุยถึงประเด็นของประเทศไทยกับการสนับสนุนบทบาทของเยาวชนกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าว โดยมีวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ด้วย 2 ท่าน คือ
 
คุณประทับจิตร นีละไพจิตร, มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (The Justice for Peace Foundation-JPF) 
และคุณ อาเต็ฟ โซ๊ะโก, ประธานเครือข่ายเยาวชนนักศึกษาเพื่อพิทักษ์ประชาชน 
 
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 02 513 8745, 02 513 8754 
จองที่นั่งล่วงหน้าโดยการส่งรายละเอียดชื่อ เบอร์โทรศัพท์และองค์กรสังกัดที่อีเมล์ [email protected]
 
*กิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ*