ท้องถิ่นทุกแห่งมีกลไกสนับสนุนเรื่องศิลปะและความคิดสร้างสรรค์โดยไม่จำกัดรูปแบบ

ท้องถิ่นทุกแห่งมีกลไกสนับสนุนเรื่องศิลปะและความคิดสร้างสรรค์โดยไม่จำกัดรูปแบบ

poll เมื่อ 1 ก.ค. 2552

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนผลงานศิลปะและการสร้างสรรค์ทุกชนิดของประชาชน เช่น มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะและการสร้างสรรค์ร่วมสมัยของประชาชนในทุกจังหวัด

 

 
นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLaw"
คุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้
 

 

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player