ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนโดยบรรจุเนื้อหา เเนวทางของในหลวงมาเป็นเเนวทางการเรียนรู้

ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนโดยบรรจุเนื้อหา เเนวทางของในหลวงมาเป็นเเนวทางการเรียนรู้

gina4cat เมื่อ 28 มิ.ย. 2554

สืบเนื่องสมัยนี้ เด็กไทยไม่มีความรู้ที่เปนไปตามมาตรฐานสากล คือ เน้นเเต่ทฤษฏีมากเกินไปจนไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ดังนั้น จึงเสนอเนื้อหาพอเพียงของในหลวง ทั้งในเเง่ของปรัชญา เเนวทางพอเพียง เเนวทางการปฏิบัติโครงการต่างๆ ให้เป็นเเนวทางในการเรียนรู้ในเเต่ละสาขาวิชา ให้มีการสังเคราะห์ วิเคราะห์ ในกลุ่มเเต่ละวิชา เเละสามารถนำไปปฏิบัติต่อยอดได้มากขึ้น กว่าปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านทักษะ ความรู้ เเละการสร้างสรรค์ที่ดีมากขึ้น ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของเเต่ละวิชา เช่น ศาสนา สามารถนำหลักคุณธรรมมาสังเคราะห์ ภาษาไทย ใช้หลักของการศึกษาในเเง่ของวรรณคดี พระราชนิพนธ์ เเละงานเขียนอื่นๆ เป็นหลักที่ศึกษาได้ สังคม ก้ใช้หลักของพระบรมราโชวาท เเละการศึกษาในปชต.ตามที่ในหลวงได้บอกไว้

ดังนั้น จากที่เด็กนอก มีนิสัยที่เเสดงออกในความคิดเห็นเยอะมาก จึงอยากให้มีเนื้อหาที่กระตุ้นให้เด็กไทยปฏิบัติเเละพูด เเสดงออกในการคิด เสนอ ซักถาม เเนะนำ เเละออกความเห็นได้มากยิ่งขึ้น ในเเบบของตัวเองอย่างถูกต้อง

สิ่งที่ในหลวงคิดขึ้นมานั้น เป็นหลักปฏิบัติที่สามารถนำมาใช้ได้จริง เเละช่วยปรับนิสัยของเด็กไทยให้คิดมากขึ้นด้วย อีกอย่าง คือ การต่อยอดจากสิ่งที่ในหลวงทรงคิดไว้ให้มีการพัฒนาที่ดีมากขึ้น เน้นความสร้างสรรค์ในทางที่มีประโยชน์ต่อตนเอง ส่วนรวม โดยไม่ละเมิดต่อปชต. ไม่ทำผิดต่อหลักคุณธรรม ศีลธรรม จารีตประเพณี บรรทัดฐานของวัฒนธรรมไทย ด้วยคะ

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

opop's picture

เห็นด้วยที่จะให้การเรียนการสอน เน้นการคิด วิเคราะห์ นำไปปฏิบัติได้จริงมากกว่าเรียนๆ ไปอย่างเดียว เห็นด้วยที่ว่าแนวคิดของในหลวงนำไปปฏิบัติได้จริง แต่ไม่เห็นด้วยว่าการปรับปรุงหลักสูตรจำเป็นต้องให้เป็นไปตามแนวคิดนี้เท่านั้น เอาเป็นว่าปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น เรื่องพอเพียงก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สอนเด้กได้ แต่ต้องไปให้กว้างกว่าถึงทุกเรื่อง ไม่งั้นก็เรียนปลูกผักเหมือนกันทุกโรงเรียนทั่วประเทศ แล้วจะใช้ได้จริงเหรอ?

gina4cat's picture

พอเพียงไม่ได้สอนให้ปลูกผักคะ มันเป็นเหมือนปรัชญาการใช้ชีวิต ซึ่งก้คล้ายๆกับคำสอนลัทธิ คะ กรุณาไป ศึกษามาใหม่คะ และก็เขียนไว้แล้วว่า ให้นำมาใช้ในทุกเรื่อง เน้นภาคปฏิบัติที่สามารถควบทฤษฏีได้ ให้เหมือนที่ตปท.เค้าสอนกันคะ 

thirayuw's picture

ปลูกผัก - -* ถ้าคิดอย่างงี้นักเรียนป.1ก็ต้อไปทำฝนเทียมน่ะสิ อันนี้มันลอกเลียนแบบ100%

"ช่วยเอาไปประยุกต์ใช้ด้วยนะครับ"

ณัฐพัชร์'s picture

อืมผมเห็นด้วยและVoteไปแล้ว  แต่ขอเสริมเรื่องการดำรงชีพด้วยตนเองบ้างเล็กน้อย   วิชาลูกเสือ รด.นักเรียนทหาร  เชื่อมั้ย  คุณจบมาดีแค่ไหนก็เอาชนะสิ่งแวดล้อมไม่ได้  การพึงพาตนเองได้คือหลัก1 ในปราชญาของในหลวง  สมควรยกยก หลายสถาบันได้บรรจุหลักปรัชญาของพระองค์เป็นแขนงวิชา1 แล้วในตอนนี้  หลักสูตรตอนนี้เห็นมี ป.โทแล้ว และน่าดีใจหลักปรัชญานำไปพัฒนาได้ทุกๆด้าน  เห็นผลกันจริงๆ คือเกษตรทฤษฏีใหม่  ซึ้งตอนนี้ชาไร้ชาวนานำไปประยุคปรับใช้กันกวางมากขึ้น   ผมเองก็แอบนำไปใช้กับด้านหลังบ้านผม  วันหน้าจะแอ๊บมาให้ดูกัน ของแพงหรือมากกว่าโครตแพงก็ไม่สามารถทำให้ผมอดตายได้หรอกตอนนี้ ผมมีภูมิแล้วตอนนี้ 

gina4cat's picture

คนที่ไม่เห็นด้วยน่าจะเป็นพวกที่ ต่อต้านการเรียนรู้ เพื่อปชต. มั้ง 

 

สงสัยไม่ชอบทำ แต่ชอบพูด แหงๆ

thirayuw's picture

ของดีมีอยู่แล้วไม่เอาไปใช้กัน หาอะไรอยู่