ทุกคนในเมืองไทย ไม่ว่าสัีญชาติใด มีสิทธิเท่าเทียมกัน

ทุกคนในเมืองไทย ไม่ว่าสัีญชาติใด มีสิทธิเท่าเทียมกัน

poll เมื่อ 1 ก.ค. 2552

คุ้มครองผู้ที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยให้สามารถได้รับสิทธิคุ้มครองตามกม.เท่าเทียมกับผู้ที่มีสัญชาติไทย

 

 
นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLaw"
คุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้
ติดตามความเห็นน่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ข้อเสนอจากอินเทอร์เน็ต : คุณอยากแก้กฎหมายอย่างไรบ้าง"
 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น
Vote
Get Adobe Flash player