หน้าที่ของตำรวจ ? และการปรับเงินผู้ขับขี่จักรยานยนต์?

หน้าที่ของตำรวจ ? และการปรับเงินผู้ขับขี่จักรยานยนต์?

vxdpass5 เมื่อ 8 มิ.ย. 2554

ขอเสนอความคิดเห็นดังต่อไปนี้

รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติสูงสุด ประกอบด้วย การปกครองสูงสุด กฎหมายสูงสุด การใช้อำนาจสูงสุด(อธิปไตย) และ ความยุติธรรมสูงสุด

โดยยึดหลัก การใช้อำนาจสูงสุด(อธิปไตย)เป็นของปวงชน
ปวงชน หมายถึง ชนชาติไทยทุกคน

บุคคลที่ประกอบอาชีพตำรวจ รับใช้ประชาชนและสังคม ในด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยมีหน้าที่ปกป้อง , คุ้มครอง , ดูแลผู้ที่เสียหาย และติดตามนำตัว หรือจับกุมผู้ที่กระทำความเสียหาย หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น เมาสุรา , ความคึกคะนอง เป็นต้น รวมทั้งการกระทำที่เป็นเหตุอันก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น ถนนเป็นหลุม ,โค้งอันตราย , แยกอันตราย , ไฟจราจรไม่ติด , ป้ายจราจรไม่มี เป็นต้น นำตัวมาเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม เพื่อมาชดใช้ค่าเสียหาย ตามมูลค่าของความเสียหายที่ประเมินได้ ตามหลักความยุติธรรม ให้กับผู้เสียหาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของบุคคลที่ประกอบอาชีพในส่วนยุติธรรม เป็นผู้มีอำนาจอธิปไตยในเรื่องของความยุติธรรม ซึ่งมีอำนาจสูงสุดในเรื่องของความยุติธรรม ตำรวจจะไปก้าวล่วงละเมิดมิได้

การกระทำใดๆ ที่ไม่เกิดความเสียหาย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือ ไม่เป็นเหตุอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น มิใช่ความผิด ตำรวจไม่มีหน้าที่ในการติดตามจับกุมใดๆ ทั้งสิ้น

และ การจับกุมเพื่อเอาค่าปรับจะกระทำมิได้ เพราะการเอาค่าปรับ เป็นเรื่องของคู่กรณีระหว่างผู้เสียหายกับผู้ที่กระทำความเสียหาย ตำรวจมิใช่คู่กรณี ไม่ใช่ผู้เสียหาย จึงไม่สามารถเรียกรับผลประโยชน์ใดๆได้ การจับกุมเพื่อเอาค่าปรับจึงเปรียบเสมือนเป็นการกรรโชกทรัพย์ เป็นการใช้อำนาจ
เกินขอบเขต เกินเลย จนไปก้าวล่วงละเมิดอธิปไตยของบุคคลอื่น อาชีพอื่น ในด้านทรัพย์สิน ซึ่งผิดต่อหลักอำนาจอธิปไตย (เป็นของปวงชน) ถือว่ามีความผิดต้องรับโทษ

สรุปว่า
1 ตำรวจมีอำนาจสูงสุดอันเป็นหน้าที่ ในการปกป้องอธิปไตยของประชาชน มิ
. ใช่ไปก้าวล่วงละเมิดอธิปไตยของประชาชน ในด้านทรัพย์สิน
2 เรื่องนี้เป็นเรื่องของการใช้อำนาจสูงสุด(อธิปไตย) มิใช่ กดหมาย จะอ้างเรื่อง
กดหมายมาใช้บังคับมิได้
3 เมื่อกดหมายใดๆ ที่ขัดต่อหลักการใช้อำนาจสูงสุด(อธิปไตย)เป็นของปวงชน
กดหมายดังกล่าว ต้องเป็นอันโมฆะ ใช้บังคับมิได้

หมายเหตุ กดหมาย มิใช่ กฎหมาย(ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎ)

ขอเสนอความคิดเห็นเพียงเท่านี้

ขอบคุณครับ

คุณแสดงความคิดเห็นว่า
Vote
Get Adobe Flash player

Comments

NuKreaMzA's picture

 

 เห็นด้วยอย่างมาก มันไม่มีความจำเป็นเลยที่จะเรียกค่าปรับเลย แต่มันก็ผิดทั้งคู่แหละ

ถึงอย่างนั้นมันก็มีเพราะคนที่ขับน่ะ พอรู้ว่าทำผิด ก็เลยไม่ต้องการที่จะไปโรงพักใช่ไหมล่ะ

คนทำผิดก็จะหาทางที่จะทำให้ตัวเองรอดพ้นจากความผิด ที่ทำให้ตัวเองเสียหาย

แล้วจังหวะนั้น ตำรวจมีหรือจะไม่อยากได้เงิน ถึงไม่อยาก แต่ถ้าได้มาฟรี จะอยากได้ไหม ??

แล้วข้อตกลงนี้(ทั้งสองฝ่าย)ก็ถือว่าดีต่อกันแบบผิดๆ จนทำให้เกิดเป็นค่านิยมที่ผิดๆกันมา

ล่าสุดเห็นพี่โดนจับเพราะขี่มอเตอร์ไซด์ไม่สวมหมวกตอนกลางดึก เลยโดนจับตัวไว้

แล้วพอเจรจากันไปมา รู้มั้ยเค้าอยากได้อะไร คำตอบคือ = Black ลิตร ไม่งั้นก็เงิน 500

ตลกรับประทานเลย ไม่รู้จะพูดยังไงเลยงานนี้