จับตา สนช.

prisoner
สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมีการแก้ไขหลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น การใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องกักขังเฉพาะกรณีที่จำเป็น การให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจดหมาย เอกสาร และสกัดกั้นการสื่อสาร การกำหนดมาตรการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องกักขังหญิงที่ตั้งครรภ์ รวมถึงการเพิ่มโทษสำหรับผู้ที่กระทำผิดต่อสถานที่กักขัง 
Singha-suek
หลัง สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง ทำให้เกิดกระแสคัดค้านในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก กฎหมายนี้มีศัพท์เทคนิคที่อ่านแล้วยังมีข้อสงสัยจำนวนมาก เราจึงยกหูโทรศัพท์ไปสอบถาม พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร สมาชิก สนช. เพื่อคลายข้อสงสัยที่มีอยู่มากมายในโลกออนไลน์
reseave military bill
สนช.ร่าง พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง โดยเนื้อหาให้ทหารกองหนุน กลับมาฝึกวิชาทหารอีกครั้งพื่อการเตรียมความพร้อมในกิจการของกระทรวงกลาโหม โดยหากฝ่าฝืนไม่เข้ารับราชการทหารมีโทษสูงสุดติดคุกสี่ปี ในส่วนของนายจ้างหากไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างซึ่งต้องรับราชการทหารในวันลามีโทษปรับสองหมื่นบาท
Electronic Monitoring
สนช.เพิ่งแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา โดยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวและจำกัดการเดินทางแทนการจำคุก โดยหวังว่าจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีรัพย์สินเป็นหลักประกันได้สิทธิปล่อยตัวชั่วคราวและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลนักโทษ อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าจะนำมาใช้กับคดีลักษณะใดหรือนักโทษกลุ่มใด
ร่างกฎหมายแก้ไข ป.อ. ใช้ “รอการลงโทษ” ลดปัญหาคนล้นคุก
ปัญหา "คนล้นคุก" เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงกันมาอย่างยาวนาน แต่ทว่า ทางออกของปัญหาไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ตรงไหน อย่างไรก็ดี สนช. พยายามแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการ "รอการลงโทษฯ" แต่กฎหมายดังกล่าวจะตอบโจทย์ได้จริงหรือไม่ ไปดูรายละเอียดกัน
pregnant act
สนช.กำลังพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพราะการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพิ่มขึ้น และนำไปสู่การทำแท้งที่ผิดกฎหมาย ส่งผลต่อสังคมและเศรษฐกิจ ชวนมาทบทวนเนื้อหาของร่างกฎหมายดังกล่าวกับ จิตติมา ภาณุเตชะ ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ จากมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 
Sarawut Pitiyasak
ผู้ช่วย รมว.ไอซีทีชี้แจงความคืบหน้าชุดกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 8 ฉบับ ว่ามีหลายฉบับที่นำกลับมาทบทวนเพราะมีความเห็นต่างจากหลายฝ่าย แต่ยืนยันว่าจะเดินหน้าออกกฎหมายให้เสร็จภายใน สนช. ชุดนี้ ขณะที่นักวิชาการนิติศาสตร์ยังคงแสดงความกังวลว่าชุดกฎหมายดังกล่าวจะกระทบสิทธิประชาชน
Sexuality Studies Association
สมาคมเพศวิถีศึกษาชำแหละกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายอุ้มบุญ, พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และร่าง พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พบปัญหาหลายข้อ ทั้งการละเมิดสิทธิเด็ก/ผู้หญิง/กลุ่มเพศทางเลือก การเขียนกฎหมายให้ตีความได้กว้างเกินไปจนอาจบังคับใช้ไม่ได้ผล
NCPO reconstruct 5 economy committee
ช่วงต้นของการยึดอำนาจของ คสช.ได้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยการออกประกาศ และคำสั่ง 5 ฉบับ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการจำนวน 5 ชุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การลงทุน และพลังงาน โดยก่อนการรัฐประหาร คณะกรรมการเหล่านี้มีกฎหมายจัดตั้งอยู่ก่อนแล้ว
security business
ร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ได้ผ่านการพิจารณาของ สนช. ไปเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม โดยมีสาระสำคัญ คือการกำหนดมาตรฐานของธุรกิจรักษาความปลอดภัย และมาตรฐานของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีความชัดเจนและเข้มงวดมากขึ้น