Laws Monitoring

amend nbct act
ร่างแก้ไขพ.ร.บ.กสทช. เป็น 1 ใน ชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล 10+3 ฉบับ ร่างนี้จะลดอำนาจ กสทช.ให้เป็นเพียงส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานใหม่ที่เรียกว่า คณะกรรมการดิจิทัลฯ เปลี่ยนวิธีการจัดสรรเคลื่อนความถี่เป็นการคัดเลือก รวมทั้งนำเงินจากกองทุน กทปส.ที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นของคณะกรรมการดิจิทัล 
Phone Trapped
ร่างแก้ไข วิ.อาญาฯ เป็น 1 ใน ชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล 10+3 ฉบับ ร่างนี้เพิ่มอำนาจตำรวจในการดักฟังโทรศัพท์และดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ของประชาชน โดยต้องขอหมายศาล และกำหนดว่าหากผู้ต้องหาใช้สิทธิไม่ให้การในชั้นสอบสวน แล้วอ้างในชั้นศาล ศาลจะไม่รับฟัง
child pornography
ร่างแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เป็น 1 ใน ชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล 10+3 ฉบับ ร่างนี้เพิ่มความเข้มงวดเรื่องความผิดเกี่ยวกับภาพลามกอนาจารของบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี มีการกำหนดเรื่องความผิดฐานเผยแพร่ "ข้อมูลเท็จ" ใหม่ กำหนดให้ผู้ดูแลเว็บต้องทำตาม "ขั้นตอนการแจ้งเตือน"
NLA Summary
ผลงานในปี 2557 ของ สนช. มีการพิจารณาร่างกฎหมายถึง 97 ฉบับ มีการลงมติผ่านกฎหมายแล้ว 47 ฉบับ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย 176 คนต่อครั้ง จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 220 คน สนช.เห็นชอบข้อตกลงระหว่างประเทศ 5 ฉบับ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 3 คน และพิจารณาเรื่องถอดถอนบุคคลออกจาตำแหน่ง 4 เรื่อง ขณะที่นอกสภาภาคประชาชนก็พยายามส่งเสียงเรียกร้องต่างๆ 
plane act
สนามบินเป็นพื้นที่ของผู้คนจำนวนมากในการไปมาหาสู่ของคนหลากหลายมุมโลก ล่าสุด สนช.เพิ่งออกกฎหมายการกระทำผิดบางประการต่อทางเดินอากาศ ซึ่งกฎหมายนี้มีความน่าสนใจคือ มีการกำหนดโทษประหารชีวิตด้วย สำหรับคนที่เดินทางโดยเครื่องบินควรศึกษาก่อน!!!
inheritance tax
ในหลายประเทศเล็งเห็นว่าการเสียภาษีมรดกไม่ใช่รายได้หลักของรัฐ แต่ทำไม"ประเทศไทย" จึงมองว่าการเสียยภาษีมรดกเป็นวิธีการลดความเหลื่อมล้ำได้? 
Pregnant
ผู้อ่านทางบ้านส่งข้อเขียนมาร่วมกันจับตาการออกกฎหมายของ สนช. โดยสรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ.อุ้มบุญ มาให้เข้าใจความหมาย ขั้นตอนตามกฎหมาย ข้อห้าม และฝากข้อสังเกตข้อเสนอแนะไว้ ก่อนที่กฎหมายจะผ่านการพิจารณาออกมาใช้บังคับจริง
กฎหมายอุ้มบุญเป็นกฎหมายที่มีการพูดถึงกันมาหลายยุคหลายสมัย และมีความจะเป็นไปได้สูงว่าจะคลอดในรัฐบาลทหารชุดนี้ อย่างไรก็ตามเราควรจะทำความเข้าใจว่ามันมีเนื้อหาอย่างไร และมีปัญหาซึ่งกระทบต่อบุคคลใดบ้าง หาคำตอบได้ที่บทความชิ้นนี้
้homeless Act
ผลการพัฒนาที่เน้นเศรษฐกิจภาคเมือง ทำให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของคนชนบทคนจำนวนมาก ขณะคนเมืองจำนวนไม่น้อยก็ปรับตัวไม่ได้จากการพัฒนา คนเหล่านี้มุ่งหน้าออกจากบ้านด้วยจุดประสงค์ต่างกัน และถูกมองว่ามีปัญหา สนช.จึงออกกฎหมายคนไร้ที่พึ่ง เพื่อดูแลคนกลุ่มนี้แต่จะช่วยให้คนกลุ่มนี้มีชีวิตดีขึ้นหรือไม่? 
cinema copy right
ที่ผ่านมากฎหมายลิขสิทธิ์ปรากฎช่องโหว่มาโดยตลอด ครั้งนี้คณะรัฐมนตรี นำโดยกระทรวงพาณิชย์เสนอให้สนช.พิจารณาอย่างจริงจัง โดยการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งนี้มีโทษปรับสูงสุดถึงแปดแสนบาท