Laws Monitoring

tax law
ร่างพ.ร.บ.แก้ไขประมวลรัษฎากร มาตรา 63 มีความน่าสนใจที่ สนช.พิจารณาร่างนี้ผ่านสามวาระรวดภายในวันเดียว ร่างนี้แก้ไขมาตรา 63 เพียงมาตราเดียว และผลของการแก้ไขก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิทธิหน้าที่ในทางปฏิบัติมากนัก จึงอาจเป็นเหตุให้ผ่านได้อย่างรวดเร็ว
Privacy Act
สิทธิส่วนบุคคล เป็นสิทธิพื้นฐานทั่วไปของมนุษย์ที่ต้องได้รับความคุ้มครอง ในกรณีประเทศไทยไม่เคยมีกฎหมายที่ใช้คุ้มครองสิทธิในด้านนี้เป็นการเฉพาะมาก่อน ดังนั้นเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้หยิบยกกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาพิจารณาจึงเป็นที่จับตาว่า หน้าตาของกฎหมายจะเป็นอย่างไร
National-Anti-Corruption-Commission-in-power
รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ให้อำนาจองค์กรที่รักษาการตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ สามารถยื่นเสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายของตนเอง ล่าสุด ป.ป.ช.เสนอแก้ไขในหลายประเด็นที่น่าสนใจ เพื่อทำให้ตนสามารถปราบคอร์รัปชั่นได้ดีขึ้น อย่างไรก็ดีร่างนี้ก็ยังมีข้อถกเถียงในหลายประเด็น เขาเถียงอะไรกัน?
Legislative Process
เป็นที่รู้กันว่า สนช.มีหน้าที่ออกกฏหมาย แต่รู้กันหรือไม่ ใครสามารถเสนอร่างกฏหมายได้บ้าง เขาออกกฏหมายกันอย่างไร นอกจากนี้คนพวกนี้เขาคือใครมาจากไหนกันบ้าง?  
help NLA
iLaw ขอเชิญชวนเพื่อนที่มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่สนช.มุ่งจะออกกฎหมาย เขียนบทความสรุป วิเคราะห์ร่างกฎหมายฉบับต่างๆ ที่ท่านสนใจส่งมาให้เรา ช่วยกันหน่อยๆ อย่าปล่อยให้ สนช.ทำอะไรก็ได้โดยไม่มีใครรู้ 
Traffic Act
ร่างพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ... มีความต้องการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจมากขึ้นในการจัดการท้องถนน ประเด็นสำคัญคือร่างใหม่ให้อำนาจตำรวจส่งใบสั่งไปทางไปรษณีย์ และให้อำนาจตำรวจตรวจสอบผู้ขับขี่ที่ไม่ให้ความร่วมมือโดยสันนิษฐานว่าเมาได้ ร่างนี้อยู่ในการพิจารณาของสนช.ปี 2557 
"เทปสีแดง" เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของการดำเนินนโยบายที่ล้มเหลวและก่อให้เกิดปัญหาการแสวงหากำไรเกินปกติ ดังนั้นการมีกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการระหว่างรัฐและเอกชนจึงเป็นทางเลือกใหม่ในการอุดช่องโหวเหล่านี้
Rape Kid
สนช.เตรียมพิจารณา ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เรื่องความผิดเกี่ยวกับเพศ เพิ่มโทษปรับฐานข่มขืนเด็ก แก้ไขถ้อยคำที่ไม่ชัดเจน และกำหนดให้ชัดว่า หากผู้เสียหายอายุต่ำกว่า 13 ปี จะอ้างว่าไม่รู้อายุของเด็ก เพื่อให้พ้นความผิดไม่ได้   
save animal
ร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... ที่อยู่ในสนช.เป็นร่างกฏหมายที่ค้างมาจากสภาก่อนการรัฐประหาร ในช่วงก่อนการรับหลักมีภาคประชาชนร่วมตัวกันขอให้สนช.นำข้อเสนอของพวกเขาไปพิจารณา ข้อเสนอของเขาคืออะไร? และร่างที่พิจารณาเป็นอย่างไร?
Police forces
ปี 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขุดเอาร่างพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ มาเสนออีกครั้ง เตรียมเข้าสู่สนช. มาคราวนี้กำหนดหน้าที่ผู้จัดการชุมนุมต้องแจ้งล่วงหน้า กำหนดหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวก และกำหนดขั้นตอนกรณีต้องสลายการชุมนุมที่ไม่สงบและปราศจากอาวุธ