Laws Monitoring

Cyber bill set
กระแสคัดค้าน "ชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล" ทำให้ผู้ร่างกฎหมายยืนยันว่าจะมีการแก้ไข และยังย้ำว่าร่างกฎหมายนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกในช่วงเวลานี้ ต่อประเด็นข้างต้น iLaw จึงขอนำประเด็นถกเถียงที่เกิดขึ้นมาตอบ เพื่อสร้างข้อถกเถียงใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของ "ชุดกฎหมายความมั่งคงดิจิทัล" ต่อไป
Group Prosecution
การละเมิดที่มีผู้เสียหายจำนวนมาก หากทุกคนต้องฟ้องแยกกันเป็นสิบๆ คดีคงวุ่นวายมาก และคดีความคงจะรกโรงรกศาลไปหมด "การดำเนินคดีแบบกลุ่ม" จึงเป็นแนวคิดให้โจทก์เป็นตัวแทนฟ้องครั้งเดียว คนอื่นก็มีสิทธิได้ค่าเสียหายด้วย แต่แนวคิดนี้ก็ยังมีข้อน่ากังวลอยู่หลายประการ
Privacy Act
ร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถูกเสนอสู่สนช.แล้วครั้งหนึ่ง แต่ถูกเสนอซ้ำอีกครั้งในชุด "กฎหมายความมั่นคงดิจิทัล" ซึ่งมีเนื้อหาเปลี่ยนไปมาก ใช้หลัก "แจ้งให้ทราบ" เมื่อเก็บข้อมูล โดยไม่ต้องขอความยินยอม ย้ายงานข้อมูลส่วนบุคคลมาอยู่ใต้สำนักงานความมั่นคงไซเบอร์ฯ
cyber security act
ร่างพ.ร.บ.ความมั่นคงไซเบอร์ฯ เป็นหนึ่งใน "ชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล 10+3 ฉบับ" ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลการสื่อสารโดยไม่มีหมายศาล ทั้งไปรษณีย์ โทรเลข โทรสาร โทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์ และอาจส่งผลกระทบต่อบรรษัททั้งไทยและต่างชาติ เพราะเจ้าหน้าที่สามารถ “ขอความร่วมมือ” หรือสั่งให้บรรษัท กระทำการหรืองดเว้นการกระทำการใดๆ ก็ได้ 
amend nbct act
ร่างแก้ไขพ.ร.บ.กสทช. เป็น 1 ใน ชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล 10+3 ฉบับ ร่างนี้จะลดอำนาจ กสทช.ให้เป็นเพียงส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานใหม่ที่เรียกว่า คณะกรรมการดิจิทัลฯ เปลี่ยนวิธีการจัดสรรเคลื่อนความถี่เป็นการคัดเลือก รวมทั้งนำเงินจากกองทุน กทปส.ที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นของคณะกรรมการดิจิทัล 
Phone Trapped
ร่างแก้ไข วิ.อาญาฯ เป็น 1 ใน ชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล 10+3 ฉบับ ร่างนี้เพิ่มอำนาจตำรวจในการดักฟังโทรศัพท์และดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ของประชาชน โดยต้องขอหมายศาล และกำหนดว่าหากผู้ต้องหาใช้สิทธิไม่ให้การในชั้นสอบสวน แล้วอ้างในชั้นศาล ศาลจะไม่รับฟัง
child pornography
ร่างแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เป็น 1 ใน ชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล 10+3 ฉบับ ร่างนี้เพิ่มความเข้มงวดเรื่องความผิดเกี่ยวกับภาพลามกอนาจารของบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี มีการกำหนดเรื่องความผิดฐานเผยแพร่ "ข้อมูลเท็จ" ใหม่ กำหนดให้ผู้ดูแลเว็บต้องทำตาม "ขั้นตอนการแจ้งเตือน"
NLA Summary
ผลงานในปี 2557 ของ สนช. มีการพิจารณาร่างกฎหมายถึง 97 ฉบับ มีการลงมติผ่านกฎหมายแล้ว 47 ฉบับ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย 176 คนต่อครั้ง จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 220 คน สนช.เห็นชอบข้อตกลงระหว่างประเทศ 5 ฉบับ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 3 คน และพิจารณาเรื่องถอดถอนบุคคลออกจาตำแหน่ง 4 เรื่อง ขณะที่นอกสภาภาคประชาชนก็พยายามส่งเสียงเรียกร้องต่างๆ 
plane act
สนามบินเป็นพื้นที่ของผู้คนจำนวนมากในการไปมาหาสู่ของคนหลากหลายมุมโลก ล่าสุด สนช.เพิ่งออกกฎหมายการกระทำผิดบางประการต่อทางเดินอากาศ ซึ่งกฎหมายนี้มีความน่าสนใจคือ มีการกำหนดโทษประหารชีวิตด้วย สำหรับคนที่เดินทางโดยเครื่องบินควรศึกษาก่อน!!!
inheritance tax
ในหลายประเทศเล็งเห็นว่าการเสียภาษีมรดกไม่ใช่รายได้หลักของรัฐ แต่ทำไม"ประเทศไทย" จึงมองว่าการเสียยภาษีมรดกเป็นวิธีการลดความเหลื่อมล้ำได้?