จับตา สนช.

Legislative Process
เป็นที่รู้กันว่า สนช.มีหน้าที่ออกกฏหมาย แต่รู้กันหรือไม่ ใครสามารถเสนอร่างกฏหมายได้บ้าง เขาออกกฏหมายกันอย่างไร นอกจากนี้คนพวกนี้เขาคือใครมาจากไหนกันบ้าง?  
help NLA
iLaw ขอเชิญชวนเพื่อนที่มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่สนช.มุ่งจะออกกฎหมาย เขียนบทความสรุป วิเคราะห์ร่างกฎหมายฉบับต่างๆ ที่ท่านสนใจส่งมาให้เรา ช่วยกันหน่อยๆ อย่าปล่อยให้ สนช.ทำอะไรก็ได้โดยไม่มีใครรู้ 
Traffic Act
ร่างพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ... มีความต้องการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจมากขึ้นในการจัดการท้องถนน ประเด็นสำคัญคือร่างใหม่ให้อำนาจตำรวจส่งใบสั่งไปทางไปรษณีย์ และให้อำนาจตำรวจตรวจสอบผู้ขับขี่ที่ไม่ให้ความร่วมมือโดยสันนิษฐานว่าเมาได้ ร่างนี้อยู่ในการพิจารณาของสนช.ปี 2557 
"เทปสีแดง" เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของการดำเนินนโยบายที่ล้มเหลวและก่อให้เกิดปัญหาการแสวงหากำไรเกินปกติ ดังนั้นการมีกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการระหว่างรัฐและเอกชนจึงเป็นทางเลือกใหม่ในการอุดช่องโหวเหล่านี้
Rape Kid
สนช.เตรียมพิจารณา ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เรื่องความผิดเกี่ยวกับเพศ เพิ่มโทษปรับฐานข่มขืนเด็ก แก้ไขถ้อยคำที่ไม่ชัดเจน และกำหนดให้ชัดว่า หากผู้เสียหายอายุต่ำกว่า 13 ปี จะอ้างว่าไม่รู้อายุของเด็ก เพื่อให้พ้นความผิดไม่ได้   
save animal
ร่างพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... ที่อยู่ในสนช.เป็นร่างกฏหมายที่ค้างมาจากสภาก่อนการรัฐประหาร ในช่วงก่อนการรับหลักมีภาคประชาชนร่วมตัวกันขอให้สนช.นำข้อเสนอของพวกเขาไปพิจารณา ข้อเสนอของเขาคืออะไร? และร่างที่พิจารณาเป็นอย่างไร?
Police forces
ปี 2557 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขุดเอาร่างพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ มาเสนออีกครั้ง เตรียมเข้าสู่สนช. มาคราวนี้กำหนดหน้าที่ผู้จัดการชุมนุมต้องแจ้งล่วงหน้า กำหนดหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวก และกำหนดขั้นตอนกรณีต้องสลายการชุมนุมที่ไม่สงบและปราศจากอาวุธ
Clean Media
ร่างพ.ร.บ.กองทุุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เคยถูกนำเสนอต่อสภาในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ จำนวน 4 ฉบับ แต่การรัฐประหารทำให้ร่างตกไป ขณะนี้รัฐบาล ศสช.นำกลับมาให้ สนช.พิจารณาใหม่ โดยสาระสำคัญอยู่การตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดยการดูแลของข้าราชการเป็นหลัก
gender equality
ร่างพ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่ใช่ร่างกฎหมายใหม่ที่เพิ่งถูกเสนอขึ้นมาในสนช. ปี 2557 แต่เป็นร่างกฎหมายที่ทั้งฝ่ายภาครัฐพยายามผลักดันมานานแล้ว ขณะเดียวกันกูถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนภาคประชาชนเคยเข้าชื่อเสนอกฎหมายเข้าไปแข่งด้วยมาแล้ว
ภาคประชาสังคมพยายามขับเคลื่อนผลักดัน พ.ร.บ.ประกันสังคม เพื่อโครงสร้างการบริหารการจัดการ สิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรมและทั่วถึงคนทุกกลุ่ม ความพยายานั้นดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จนักเพราะฝ่ายการเมืองในแต่ละสมัยไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือกระบอกปืนต่างก็ไม่เอาด้วย