Laws Monitoring

Computer Head
ร่างแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับที่เห็นในเดือนพฤศจิกายน 2559 ยังมีข้อห่วงกังวลอีกมาก หลักการ "แจ้งเตือนและเอาออก" อาจไม่แก้ปัญหา และอาจสร้างระบบเซ็นเซอร์ตัวเองขนานใหญ่ เพิ่มความผิดฐานไม่ลบไฟล์ผิดกฎหมาย และฐานโพสต์ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับบริการสาธารณะ 
Admin Court
สนช. ผ่านร่างกฎหมาย แก้ไขพ.ร.บ.ศาลปกครองฯ เพื่อสร้างระบบการบังคับคดีแบบใหม่ หลังระบบเดิมพบปัญหาบังคับคดีหน่วยงานรัฐไม่ได้ จึงให้อำนาจศาลบังคับคดีเอากับทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐได้ และแม้บางคดีจะยังอยู่ระหว่างอุทธรณ์ ก็ขอให้ศาลสั่งบังคับคดีไปก่อนได้
the fundamental law of Senate
พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. เป็นหนึ่งในกฎหมายลูกที่ กรธ. ต้องร่างให้เสร็จตามรัฐธรรมนูญที่ตนได้วางไว้ โดยเนื้อหาสาระของกฎหมายก็คือ การขยายบทบัญญัติรัฐธรรมนูญให้ชัดเจนขึ้น เช่น จำนวนและประเภทของกลุ่มอาชีพที่ให้ลงสมัคร หรือวิธีการคัดเลือกกันเองทั้งแบบภายในกลุ่มและข้ามกลุ่ม รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขคัดกรองผู้ลงสมัคร
organic bill
ติดตามร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้งเนื้อหาร่างกฎหมาย สรุปร่างกฎหมาย และสถานะกฎหมายล่าสุด
the National Security Council
สนช.ผ่านร่างพ.ร.บ.สภาความมั่นคงแห่งชาติ สาระสำคัญคือการเพิ่มนิยามคำว่า "ความมั่นคง" การเพิ่มรมต.กระทรวงดิจิทัลและยุติธรรม เข้าไปในสภาความมั่นคงฯ และให้อำนาจหน้าที่ในการร่างนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคง ซึ่งต้องร่างตามกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ของคสช.
electoral bill
ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นหนึ่งในกฎหมายกกต. ส่งร่างให้กับกรธ. เมื่อ 19 กันยายน 2559 โดย สมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. ให้คำอธิบายร่างกฎหมายอย่างกระชับๆ ว่า ฉบับ "4 ปฏิรูป" ปฏิรูปการรับสมัคร การหาเสียง การใช้สิทธิ และการประกาศผล
พ.ร.บ.ประชามติฯ เป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่สร้างปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมไทยขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา น่าเสียดายยิ่งไปกว่านั้นก็ คือ เราอาจไม่มีบทลงโทษเพื่อเป็นบทเรียนให้กับผู้ออกกฎหมายและผู้บังคับใช้ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหา
prisoner walk
หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า ในคดีที่บุคคลได้รับโทษเพราะว่ากระบวนการพิจารณาคดีไม่เป็นธรรม เช่น พยานหลักฐานเท็จ หรือมีพยานหลักฐานใหม่ปรากฏขึ้นภายหลัง ก็ยังมีช่องทางทวงคืนความเป็นธรรมได้ตามกฎหมายรื้อฟื้นคดีอาญาขึ่นพิจารณาใหม่ เพียงแต่ว่า ที่ผ่านมาใช้ได้ผลจริงน้อยมาก เพราะยังไม่ครอบคลุมมากพอจะให้ความเป็นธรรมกับทุกกรณีได้ 
Political Party Act
กกต.ร่างพ.ร.ป.พรรคการเมืองให้ กรธ.เตรียมแก้ไขในขึ้นต่อไป โดยแนวคิดหลักในการร่างคือจะทำให้การจัดตั้งพรรคการเมืองทำได้ยากขึ้นและจะยุบพรรคอย่างไร ช่วยย้อนไปดูเนื้อหาร่างพ.ร.บ.พรรคการเมืองในอดีตว่าเป็นอย่างไร 
NBTC Building
ผลงานขององค์กรอิสระอย่าง กสทช. คงไม่ค่อยเข้าตาหลายคน รัฐบาล คสช. เลยเสนอแก้กฎหมาย รื้อระบบใหม่หมด ให้ศาลและองค์กรอิสระสรรหา กสทช. จากข้าราชการระดับสูง ทหารยศพลโท หรือผู้บริหารเอกชนยักษ์ใหญ่ ตัดช่องทางเสนอชื่อโดยภาคประชาสังคม และตีกรอบให้ทำงานภายใต้แผนนโยบายดิจิทัล