Laws Monitoring

กฎหมายคุ้มครองสัตว์, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, การมีส่วนร่วม
ในความเข้าใจของคนในสังคม สัตว์เลี้ยงอาจไม่ได้มีสถานะเป็นแค่สัตว์หรือทรัพย์สิน แต่เป็นเพื่อนร่วมโลกที่ขาดไปไม่ได้ และนั้นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนผลักดันกฎหมายคุ้มครองสัตว์ออกมา แต่ทว่า คำถามคือ ทุกคนมีความคิดและความรู้สึกต่อสัตว์เหมือนกันหรือเปล่า? และเราจะอยู่ร่วมกันภายใต้ไม้บรรทัดอันใหม่กันอย่างไร
NLA 2 years
ครบรอบ 2ปี สนช.ยังคงต่อเนื่องในการเดินหน้าออกกฎหมายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้หน้าที่การแต่งตั้งสรรหาบุคคลให้ดำรงแหน่งสำคัญยังดำเนินต่อไป และล่าสุดมีการเพิ่มจำนวน สนช.อีก 30คน แต่จำนวนการเข้าประชุมสนช.ที่เป็นอยู่เดิมดูยังจะใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
Effected from Referendum Act
บรรยากาศของการลงประชามติยังเป็นไปอย่างเงียบเหงา เพราะมีเพียงภาครัฐเท่านั้นที่รณรงค์ได้เต็มตัว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.ประชามติ ที่มีบทบัญญัติที่คลุมเครือ และมีโทษที่รุนแรง อย่างแข่งขัน ทำให้การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญถูกกระชับพื้นที่เข้าไปทุกที
พ.ร.บ.โอนเงินงบประมาณ: ของดีที่มีความเสี่ยง
ประชาชนควรต้องตกใจไหม? ถ้ารัฐบาลโอนเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาทมาตั้งไว้เป็น "งบกลาง" ซึ่งเป็นงบที่ไม่ค่อยแสดงแผนการใช้จ่ายเงินในรายละเอียด และเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารสามารถใช้ดุลพินิจใช้จ่ายงบกลางได้อย่างกว้างขวาง มาร่วมหาคำตอบด้วยกันได้ที่นี้
Justice Hammera
ร่างพ.ร.บ.มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา เสนอช่องทางใหม่ ให้อำนาจตำรวจจัดการไกล่เกลี่ยคดี พร้อมกันนี้ให้อัยการสั่งชะลอการฟ้องศาลได้สามปี หวังคดีจบได้โดยไม่ต้องขึ้นศาล เพื่อลดปัญหาคดีรกศาลและคนล้นคุก แต่เราไว้ใจตำรวจและอัยการได้แค่ไหน
new principle in computer dralf
ร่างแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ หนึ่งใน "ชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล" เผยโฉมให้เห็นพร้อมเพิ่มอำนาจบล็อคเว็บอย่างกว้างขวางขึ้น พยายามแก้ปัญหาการหมิ่นประมาทออนไลน์แต่ยังคลุมเครือ เพิ่มขั้นตอนการแจ้งเตือนให้แอดมินลบข้อความผิดกฎหมาย ห้ามโพสต์ข้อความกระทบ "ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ" ฯลฯ
Referendum Act
คลอดเรียบร้อย สำหรับ พ.ร.บ.ประชามติ เพื่อรับมือกับเส้นทางสู่การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค. 2559 พ.ร.บ.ฉบับนี้ สนช.แก้ไขไปจากเดิมพอสมควร เช่น การตัดไม่ให้มีการรณรงค์ร่างรัฐธรรมนูญ หรือการปรับเปลี่ยนบทลงโทษขอความผิดบ้างประเภทใหม่ และยกเลิกการออกเสียงผ่านเครื่องลงคะแนน 
Mining Zone
ร่าง พ.ร.บ.แร่ฉบับใหม่ตั้งเป้าให้มีเขตทรัพยากรแร่ และอำนวยความสะดวกให้เอกชนขอสัมประทาน หากร่างผ่านการขอสัปทานทำเหมืองแร่จะง่ายขึ้นมาก และพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมโหฬาร ส่วนหนึ่งเพราะร่าง พ.ร.บ.นี้อนุญาตให้ทำเหมืองแร่ในพื้นที่หวงห้าม อย่างป่าสงวนหรือที่ ส.ป.ก. ได้
Referendum Bill 2016
ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ที่จะกำหนดกติกาการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีข้อน่าสนใจเช่น การกำหนดโทษหนักถึง 10 ปี สำหรับการโพสต์ที่ผิดข้อเท็จจริงหรือปลุกระดม ก่อนการทำประชามติ 7 วัน ห้ามมีการเปิดเผยผลโพลที่เกี่ยวกับการออกเสียง กำหนดอายุผู้มีสิทธิออกเสียงไว้ที่ 18 ปี ส่วนการแสดงความคิดเห็นและรณรงค์สามารถทำได้ แต่ต้องเป็นไปตามที่ กกต.กำหนด
กฎหมายกองทุนยุติธรรมกับหกปัญหาที่หลงเหลือก่อนบังคับใช้จริง
อีกไม่กี่วันก็จะครบ 180 วัน หลังประกาศกฎหมายกองทุนยุติธรรมในราชกิจจานุเบกษา และมีครบ 180 วันแล้ว ถึงจะมีผลบังคับใช้จริง แต่ทว่า ความหวังของคนที่ขาดทุนทรัพย์ไว้ใช้ต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมจากกองทุนดังกล่าวจะเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหน เมื่อปัญหาในกฎหมายยังหลงเหลืออยู่