จับตา สนช.

inheritance tax
ในหลายประเทศเล็งเห็นว่าการเสียภาษีมรดกไม่ใช่รายได้หลักของรัฐ แต่ทำไม"ประเทศไทย" จึงมองว่าการเสียยภาษีมรดกเป็นวิธีการลดความเหลื่อมล้ำได้? 
Pregnant
ผู้อ่านทางบ้านส่งข้อเขียนมาร่วมกันจับตาการออกกฎหมายของ สนช. โดยสรุปสาระสำคัญของ พ.ร.บ.อุ้มบุญ มาให้เข้าใจความหมาย ขั้นตอนตามกฎหมาย ข้อห้าม และฝากข้อสังเกตข้อเสนอแนะไว้ ก่อนที่กฎหมายจะผ่านการพิจารณาออกมาใช้บังคับจริง
กฎหมายอุ้มบุญเป็นกฎหมายที่มีการพูดถึงกันมาหลายยุคหลายสมัย และมีความจะเป็นไปได้สูงว่าจะคลอดในรัฐบาลทหารชุดนี้ อย่างไรก็ตามเราควรจะทำความเข้าใจว่ามันมีเนื้อหาอย่างไร และมีปัญหาซึ่งกระทบต่อบุคคลใดบ้าง หาคำตอบได้ที่บทความชิ้นนี้
้homeless Act
ผลการพัฒนาที่เน้นเศรษฐกิจภาคเมือง ทำให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของคนชนบทคนจำนวนมาก ขณะคนเมืองจำนวนไม่น้อยก็ปรับตัวไม่ได้จากการพัฒนา คนเหล่านี้มุ่งหน้าออกจากบ้านด้วยจุดประสงค์ต่างกัน และถูกมองว่ามีปัญหา สนช.จึงออกกฎหมายคนไร้ที่พึ่ง เพื่อดูแลคนกลุ่มนี้แต่จะช่วยให้คนกลุ่มนี้มีชีวิตดีขึ้นหรือไม่? 
cinema copy right
ที่ผ่านมากฎหมายลิขสิทธิ์ปรากฎช่องโหว่มาโดยตลอด ครั้งนี้คณะรัฐมนตรี นำโดยกระทรวงพาณิชย์เสนอให้สนช.พิจารณาอย่างจริงจัง โดยการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งนี้มีโทษปรับสูงสุดถึงแปดแสนบาท
medicine
ระหว่างหยิบยาเข้าปากแล้วดื่มน้ำตามมากๆ เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่า ยานี้ถูกผลิตโดยใคร มีส่วนผสมอะไร เชื่อถือได้แค่ไหน และยานี้จะไปช่วยรักษาหรือทำให้อาการเรายิ่งแย่เกินเยียวยา... ร่าง พ.ร.บ. วิชาชีพเภสัชกรรมนี้จึงไม่เพียงส่งผลกระทบแก่แวดวงผู้ประกอบอาชีพเภสัชกรเท่านั้น หากแต่หมายรวมถึงเราทุกคน
Land Act
ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดให้ต่อไปนี้ ทุกหลังคาเรือนจะต้องจ่ายภาษีให้แก่รัฐ iLaw ชวนมาทำความรู้จักกับภาษีตัวใหม่ ที่ไม่ใหม่เสียที่เดียวที่จะส่งผลสะเทือนในวงกว้าง และเป็นความหวังในการลดความเหลื่อมล้ำของรัฐบาลภายใต้ คสช.  
Investment
ยามที่ สนช. พิจารณาและออกกฎหมายอย่างรวดเร็ว การแก้ไขกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สังคมสนใจ โดยเฉพาะความหมายของ "คนต่างด้าว" ซึ่งแก้กันหลายรอบแล้ว เพราะผูกพันกับเรื่องเศรษฐกิจ การลงทุน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย
Super star tax
รู้จักกับกฎหมาย "เก็บภาษีดารา" หรือชื่อจริงๆ ว่า พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ว่าด้วยมาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ที่มุ่งอุดช่องว่างการเลี่ยงภาษีโดยการตั้ง "คณะบุคคล" ขึ้นมาถือรายได้แทน
tax law
ร่างพ.ร.บ.แก้ไขประมวลรัษฎากร มาตรา 63 มีความน่าสนใจที่ สนช.พิจารณาร่างนี้ผ่านสามวาระรวดภายในวันเดียว ร่างนี้แก้ไขมาตรา 63 เพียงมาตราเดียว และผลของการแก้ไขก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสิทธิหน้าที่ในทางปฏิบัติมากนัก จึงอาจเป็นเหตุให้ผ่านได้อย่างรวดเร็ว