จับตา สนช.

ใครออกกฎหมาย? 6: จากรัฐประหาร 49-57 สนช.สืบทอดอำนาจ หน้าเดิมได้แต่งตั้งซ้ำ
สมาชิก สนช. ปี 2557 มีอย่างน้อย 36 คน ที่ไม่ได้เข้าสู่ตำแหน่งนิติบัญญัติโดยการแต่งตั้งเป็นครั้งแรก แต่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นสนช. ปี 2549, ส.ว. ปี 2551 และ ส.ว. ปี 2554 มาก่อนแล้ว บ้างท่านอยู่ในสภาโดยการแต่งตั้งต่อเนื่องมานับทศวรรษ 
ใครออกกฎหมาย? 5: ข้าราชการยึดอำนาจออกกฎหมาย ร่างเอง-โหวตเอง-ได้ประโยชน์เอง
สมาชิก สนช. จำนวน 89% เคยเป็นข้าราชการ หรือทำงานในหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ สองปีกว่าของการออกกฎหมายมีกฎหมายจำนวนมากให้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมกับราชการ และมีเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนมากเข้าควบคุมกระบวนการการออกกฎหมายตั้งแต่ตั้นจนจบ 
ไอลอว์ ค้นหาข้อมูลการแสดงตนเพื่อลงลงมติของสมาชิก สนช. จำนวน 8 คน โดยเลือกรอบระยะเวลา 2 รอบ (180 วัน) ของปี 2559 ว่าลงมติเกินกว่าหนึ่งในสามของแต่ละรอบระยะเวลาหรือไม่ พบว่า มีถึง 7 คน ที่ลงมติไม่เกินกว่าหนึ่งในสามของการลงมติในแต่ละรอบ
ใครออกกฎหมาย? 3: ค้านไม่ต้อง-เห็นชอบครับ! สนช. 90% ไม่แตกแถว
ตลอดสองปีกว่า สนช.ผ่านร่างพ.ร.บ.อย่างน้อย 214 ฉบับ ผลการลงมติร่างกฎหมายฉบับต่างๆ จะผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากเกิน 90% ทุกฉบับ ใน ร่างพ.ร.บ.ที่สังคมมีการถกเถียงกันอย่างแพร่หลาย ก็พบว่าไม่มีร่างพ.ร.บ.ฉบับไหน ที่เสียงข้างมากจะมีมติไม่เห็นชอบเลย 
ใครออกกฎหมาย? 2: ส่องสนช. ‘สภาอาวุโส’ วัยหลังเกษียณ 75% พบแก่สุด 92 ปี อ่อนสุด 5
สมาชิก สนช. จำนวน 250 คน พบว่าอายุเฉลียของทั้งสภาอยู่ที่ 64 ปี ขณะที่คนวัยเกษียณ หรืออายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวน 185 คน หรือคิดเป็น 75% ของทั้งสภา หากแบ่งตามเพศกำเนิด เป็นเพศชาย 238 คน และเพศหญิง 12 คน เรียกว่าผู้ชายครอบครองพื้นที่ของสภาถึง 95% 
ใครออกกฎหมาย? 1: "สภาทหาร-สภาผลประโยชน์" เมื่อคนใกล้ชิดผู้นำประเทศอยู่เต็มสนช.
สมาชิกสนช. 250 คน ถูกแต่งตั้งจากหัวหน้า คสช. จำนวนเกินครึ่งของสภาเป็นทหาร และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ คสช. ทั้งในฐานะเพื่อนร่วมรุ่น ผู้บังคับบัญชา และเครือญาติ 
Media Camera
สื่อมวลชนในยุคข้อมูลข่าวสารเป็นจำเลยของปัญหาสังคมต่างๆ มากมาย ข้อเสนอจาก สปท. รอบนี้ขอให้จัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ สื่อทุกแห่งต้องจดทะเบียน กำหนดมาตรฐานกลางเรื่องจริยธรรมของสื่อมวลชนใช้กับสื่อทุกแห่ง และให้มีกลไกร้องเรียนลงโทษ
Interim Constitution 2007
สองปีกว่า หลังรัฐประหาร รธน.ชั่วคราว'57 ถูกแก้ไขสี่ครั้ง ประเด็นสำคัญ จัดให้มีประชามติร่างรธน.ใหม่, ให้นับเสียงเฉพาะผู้ที่ออกมาใช้สิทธิประชามติเท่านั้น, ให้เพิ่มสนช.อีก 30 คน โดยรับนายทหารเกษียณและเลื่อนขั้นเป็นส่วนใหญ่ และเปิดช่องแก้ไขร่างรธน.ตามพระราชทานข้อสังเกต
Contract Farming
ว่ากันว่า ร่าง พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญาฯ จะนำความหวังใหม่มาสู่เกษตรกรที่อยู่ในระบบเกษตรพันธสัญญา แต่ทว่า ความหวังครั้งนี้จะเป็นจริงได้หรือไม่ และยังมีอะไรต้องทำต่อ เราจึงขอความเห็นจากสองนักวิชาการอย่าง ไพสิฐ พานิชย์กุล และ เขมชาติ ตนมุญ เพื่อไขข้อข้องใจเรื่องดังกล่าว
Computer Head
NLA passed a revision to the Computer Crimes Act on 16 December, 2016 in a 168-0 vote. The law will come into effect with a lot of concerns from internet users. This shows unambiguously intention of the junta to silence dissenters and to curb freedom of expression.