ฉันอยาก เสนอ/แก้ไข กฏหมายในเรื่องนี้ ...

ฉันอยาก เสนอ/แก้ไข กฎหมายในเรื่องนี้

สุดยอดความคิด

 • แก้ปัญหาเรื่องไร้สัญชาติ

  ออกกฎหมายที่ส่งเสริมความเท่าเทียมของบุคคลหลากหลายชาติพันธุ์ในประเทศไทย ทั้งชนเผ่าพื้นเมือง ชนกลุ่มน้อย คนไทยพลัดถิ่น แก้ปัญหาเรื่องไร้สัญชาติ     นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ใน “
 • การเสนอให้มีการรัฐประหาร เป็นความผิดอาญา

  กระแสรัฐประหารมาคุมาก ไม่เข้าใจว่าเราจะยอมรับการรัฐประหารได้อย่างไร ระบอบประชาธิปไตยจะแย่แค่ไหน ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องร่วมกันแบกรับ และแก้ไขระบบด้วยตัวพลเมืองเอง แต่เรื่องนี้ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเสนอออกมายังไง เพราะเวลาที่มีการรัฐประหาร ...
 • รถแท๊กซี่ที่ไม่ยอมรับผู้โดยสารจะทำอย่างไรดี

  เรื่องมีอยู่ว่า ผมเห็นผู้หญิงท่านหนึ่งได้เรียกรถแท๊กซี่แถวๆบริเวณมาบุญครอง แต่แท๊กซี่ก็ไท่ยอมรับเขา ซึ่งผมจึงนำมาคิดและเกิดประเด็น เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่ผมที่เคยประสพ แต่หลายๆท่านก็คงเคยโดนในลักษณะเช่นนี้ ตามพรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 93 ...
 • ยกเลิกคำนำหน้านามว่า "นางสาว"

  ยกเลิกการใช้คำว่า 'นางสาว' ให้ใช้คำว่า 'นาง' เหมือนกันหมดทุกคน หรือกำหนดให้เลือกได้ เช่นสามารถเลือกใช้คำนำหน้าชื่อว่า 'คุณ'     นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ใน
 • เบอร์ฉุกเฉิน 1199 เบอร์นี้ควรมีบนเรือทุกลำ โดย วรรณสิงห์

  สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2557 เวลา 19.00 น. คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุลได้พบเห็นคนคนหนึ่ง กระโดดลงไปในแม่น้ำ ซึ่งวินาทีที่เธอกระโดดนั้น ทุกคนบนเรือไม่มีใครรู้ว่านั่นคือการตัดสินใจของเธอตัวเอง ทุกคนต่างคิดว่าเป็นอุบัติเหตุ ...
 • ระบบขนส่งมวลชนทุกรูปแบบ สามารถใช้ตั๋วโดยสารร่วมกันได้

  ระบบขนส่งมวลชน สามารถใช้ตั๋วโดยสารร่วมกันได้     นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ใน
 • การพิจารณาคดีในศาลไทย ใช้ระบบลูกขุน

  ระบบการพิจารณาคดีในศาล ใช้ระบบลูกขุน เพื่อให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม และต้องมีกลไกถ่วงดุลอำนาจศาล     นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ใน
 • ยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

  ยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาคทั้งหมด ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนปกครองตนเองผ่านการปกครองส่วนท้องถิ่น     นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ใน
 • การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการ เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

  ยกเลิกกฏหมายที่กีดกันสิทธิเสรีภาพของคนพิการ เช่น ห้ามเป็นผู้พิพากษา และมีกฏหมายที่เอาผิดต่อคนที่ละเมิดสิทธิพื้นฐานของคนพิการอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเอาผิดกับรัฐ ทั้งบุคคลและองค์กรที่ละเมิดสิทธินี้ เช่น ...
 • รถยนต์ส่วนตัวล้นถนน

  ืปัจจุบันกระแสของการใช้รถยนต์ส่วนตัวเริ่มมากขึ้นเนื่องจากการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันพื้นที่สำหรับใช้รถกลับไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย จึงส่งผลให้..."รถติด"...จนกลายเป็นปัญหาหลักของคนกรุงเทพเลยก็ว่าได้ วิธีแก้ที่ผมคิดว่าดีมากๆเลยคือเปลี่ยนมาใช้ ...