ฉันอยาก เสนอ/แก้ไข กฏหมายในเรื่องนี้ ...

ฉันอยาก เสนอ/แก้ไข กฎหมายในเรื่องนี้

สุดยอดความคิด

 • ทหารในสนามบอล? ลดบทบาททหารกันเถอะ

  เมื่อเดือนก่อน ผู้เขียนมีโอกาสชมฟุตบอลคู่หนึ่ง(ขออนุญาตสงวนชื่อทีม) ระหว่างการแข่งขันแฟนบอลทีมเจ้าบ้านไม่พอใจกรรมการเพราะเห็นว่าตัดสินเป็๋นประโยชน์กับทีมเยือนมากจนผิดสังเกต จึงเริ่มขว้างปาขวดลงมาในสนามจนเกิดความวุ่นวาย ...
 • เสนอให้เปลี่ยนระบบศาลใหม่

  มีคดีความในศาลไทยที่ชาวบ้านรอคอยในชั้นศาลีกาตั้งแต่ปี 2542 จนบัดนี้ยังไม่ทราบผล มันแสดงถึงระบบตัดสินเยียวยาที่ล่าช้ามากน่าจะปรับเปลี่ยนเป็นระบบคณะลูกขุน แบบเดียวกับอเมริกาได้แล้ว ถ้า AEC มาถึง พวกเราคงเป็นประเทศที่อ่อนด้อยต่อมิจฉาชีพข้ามชาติ
 • การทำงานของรัฐ ต้องไม่เป็นความลับ

  กระบวนการตัดสินและวางนโยบายของหน่วยงานของรัฐ จะต้องกระทำโดยเปิดเผยข้อมูลตลอดทุกขั้นตอน ต้องมีการกลั่นกรองและตรวจสอบ และให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วม อาทิ การออกกฎกระทรวง การทำข้อตกลงใดๆ ...
 • เสนอแนะเพิ่มกฏหมายการเข้าสู่ตำแหน่งระดับผู้นำ

  เสนอแนะครับ การเข้าสู่ตำแหน่งระดับหัวหน้า ระดับผู้บริหาร ระดับ ส.ส. หรือระดับนายกรัฐมนตรี น่าจะมีการสอบวัดแววความเป็นผู้นำ มีข้อสอบทั้งในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมด้วย ออกให้เหมือนที่ออกเด็กสอบ O-Net, ...
 • โอนการออกใบอนุญาตแท็กซี่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล

  เรื่องการออกทะเบียนรถยนต์และใบขับขี่รถยนต์ ให้กรมขนส่งทางบกทำดังเดิม แต่ใบอนุญาตที่จะให้รถยนต์เป็นแท็กซี่ได้ และใบอนุญาตที่จะให้ผู้มีใบขับขี่สามารถขับแท็กซี่ได้ ให้องค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น กทม. เป็นผู้ออก เหตุผลคือ ...
 • แก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง

  แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง โดยแก้กฏหมายเรื่องที่อยู่อาศัย เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างได้มาตรฐานเท่าเทียม     นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ใน
 • คัดค้านการขึ้นค่าโทลเวย์

  องค์กรผู้บริโภคคัดค้านการขึ้นค่าโทลเวย์ หากนายกรัฐมนตรีไม่ดำเนินการให้ยุติการขึ้นราคาที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค พร้อมฟ้องคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค สถาบันพัฒนานักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน และมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ...
 • สวัสดิการด้านสุขภาพ มีมาตรฐานเดียว เท่ากันทุกคน

  สวัสดิการด้านสุขภาพในทุกระบบ มีมาตรฐานการรักษาเดียว เน้นความเท่าเทียมกัน     นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ใน
 • ยกเลิกการปกครองส่วนภููมิภาค

  เพื่อให้มีการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นแท้จริง ควรยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาคเสีย อาจยกเลิกผู้ว่าราชการจังหวัด หรือไม่ก็กำหนดให้ผู้ว่าต้องมาจากการเลือกตั้ง
 • ประมวลรัษฎากร

  การเป็นผู้ใช้กฎหมายและการเห็นการดำเนินธุรกิจของเหล่าบรรดานักธุรกิจและการเมืองหัวหมอทั้งหลายมักจะมีค่าส่วย เงินใต้โต๊ะซึ่งจะไม่สามารถตรวจสอบได้ในหลายๆครั้ง เพราะการจ่ายเงินด้วยเงินสดยังคงรูปแบบนี้ในธุรกรรมปัจจุบัน ดังนั้นจึงอยากเสนอให้ ...