ฉันอยาก เสนอ/แก้ไข กฏหมายในเรื่องนี้ ...

ฉันอยาก เสนอ/แก้ไข กฎหมายในเรื่องนี้

สุดยอดความคิด

 • กฎหมายปกป้องความเป็นส่วนตัวของพนักงาน นักเรียน ฯลฯ

  พนักงานต้องได้รับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว จากนายจ้างหรือองค์กรที่สังกัด เช่น นายจ้างไม่มีสิทธิเปิดจดหมายส่วนตัวของพนักงาน ไม่มีสิทธิติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ส่วนตัว เช่น ห้องน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ...
 • โทรศัพท์กับสูบบุหรี่บนรถยนต์ต่างกันหรือไม่?

  เห็นบอกว่าโทรศัพท์บนรถทำให้เสีย 1 มือควบคุมรถ + เสียสมาธิในการขับรถ แล้วเวลาคนสูบบุหรี่บนรถ ก็เสีย 1 มือในการควบคุมรถเช่นเดียวกันไม่พอครับ คนส่วนใหญ่ที่สูบบุหรี่บนรถขณะขับจะเปิดกระจกรถ เอามือวางพาดประตู แล้วเคาะๆ เพื่อเอาขี้บุหรี่ออก คิดดูนะครับ ...
 • บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

  วันก่อนผมได้มีโอกาสไปงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พรบ.การประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พ.ศ....... ซึ่งเมื่อได้ศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของหลายฝ่ายทั้งภาคธุรกิจ อัยการและผู้บริโภคแล้วก็เห็นว่า ...
 • ห้ามรถจอดแล้วไม่ดับเครื่องยนต์นานเกิน 5 นาที

  ห้ามรถจอดแล้วไม่ดับเครื่องยนต์นานเกิน 5 นาที (หรือระยะเวลาอื่นๆ ที่เหมาะสมกับประเภทเครื่องยนต์แต่ละชนิด เนื่องจาก
  1. ก่อให้เกิดควัน และมลพิษกับประชาชนบริเวณค้างเคียง เนื่องจากชอบจอดติดเครื่องในบริเวณชุมชน
  2. ...
 • ล่วงเกินทางเพศ

  SEXUAL HARASSMENT ล่วงเกินทางเพศ Sexual Harassment is NOT about Sex is about Power and Abuse of Power การล่วงเกินทางเพศ เกิดขึ้นได้ทั้งเพศตรงกันข้ามและเพศเดียวกัน อาจจะแบ่งเป็นข้อใหญ่ๆได้ ๓ ข้อ ในเรื่องของเพศ Sexism  คือการแสดงออก ...
 • ยกเลิกกฎหมายผู้ประสบภัยจากรถ ตั้งกองทุนสินไหมผู้ประสบภัยจากรถ

  เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกกฎหมายผู้ประสบภัยจากรถฉบับ พ.ศ.2535 แก้ไขปี พ.ศ.2551 โดยให้ประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ รับการรักษาพยาบาลโดยใช้สิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพของตนเอง เพราะประชาชนทุกคนได้รับการคุ้มครองด้วยระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าอยู่แล้ว ...
 • แก้บทลงโทษกฏหมาย ข่มขืน เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าเบาเกินไป

  บทลงโทษ ข่มขืน ในไทยยังเบามาก ทำให้มีพวกมิจฉาชีพ ก่อคดีข่มขืนอยู่บ่อย การเพิ่มบทลงโทษคดีข่มขืน ควรจะแรงขึ้น แต่ไม่เท่ากับประเทศตะวันออกกลาง ควรจำคุกตั้งแต่ 40 ปีอย่างต่ำ เพราะการข่มขืนก็เท่ากับทำลายอนาคตของเหยื่อด้วย
 • กรุงเทพฯและการปกครอง

  กฏหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่า ต้องดึงออกมาจากกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าต้องเป็นอิสระและบริหารด้วยงบของตนเอง และกฏหมายหรือกฏ กทมต้องเปลี่ยนแปลงนิดหน่อย เช่น.. ๑.   ขยายและเพิ่มอาชีพให้กับชุมชนและมีที่ทางทำมาหากินเป็นหลักแหล่ง ...
 • ให้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติขอทาน

  การประกอบอาชีพขอทานถือเป็นรูปแบบชีวิตรูปแบบหนึ่งซึ่งบุคคลทุกคนย่อมมีเสรีภาพอย่างบริบูรณ์ที่จะเลือกดำเนินรูปแบบชีวิตตามที่ตนประสงค์ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีข  ...
 • ป่าไม้ของชาติ

  ป่าไม้ของชาติ... การบำรุงและรักษาหรือปลูกเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและประชาชนซึ่งต้อง ช่วยกันปกป้องสมบัติของชาตินี้ไว้ ที่ผ่านมาภาครัฐต้องใช้เงินงบประมาณเป็นจำนวนมหาศาล และมีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องหลายหน่วยงานแต่เป็นในรูปแบบต่างคนต่างทำ ...