manual cover
1 ก.พ. 62
ทำความเข้าใจระบบเลือกตั้งแบบใหม่ที่ถูกออกแบบขึ้นโดยรัฐบาล คสช. อย่างเข้าใจง่าย ด้วยคู่มือการเลือกตั้ง "รู้ก่อนกา กลเกมเลือกตั้ง'62" ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้แล้ววันนี้!
20 มี.ค. 62
ภายในสามวันหลังประกาศผลเลือกตั้ง ส.ส.  คสช. ต้องประกาศรายชื่อ ส.ว. ชุดแรก ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 และด้วยความที่กระบวนการคัดเลือก ส.ว. ถูกรวมศูนย์ไว้ที่คสช. จึงเกิดคำถามต่อไปว่า อาชีพไหนมีโอกาสได้รับการแต่งตั้ง คสช. มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบจากการแต่งตั้งคนในยุคคสช. ที่ผ่านมา
Many Parties
19 มี.ค. 62
การเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 แม้จะยังดูไม่ออกว่าสรุปแล้วจำนวนที่นั่ง ส.ส. 500 ที่นั่งจะตกเป็นของพรรคไหนบ้าง แต่ที่คาดการณ์ได้แน่ๆ คือ การเลือกตั้งครั้งนี้จะมีพรรคการเมืองหลายพรรคในสภา
กกต. แจกบัตรเลือกตั้งผิด ในวันเลือกตั้งล่วงหน้า
18 มี.ค. 62
เลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคม 2562 มีประชาชนออกไปใช้สิทธิกันอย่างคับคั่ง แต่ก็มีเหตุวุ่นวายจากการที่เจ้าหน้าที่แจกบัตรเลือกตั้งผิดเขตเกิดขึ้นหลายจุด ซึ่งแน่นอนว่า จะกระทบต่อเสียงที่ประชาชนได้แสดงเจตจำนงไป แต่จะเสียหายถึงขนาดกระทบต่อผลการเลือกตั้งภาพรวมหรือไม่ อยู่ที่เราช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูล
Vote-casting outside the constituency (Pre-Voting)
18 มี.ค. 62
รวมเหตุการณ์ความผิดปกติ วันเลือกตั้งล่วงหน้า 17 มีนาคม 2562 
การนับบัตรเลือกตั้งที่ประชาชนใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้ง
16 มี.ค. 62
การนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต จะถูกนับรวมพร้อมกันในวันเลือกตั้ง คือ 24 มีนาคม 2562 แต่หากไปถึงไม่ทันเวลาเริ่มนับคะแนน นับเป็นบัตรเสีย
opportunities
16 มี.ค. 62
ตลอดเวลาเกือบ 5 ปี รัฐบาล คสช. มีแนวทางรวบอำนาจไว้สู่ศูนย์กลาง ไม่เน้นออกแบบประเทศโดยให้มีส่วนร่วม หากหลังการเลือกตั้ง คสช. ไม่ได้กลับมามีอำนาจต่อ ความฝันที่ประชาชนอยากจะเห็นแต่ถูกทำหมันไปโดย คสช. ก็จะกลับมามี “โอกาส” เริ่มเดินหน้าได้ต่ออีกครั้ง