request to ECT
27 มี.ค. 62
การเลือกตั้งผ่านไปแล้ว แต่ประชาชนจำนวนไม่น้อยเคลือบแคลงใจกับผลการเลือกตั้ง และการทำหน้าที่ของ กกต. กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ เพราะ ความหละหลวมหรือไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตั้งแต่การจัดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร การจัดเลือกตั้งล่วงหน้า และต่อเนื่องมาจนถึงวันเลือกตั้งทั่วไป 
Kriangsak
17 พ.ค. 62
การให้ ส.ว. มาจากการแต่งตั้ง และให้ ส.ว. มีอำนาจล้นเหลือ รวมทั้งเลือกนายกรัฐมนตรี ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ 2560 แต่เคยใช้ในรัฐธรรมนูญ 2521 ที่ "มีชัย ฤชุพันธ์" ก็ช่วยร่างด้วย กติกานี้ใช้อยู่ยาวนาน สร้างนายกฯ สืบทอดอำนาจรัฐประหารได้สำเร็จ
MP candidate
17 พ.ค. 62
การเลือกตั้ง 2562 พรรคพลังประชารัฐได้ส.ส.แบบแบ่งเขตทั้งหมด 97 เขต โดยเป็นผลงานของส.ส.พลังดูดทั้งสิ้น 36 เขต ซึ่งกวาดคะแนนเข้าพรรคพลังประชารัฐไปทั้งสิ้น 1,383,445 คะแนน 
16 พ.ค. 62
ส.ว. แต่งตั้ง เป็นเพียงแค่ประตูด่านแรกเท่านั้น เพราะตามรัฐธรรมนูญ 2560 ยังระบุอำนาจหน้าที่ของ ส.ว. ชุดนี้เอาไว้ โดยมีบทบาทสำคัญอย่างมาก จนอาจทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน “ไร้ความหมาย” 
15 พ.ค. 62
รายชื่อ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 250 คน ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว มีคนหน้าซ้ำ เคยรับตำแหน่งในยุค คสช. ได้รับแต่งตั้งเป็น ส.ว. 157 คน มีนายทหารและตำรวจยศนายพล 103 คน มีอดีตข้าราชการอย่างน้อย 143 คน มี 5 คน ที่นั่งเก้าอี้ ส.ว. นานกว่า 13 ปีและมี ส.ว. 51 คน
calculation
15 พ.ค. 62
บทความจากผู้อ่าน เมื่อนักศึกษาปริญญาเอกด้านคณิตศาสตร์ เห็นว่า สูตรคำนวน ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ที่ กกต. เลือกใช้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทำให้พรรคขนาดเล็กมีผู้แทนที่เกินกว่าสัดส่วนของผู้ออกเสียงเลือกตั้งที่ให้ความไว้วางใจ เรียกร้องให้ กกต. ทบทวนปฏิบัติตามข้อกำหนดคณิตศาสตร์ที่เป็นสากล
13 พ.ค. 62
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ในกิจกรรมรวบรวมรายชื่อ มียอดประชาชนมาใช้สิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายยกเลิกบรรดาประกาศและคำสั่ง คสช. รวมถึงคำสั่งหัวหน้าคสช. อย่างน้อย 13,037 คน ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คน