Hot Issues

ship Chonburi
ชาวประมงเผย เคอร์ฟิวทำให้ประกอบอาชีพไม่ได้ ดูแลเรือไม่ได้ เครือข่ายสลัม 4 ภาค ร้องต้องยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งเป็นเพียงบันไดขั้นแรกเท่านั้นที่ต้องเยียวยาประชาชน หมอสุภัทรชี้ เคอร์ฟิวกระทบบุคลากรทางการแพทย์ด้วย นโยบายเหมาเข่งจากส่วนกลางมีผลข้างเคตียง ใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อ ควบคุมโรคแบบที่ผ่านมาก็เพียงพอ  
Military Reform
5 มิถุนายน 2563 ได้มีการจัดแถลงข่าวกรณี “หมู่อาร์ม” ทหารที่เปิดโปงการทุจริตภายในกองทัพ และการเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางการปฏิรูปกองทัพ” เพื่อนำไปสู่การจุดประเด็นการปฏิรูปกองทัพให้เข้ากับบริบททางสังคม
Lampang Election
การเลือกตั้งซ่อมจังหวัดลำปาง เขต 4 จะมีขึ้นวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ขณะที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ก็ยังใช้อยู่ครอบคลุมการเลือกตั้งด้วย จึงต้องมีข้อกำหนดออกมายกเว้นให้ใช้สถานที่ที่เคยห้ามไว้ ให้จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้
ฝ่ายค้านเตรียมอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ ตั้งเป้า ถ้าตรวจสอบไม่ได้-ไม่ให้กฎหมา
 27 พ.ค. 63 ที่ประชุมส.ส.เตรียมประชุมสมัยสามัญ มีภารกิจคือ พิจารณา พ.ร.ก.กู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทเพื่อรับมือสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 โดยทางวิปฝ่ายค้านแถลงร่วมกันว่า ให้มีการตั้ง กมธ.วิสามัญตรวจสอบการใช้เงินและให้รัฐบาลรายงานบัญชีต่อสภาต่อเดือน มิฉะนั้น ฝ่ายค้านจะลงมติ‘ไม่ให้ผ่าน’ 
particular exception of Personal Data Protection Act's enforcement
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 แต่ก่อนหน้าเจ็ดวัน ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับ โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรธุรกิจรวม 22 กิจการได้รับยกเว้นต่อไปอีกหนึ่งปี
5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มติเห็นชอบตามผลการประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ให้เพิ่มค่าตอบแทนของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ขึ้นจากเดิมร้อยละ 20 
ระหว่างที่ผู้คนใช้ชีวิตแบบ "เว้นระยะห่าง" ศูนย์กักกันของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ซึ่งเป็นที่รวมตัวขนาดย่อมของชาวต่างชาติที่รอการส่งตัวกลับประเทศ กลายเป็นสถานที่แออัดที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เมื่อดูตามกฎหมายพบว่า เจ้าหน้าที่มีทางเลือกที่จะให้ปล่อยตัวไปอยู่ที่อื่น โดยมีประกันระหว่างรอการส่งกลับก็ได้
ที่ผ่านมาระหว่างการต่อสู้กับโรคโควิด 19 ด้วยกฎหมายและเครื่องมือใหม่ๆ แนวทางที่บุคลากรของภาครัฐปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกัน คือ การแสดงออกในลักษณะ "ข่มขู่" หรือสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชน การข่มขู่อาจมาในลักษณะคำพูดที่สร้างความไม่มั่นคงให้แก่หน้าที่การงาน หรือการเตือนว่า การกระทำที่สวนทางกับรัฐอาจนำมาซึ่งการดำเนินคดีตามกฎหมาย
NHRCT TN
การสรรหาผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชุดที่สี่ยังลุ่มๆ ดอนๆ เมื่อเปิดรับสมัครใหม่และเห็นรายชื่อผู้สมัครแล้ว พบคนหน้าเก่าที่อยู่กับแวดวงองค์กรอิสระ และยังมีหลายคนที่เกี่ยวโยงกับเครือข่ายของ คสช. ไอลอว์จึงอยากชวนจับตามองกระบวนการคัดเลือก กสม. ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ 
นุชนารถ แท่นทอง ที่ปรึกษาเครือข่ายสลัมสี่ภาค มองวิกฤติโควิดส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนจนเมืองและคนไร้บ้าน ทั้งภาวะความเครียด หนี้สินและปัญหาปากท้อง รวมไปถึงเรื่องปัญหาเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาที่ไม่ตรงจุด ล่าช้า ไม่ทันท่วงที อันเกิดจากรัฐธรรมนูญที่มีกรอบเป็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งส่งผลให้การบริหารงานในวิกฤตครั้งนี้ปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ประสบปัญหา