Hot Issues

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่ 4 คน
วุฒิสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวน 4 จาก 5 คน ในวันที่ 11 ก.พ. 63 ส่วน 21 ก.พ. 63 เป็นวันนัดฟังคำวินิจฉัยคดีพรรคอนาคตใหม่ กู้เงิน ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ชวนดูว่าแล้วว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 4 คน จะมาทันคดียุบพรรคอนาคตใหม่หรือไม่
ส.ว. ประชุมลับ เห็นชอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใหม่ 4 คน ไม่เห็นชอบ 1 คน
11 กุมภาพันธ์ 2563 วุฒิสภามีมติเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หลังจาก กมธ.ตรวจสอบประวัติ ได้ขอเลื่อนการพิจารณาคุณสมบัติมากถึง 4 ครั้ง นับจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า 163 วัน สุดท้ายแล้ววุฒิสภามีมติเห็นชอบว่าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด 4 จาก 5 คน
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)ออกแถลงการณ์เรื่อง รัฐต้องคุ้มครองนายเอกชัย และต้องเร่งแก้ไขปัญหาการข่มขู่คุกคามนักปกป้องสิทธิชุมชนกรณีเหมืองแร่ทั่วประเทศ
หากนับวันตั้งแต่  ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2563 ได้เข้าสู่การพิจารณา ไปจนถึงวันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้มีการลงมติใหม่นั้น จะถือว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 114 วัน ซึ่งถ้าดูในมาตรา 143 ของรัฐธรรมนูญ ได้วางกรอบเวลาไว้ว่า สภาผู้แทนฯ ต้องพิจารณาให้เสร็จในรอบ 105 วัน มิเช่นนั้น จะถือว่า สภาผู้แทนฯ ได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายที่รัฐบาลเสนอโดยไม่ได้มีการแก้ไขใดๆ
บันทึกประชุม ส.ว. ไม่ให้เปิดเผยบันทึกประชุม กมธ.
ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 129 วรรค 6 กำหนดให้สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมมาธิการให้ประชาชนทราบ เว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา มีมติไม่ให้เปิดเผย จากการติดตามบันทึกการประชุมของวุฒิสภาตั้งแต่เปิดสภา ส.ว. จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่า ส.ว. มีมติในการไม่ให้เปิดเผยอย่างน้อย 30 ครั้ง
3 Steps Vote of No-Confident
31 มกราคม 2563 หกพรรคฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีหกคน โดยคาดว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ ซึ่งระหว่างนั้นนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาไม่ได้  จากนั้นจะเว้นการประชุมสภาไว้ 1 วัน จึงกลับมาลงมติได้ ถ้ารัฐมนตรีคนใดถูก ส.ส. เกินครึ่งสภา ลงมติไม่ไว้วางใจ ต้องพ้นจากตำแหน่ง
AI Seminar
แอมเนสตี้ฯ เปิดรายงานสถานการณ์สิทธิฯ เอเชีย-แปซิฟิก ชี้ไทยยังไม่ได้มาตรฐานสากล สิรวิชญ์ หรือ "จ่านิว" เล่าประสบการณ์ ถูกเอากฎหมายปกติมาใช้แบบไม่ปกติ คดีเยอะทำให้ใช้ชีวิตปกติประจำวันไม่ได้ ผศ.ดร.จันทจิรา แจงสามประเด็นปัญหาการตีความพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ
Amnesty Report
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดตัวรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำปี 2562 ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยระบุว่า กระแสการประท้วงทั่วเอเชียที่มีเยาวชนเป็นแกนนำ เป็นความพยายามต่อต้านการปราบปรามและการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออก
29 มกราคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้อง กรณี ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ระหว่างพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งอาจทำให้ร่างกฎหมายตกทั้งฉบับ หรือตกบางส่วนก็ได้
Laddawan
งานเสวนา "สิทธิมนุษยชน-สิทธิสตรี ในรัฐธรรมนูญ และสถานการณ์ปัจจุบัน" เสนอแก้รัฐธรรมนูญให้ผู้หญิงมีโควต้าที่นั่งในการเมือง โดยเจตคติในสังคมที่มองผู้หญิงและความแตกต่างระหว่างเพศมีความสำคัญไม่แพ้กฎหมายและโครงสร้าง