Hot Issues

online seminar about enforcement of Emergency Decree
2 กรกฎาคม 2563 มีการจัดเสวนาออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ทางเพจ People GO network ในหัวข้อ #คนหายไม่ตามหาแต่ตามล่าคนทวงถาม "รัฐบาลกำลังใช้กฏหมายควบคุมโรค หรือควบคุมเรา (ประชาชน) กันแน่" เพื่อพูดคุยถึงสถานการณ์การใช้เสรีภาพในการแสดงออกภายใต้ข้อกำหนดที่ออกโดยอาศัยพ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ 
1 กรกฎาคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ สิระ เจนจาคะ ไม่พ้นจากตำแหน่ง ส.ส. จากกรณีปะทะตำรวจขณะลงพื้นที่ภูเก็ต โดยศาลเห็นว่าการกระทำเป็นไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด แต่หากใครเห็นว่าพฤติการณ์ของสิระไม่สุภาพให้ไปว่ากันตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ ส.ส. 
การเปิดรับบริจาคและนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวอาจจะเข่าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 และ 343 วรรคหนึ่ง แต่ไม่สามารถผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (1) ได้ เพราะเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีกระทำความผิด มิใช่การเอากระทำความผิดจากการโพสต์ข้อความในโลกออนไลน์ 
Domino
ศาลแขวงชลบุรี พิพากษาลงโทษคนงานชาวพม่า 4 คน ฐานร่วมกันลักลอบเล่นการพนันต่อแต้ม หรือโดมิโน เข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.การพนันให้จำคุก 15 วัน ส่วนความผิดฐานฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ให้ลงโทษจำคุก 3 เดือน โดยไม่รอลงอาญา 
จากการติดตามการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ของรัฐบาลมาเป็นเวลากว่าสามเดือน พบว่า รัฐบาลมี 'ผลพลอยได้' จากการใช้อำนาจพิเศษโดยอ้างโรคระบาดครั้งนี้ อย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ การรวบอำนาจให้นายกรัฐมนตรี ใช้ปราบม็อบคนที่ต่อต้านหรือไม่พอใจรัฐบาล และอย่างสุดท้ายคือ ยกเว้นความรับผิดของเจ้าหน้าที่
Submission Day
เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มแล้ว ตั้งแต่ประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช. ที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพ 35 ฉบับ แม้จะผ่านกระบวนการตรวจสอบรายชื่อ และขั้นตอนธุรการทั้งหมดแล้ว แต่ร่างนี้ก็ยังไม่ได้บรรจุวาระให้สภาพิจารณา คณะรัฐมนตรียังไม่เสนอร่างมาประกบ
24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ภาคประชาชนนำโดยกลุ่มครช. ได้จัดกิจกรรม “ทวงคืนมรดกคณะราษฎร ทวงคืนสัญญารัฐธรรมนูญประชาชน” ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา เพื่อยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าในการแก้รัฐธรรมนูญต่อกมธ. แก้รัฐธรรมนูญฯ
clean
ข้อมูลผู้ติดเชื้อตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2563 รวมทั้งสิ้นจำนวน 84 คน เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทั้งสิ้น ดังนั้น มาตรการต่างๆ ที่จำกัดการใช้ชีวิตของประชาชนภายในประเทศ เช่น เคอร์ฟิว การปิดโรงเรียนและสถานศึกษา การจำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในร้านอาหาร จึงไม่มีความจำเป็นเพื่อการควบคุมโรคอีกต่อไป 
ภาคประชาสังคมที่ทำงานขับเคลื่อนประเด็นป้องกันการทรมานและอุ้มหายจัดวงเสวนาเรื่อง "ตามหาวันเฉลิม: ตามหาหลักประกันความปลอดภัยของประชาชนจากการถูกบังคับสูญหาย (และทรมาน)" สะท้อนความรู้สึกของผู้ใกล้ชิดบทเรียนความพยายามในการสร้างกลไกในการป้องกันการทรมานและการบังคับสูญหาย
lawyers' dressing
10 มิถุนายน 2563 ทนายความจากสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เข้าพบตัวแทนสภาทนายความ เพื่อยื่นหนังสือเสนอให้แก้ไขข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 เนื่องจากข้อบังคับดังกล่าวได้กำหนดให้ทนายความเพศหญิงต้องใส่กระโปรง และมีโทษหากไม่ปฏิบัติตาม