Hot Issues

P-move statement on Park Bill
แถลงการณ์ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และเครือข่ายองค์กรพันธมิตร เรื่องขอให้รัฐบาลชะลอการผลักดันร่าง พ.ร.บ. 4 ฉบับ และเปิดให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในมาตรา 77
Nimit Tienudom
ประสบการณ์หลายสิบปีของการต่อสู้เพื่อขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพของ “กลุ่มคนรักประกันสุขภาพ” กับสถานการณ์ร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ฉบับใหม่ เราคุยกับ นิมิตร์ เทียมอุดม ตัวแทนจากกลุ่มเครือข่ายคนรักประกันสุขภาพ และบอร์ดสปสช. ถึงปัญหาของร่างพ.ร.บ.ใหม่ ว่าทำไมถึงต้องค้าน!
3 reasons
จากการพยายามแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำให้กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ออกมาคัดค้านเพราะเนื้อหากฎหมายกำลังลดทอนสิทธิและขัดต่อเจตนารมณ์เดิมของกฎหมาย ร่วมไปถึงกระบวนการออกกฎหมายก็ขาดซึ่งการมีส่วนร่วม
mining
องค์กรภาคประชาสังคมออกแถลงการณ์ร่วมเรียกร้องรัฐบาลไทยและภาคธุรกิจให้เคารพสิทธิมนุษยชน เรียกร้องให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตัดสินใจการดำเนินโครงการ ให้นักปกป้องสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการดำเนินคดีอาญา ฯลฯ
noticeandtakedown
เวทีรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ พ.ร.บ. คอมฯ ตีความว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊ก คือ ผู้ให้บริการ ไม่ต้องรับผิดกับเนื้อหาที่คนอื่นมาโพสต์หากสามารถพิสูจน์ได้ว่า เป็นการประมวลผลโดยอัตโนมัติ และลบข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด ด้าน ISP เห็นด้วยกับขั้นตอนการแจ้งเตือน แต่ต้องมีการพิสูจน์ความผิดด้วย ยังมีคำถามว่า ร่างประกาศนี้จะนำไปสู่การเซนเซอร์ตัวเองของผู้ใช้เน็ตและผู้ให้บริการหรือไม่  
Tossapon
อาจารย์ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ แสดงข้อกังวล 12 ข้อในทางกฎหมาย ต่อร่างพ.ร.บ.ความมั่นคงไซเบอร์ฯ ที่ให้อำนาจรัฐไร้การตรวจสอบ ชี้รัฐยังสับสนระหว่างเรื่องความปลอดภัยกับการทำสงครามไซเบอร์ ย้ำรัฐไม่ได้มีแค่หน้าที่รักษาความมั่นคง แต่ต้องส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย
Sawatree Suksri
สาวตรี สุขศรี คณะนิติศาสตร์ มธ. กล่าวในงานเสวนา "คำพิพากศาล" ว่า กฎหมายอาญามาตรา 112 เป็นกลไกรัฐในการสร้างความกลัว และเป็นกระบวนการยุติธรรมเชิงบีบบังคับให้จนมุม ด้าน สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มช. มองว่าปัจจุบันสังคมไทยอยู่ในภาวะ 1 ระบบ 3 มาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ขึ้นอยู่กับว่า บังคับใช้กับใคร กลุ่มประชาชนทั่วไป ผู้ต่อต้าน หรือสนับสนุนรัฐ
Contemp of Court
สุดสงวน หรือ อาจารย์ตุ้ม ผู้เคยถูกพิพากษาจากคดีละเมิดอำนาจศาล ชี้ ศาลใช้ดุลยพินิจในคดีละเมิดอำนาจศาลกว้างเกินไป ด้าน นศ.ป.โท เปิดงานวิจัย พบแนวฎีกา การกระทำประพฤติตนไม่เรียบร้อยใน-นอกบริเวณศาล ชี้ ความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลคล้ายวันสต็อปเซอร์วิส (one stop service) ศาลเห็นเอง พิจารณาเอง พิพากษาเองได้
NBTC Draft Seminar
วงเสวนาถก ร่างแก้ไข พ.ร.บ.กสทช. หมอประวิทย์ค้านระบบจัดสรรคลื่นโดยไม่ต้องประมูล ด้านวรพจน์  NBTC Policy Watch ชี้ การจะแก้กฎหมายให้จ่ายค่าชดเชยการคืนคลื่นเป็นการ "เสียค่าโง่" เพราะคลื่นความถี่เป็นของสาธารณะอยู่แล้ววงเสวนาถก ร่างแก้ไข พ.ร.บ.กสทช. หมอประวิทย์ค้านระบบจัดสรรคลื่นโดยไม่ต้องประมูล ด้านวรพจน์  NBTC Policy Watch ชี้ การจะแก้กฎหมายให้จ่ายค่าชดเชยการคืนคลื่นเป็นการ "เสียค่าโง่" เพราะคลื่นความถี่เป็นของสาธารณะอยู่แล้ว
ล่าสุด ร่าง พ.ร.บ. การรับรองเพศ พ.ศ. ... ยังอยู่ในกระบวนการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้-เสีย คาดว่าอาจมีการทำประชาพิจารณ์ฟังเสียงประชาชนปี 61-62 นักกิจกรรม ชี้ หลักเกณฑ์การรับรองเพศไม่ยึดโยงเจ้าของปัญหา เสนอแนะให้ร่างพ.ร.บ.การรับรองเพศควรรวดเร็ว-โปร่งใส–ง่ายต่อการเข้าถึง-มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน