Hot Issues

prasitchai noonuan
นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม รับทราบข้อกล่าวหาในคดีที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวหาเขาในข้อหาหมิ่นประมาทจากการโพสต์วิจารณ์โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ จ.กระบี่ ไอลอว์ถามต่อเรื่องการเคลื่อนไหวในยุคที่ประชาชนต้องร่วมจ่ายความมั่นคงทางพลังงานด้วยเสรีภาพ
Negative impact of EEC
ในวันที่รัฐกำลังเร่งผลักดัน โครงการ 'เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก' หรือ 'อีอีซี' เราเลือกจะมาคุยกับ 'สมนึก จงมีวศิน' นักวิชาการอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อถอดบทเรียนบาดแผลการพัฒนาก่อนจะก้าวพลาดซ้ำรอยแผลเดิมอีกครั้ง 
mookmetin
เครือข่ายปฏิรูปการประกันตัวเพื่อคนจน จัดงานเสวนา “ปฏิรูปการประกันตัวเพื่อความเสมอภาคในสังคม : ร่วมกันแสวงหามาตรการทดแทนการขังระหว่างพิจารณา” เสนอเปลี่ยนระบบใช้เงินประกันตัว เป็นการออกแบบฐานข้อมูลประเมินความเสี่ยงหลบหนี ช่วยคนไม่มีเงินไม่ต้องติดคุก 
วงเสวนาวิชาการ มองว่า ความไม่ชัดเจนของระบบการจัดซื้อยาใหม่ จะทำให้การจัดซื้อยาเกิดความล่าช้า และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของรัฐบาลพม่าที่กระทำต่อชาวโรฮิงญาส่งผลให้เกิดการอพยพของชาวโรฮิงญาจำนวนหลายแสนคน โดยที่รัฐบาลพม่ายังไม่มีท่าทีที่จะทุเลาหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว หลายฝ่ายจึงพยายามเสนอหนทางในการแก้ไขปัญหานี้ เช่น นักวิชาการและภาคประชาสังคม เป็นต้น
เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่ แสดงความคิดเห็นกรณีรัฐบาลเผด็จการทหาร คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๔ ปิดกิจการเหมืองแร่ทองคำ ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)  ผู้ร่วมทุนรายใหญ่จากประเทศออสเตรเลีย
Seminar on Article 116
ไอลอว์ จัดงานเสวนาหัวข้อ “มาตรา 116: ยุยงปลุกปั่น มั่นคงหรือมั่วนิ่ม” เพื่อสะท้อนถึงปัญหาการบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 ที่กลายเป็นเครื่องของรัฐในการจำกัดการแสดงออก โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในยุคคสช. เพราะในจำนวนคดีความที่เกี่ยวกับมาตรา 116 ถูกใช้กับการแสดงออกในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ คสช. มากที่สุด 
 24 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30-12.00 น. มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล แผนงานสุขภาวะผู้หญิง สมาคมเพศวิถีศึกษา และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง จัดงานเสวนา เรื่อง 'คุกคามทางเพศไม่ใช่เรื่องส่วนตัว: รัฐกับการคุ้มครองผู้เสียหายและอำนวยความยุติธรรม' ที่ห้องเบญรัตน์ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ โดยมีตัวแทนทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และผู้เสียหายร่วมพูดคุยในประเด็นดังกล่าว ทั้งหมด 5 คน 
talk with philosopher about reform education
เมื่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เสนอให้เพิ่มวิชาจำพวกศาสนา,คุณธรรม,จริยธรรม และหน้าที่พลเมืองใน 2 คาบท้ายของการเรียนทุกวัน เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กเป็นคนดีขึ้นมา เราจึงอยากไปคุยกับนักปรัชญาอย่าง รศ. เอกศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ภาคปรัชญาฯ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า ข้อเสนอดังกล่าวเวิร์คจริงหรือไม่  
การดำเนินงานปกป้องและติดตามสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนถือว่ามีความล้มเหลว ขัดกับหลักการปารีส และ ร่าง พ.ร.ป. กสม. ฉบับใหม่ เสี่ยงทำให้ กสม. ไทยถูกลดระดับสถานกาพสถาบันสิทธิมนุษชนแห่งชาติเหลือเพียงระดับ C ภาคประชาสังคมเสนอแนะให้มีการเลือกตั้งให้เร็วก่อนที่จะเซ็ทซีโร่ กสม.