Hot Issues

GMOs
ข่าวเรื่องร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพถูกถอนออกจากการพิจารณาของสภาปฏิรูปฯ ได้รับความสนใจจากผู้คนในหลายภาคส่วน มีคนวิพากษ์วิจารณ์ร่างกฎหมายฉบับนี้หลากหลายประเด็น โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย (ร่างมาตรา 52) แต่ยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่หลายข้อที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดไปได้
reform before administer in USA
Lawrence Lessig ศาสตราจารย์กฎหมายที่มีชื่อเสียงในสหรัฐฯ ประกาศจะลงสมัครประธานาธิบดี เพื่อปฏิรูปเรื่องคอร์รัปชั่นและประชาธิปไตยของอเมริกา เมื่อทำเสร็จเขาจะลาออก นั่นเท่ากับว่าเขาเสนอให้คนอเมริกันทำ "ประชามติ" ผ่านการเลือกประธานาธิบดี โดยใช้การเลือกตั้งเพื่อไปสู่ปฏิรูป   
China Reform by Arm
อาร์ม ตั้งนิรันดร นักวิชาการด้านกฎหมาย เชี่ยวชาญเรื่องจีน และติดตามแนวทางการปฏิรูปเมืองจีน อธิบายหลักคิดเรื่องการปฏิรูปของจีน 5 เรื่อง พร้อมทั้งตั้งคำถามถึงแนวทางการปฏิรูปที่กำลังดำเนินอยู่ในประเทศไทย 
การสร้างการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญบนพื้นที่ออนไลน์มีความท้าทาย เพราะสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน มีเงื่อนไขทำให้การมีส่วนร่วมมีข้อจำกัด เช่น การร่างรัฐธรรมนูญมีพิมพ์เขียวเบื้องต้น เสรีภาพในการแสดงออก ถูกปิดกั้น ประชาชนบางกลุ่มปฏิเสธกระบวนการตั้งแต่ต้น หรือ ความไม่แน่นอนในการร่างรัฐธรรมนูญ 
ภาคีเครือข่ายสุขภาพ 13 องค์กรยื่นกฤษฎีกา ข้อเสนอแก้ไขร่างพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ต้องมีมาตรการคุ้มครอง SME อุตสาหกรรมภายในประเทศและต้องสร้างความมั่นคงระบบยา
military
สำนึกทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพของคนไทย คือมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองจากอริราชศัตรู ช่วงร้อยกว่าปีนับแต่สมัยพระพุทธเจ้าหลวง จุดมุ่งหมายการก่อตั้งกองทัพคืออะไร? มีการภารกิจอะไรที่น่าสนใจบ้าง?   
soldier
17 เครือข่ายประชาสังคมด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในภาคใต้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ยกเลิกการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใน 30 วัน พร้อมเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนายนิเซ๊ะ นิฮะ
300 bath
เครือข่ายองค์กรแรงงานเพื่อการปฏิรูประบบค่าจ้างเพื่อความเป็นธรรม ระดมชื่อทวงนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท ปริญญาตรี 15,000 บาท นำเสนอต่อรัฐบาลในการรณรงค์วัน Decent Work วันที่ 7 ตุลาคม นี้  
child
แถลงการณ์ของเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อมจากกรณีพบศพเด็กทารกที่วัดไผ่เงิน
vacine
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเปิดเผยงานวิจัยประสบการณ์ 6 ประเทศที่ใช้ระบบชดเชยความเสียหายผู้ป่วยโดยไม่ต้องพิสูจน์หาคนผิด ชี้ความขัดแย้งจะมีทางออก ตอนเริ่มต้นมักยากลำบาก