Hot Issues

สรุป 9 ชั่วโมง ประชุมรัฐสภา-พรรคต้าน คสช. (ซ้อม) อภิปรายไม่ไว้วางใจ
ไอลอว์สรุป 9 ชั่วโมง การประชุมร่วมกันของทั้งสองรัฐสภาครั้งแรกเพื่อทำการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562
prolong power
ระหว่างการประชุมรัฐสภา ส.ส. ฝ่ายหนึ่งก็อภิปรายทำนองว่า คณะรัฐประหารอย่าง คสช. ต้องการ สืบทอดอำนาจ ขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่า การสืบทอดอำนาจไม่มีจริง เป็นเพียงวาทกรรมทางการเมือง ลองมาดูรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆ ว่า ยุคสมัยของ คสช. ได้วางกลไกให้ตัวเองมีอำนาจต่อหลังเลือกตั้งไว้อย่างไรบ้าง
ตลอดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสองวัน มีประเด็นถกเถียงกันอย่างดุเดือดอย่างน้อย 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ส.ส.พลังประชารัฐ ประท้วงห้ามธนาธรกล่าวในที่ประชุม 2) ส.ส. เพื่อไทยและอนาคตใหม่ประท้วงเลื่อน/ไม่เลื่อน ประชุมสภา 3) ส.ส. พลังประชารัฐประท้วง ห้ามผู้ถูกเสนอเป็นรองประธานสภาแสดงวิสัยทัศน์ร 4) ส.ส.เพื่อไทยและอนาคตใหม่ประท้วง กรณีการนับคะแนนบัตรเสียและการถ่ายคลิปวิดีโอ
สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 25-26 พ.ค. 2562 เพื่อลงมติเลือกประธานและรองประธานสภาผลปรากฎว่า 'ชวน หลีกภัย' พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานสภา 'สุชาติ ตันเจริญ' พรรคพลังประชารัฐ เป็นรองประธาน​ คนที่ 1 และ 'ศุภชัย โพธ์สุ' พรรคภูมิใจไทย เป็นรองประธาน​ คนที่ 2
Thanathon still can be prime minister
หลังจากศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 9 ต่อ 0 รับพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดสภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จากกรณี ถือหุ้นสื่อ บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด และมีมติ 8 ต่อ 1 ให้ ธนาธร หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย มีข้อสงสัยกันต่อไปว่า ธนาธร จะยังสามารถได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในสภาได้หรือไม่
DuiJai Report
กลุ่มด้วยใจนำเสนอรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2561 ซึ่งประกอบไปด้วย สถานการ์ด้านสิทธิเด็ก สิทธิสตรี การป้องกันการทรมาน การสังหารนอกระบบกฎหมาย และการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ไอลอว์สรุปย่อเนื้อหา และนำรายงานฉบับเต็มมานำเสนอ 
calculation
บทความจากผู้อ่าน เมื่อนักศึกษาปริญญาเอกด้านคณิตศาสตร์ เห็นว่า สูตรคำนวน ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ที่ กกต. เลือกใช้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทำให้พรรคขนาดเล็กมีผู้แทนที่เกินกว่าสัดส่วนของผู้ออกเสียงเลือกตั้งที่ให้ความไว้วางใจ เรียกร้องให้ กกต. ทบทวนปฏิบัติตามข้อกำหนดคณิตศาสตร์ที่เป็นสากล
9 พฤษภาคม 2562  'เพียงดิน รักไทย' หนึ่งในผู้ลี้ภัยทางการเมืองได้ออกมาเปิดผ่านว่า ผู้ลี้ภัยการเมืองในลาวอย่างน้อย 3 คน ซึ่งถูกจับกุมที่เวียดนามเมื่อเดือนมกราคม 2562 ถูกส่งตัวกลับไทยแล้ว แต่ไม่มีความคืบหน้า ด้านองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเรียกร้องให้เปิดเผยที่อยู่ป้องกันการสูญหาย ที่ผ่านมาในรอบสี่ปีมีผู้ลี้ภัยชาวไทยสูญหายอย่างน้อย 8 คน
Seminar
ในยุคสมัยของ คสช. ได้แก้ไขกฎหมายอาญา และวิ.อาญา หลายครั้ง รวมทั้งออกประกาศ คำสั่ง ด้วยอำนาจพิเศษ ซึ่งมีผลให้ประชาชนได้รับโทษทางอาญาหลายฉบับ เมื่อ คสช.​ ลงจากอำนาจแล้วกฎหมายเหล่านี้ก็ยังจะใช้บังคับต่อไป จึงต้องหาคำตอบกันว่า จะคงไว้หรือจะต้องแก้ไขปรับปรุงต่ออย่างไร 
Famous Politicians
ผ่านไปแล้วกับการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 และกติกาต่างๆ ที่ คสช. เขียนขึ้น เมื่อพิจารณาผลการเลือกตั้งลงรายละเอียดขึ้นก็จะพบการทำงานของกลไกใหม่ๆ ที่ทำให้ได้ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วคนมีชื่อเสียงที่เป็น "ตัวเต็ง" ทั้งหลายไม่ได้ที่นั่ง ส.ส.