Hot Issues

ความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อยาวนานส่งผลให้ปัจจุบันสังคมไทยเผชิญหน้าความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ มีการคุกคามทำร้ายนักกิจกรรมทางการเมือง มีการใช้ถ้อยคำยั่วยุปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังซึ่งกันและกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ทำให้ 'จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย' จัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ "ทุเลาความรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมไทย" เพื่อมองหาแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดเท่าที่จะพอมองหาได้ในขณะนี้
Book Launch "Jai Pan Din" a book about Karen Indigenous in Kangkrachan Forest
3 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ ร่วมกันเปิดตัวหนังสือ “ใจแผ่นดิน แผ่นดินกลางใจกะเหรี่ยงแก่งกระจาน” และพูดคุยถึงการต่อสู้ของชาวกระเหรี่ยงเพื่อทวงคืนบ้านเกิด 'หมู่บ้านใจแผ่นดิน' ที่ถูกขับไล่ออกมาหลังประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
มูลนิธิมานุษยะและเครือข่ายจัดเวทีพูดคุยเรื่อง  "LGBTQI ในสื่อ : สื่อสารด้วยความเข้าใจและเท่าเทียม” เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจสื่อในการจัดการกับการใช้ภาษาที่เลือกปฏิบัติต่อบุคคล กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในสื่อ
Law TU
เนื่องในวาระรำลึกถึง 'ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม' ครั้งที่ 9 คณะ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดงานเสวนาในหัวข้อ ‘บทเรียนการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญฉบับปี 60’ เพื่อถอดบทเรียนจากการเลือกตั้งผ่านมุมมองของตัวแทนนักวิชาการสายนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และภาคประชาชน 
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้อง 32 คน ไม่รับคำร้อง 9 คน หลัง 'ชวน หลีกภัย' ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยื่น 41 ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลถือหุ้นสื่อ ขัดกับคุณสมบัติการเป็น ส.ส. หรือไม่ ทั้งนี้ 32 คน ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้อง ไม่ได้ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
ภาคประชาชน 23 องค์กร เดินเท้าจากบริเวณหน้ากระทรวงการคลังไปยังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.ประดิพัทธ์ ส่งมอบ 13,409 รายชื่อประชาชนเพื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศ/คำสั่ง คสช. 35 ฉบับ
Slapps siminar2
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนจัดวงคุยเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ของนักกฎหมาย ในส่วนของกลไกกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากในประเทศไทย ซึ่งพบว่าแม้ทางฝ่ายรัฐจะมีการเพิ่มข้อกฎหมายที่เหมือนจะเป็นการแก้ปัญหาการฟ้องคดีปิดปาก แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่มีผลบังคับใช้จริง
เครือข่ายประชาชนจัดงานกิจกรรมวาระแรกประชาชน ปักหมุด ปลดอาวุธ คสช. เพื่อร่วมกันแถลงเหตุผลที่ต้องเข้าชื่อเพื่อยกเลิกประกาศ/คำสั่ง คสช.35 ฉบับ(มีบางฉบับที่คสช.ยกเลิกเองไปแล้วเหลือจริงๆประมาณ 22 ฉบับ ) โดยรวบรวมตัวแทนจากทุกเครือข่ายทุกประเด็นที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง คสช. ทั้ง 23 องค์กร มาร่วมแถลง
Slapps siminar
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนจัดงานเสวนาสถานการณ์คดี "ปิดปาก" หรือ SLAPPS ผู้ที่ถูกดำเนินคดีจากการแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวทางการเมือง ประชาชนที่เคลื่อนไหวเพื่อปกป้องทรัพยากร และคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนที่รายงานเรื่องสิทธิแรงงาน และการซ้อมทรมานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
right to public assembly
การรวมตัวกันเพื่อใช้เสรีภาพการชุมนุม อยู่ภายใต้พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ประชาชนที่ต้องการใช้เสรีภาพการชุมนุมท้ังผู้จัดและผู้เข้าร่วมชุมนุมควรศึกษาทำความเข้าใจทั้งข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การชุมนุมสามารถดำเนินไปได้โดยไม่มีอุปสรรค