Hot Issues

Thanathon still can be prime minister
หลังจากศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 9 ต่อ 0 รับพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดสภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จากกรณี ถือหุ้นสื่อ บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด และมีมติ 8 ต่อ 1 ให้ ธนาธร หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัย มีข้อสงสัยกันต่อไปว่า ธนาธร จะยังสามารถได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในสภาได้หรือไม่
DuiJai Report
กลุ่มด้วยใจนำเสนอรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2561 ซึ่งประกอบไปด้วย สถานการ์ด้านสิทธิเด็ก สิทธิสตรี การป้องกันการทรมาน การสังหารนอกระบบกฎหมาย และการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ไอลอว์สรุปย่อเนื้อหา และนำรายงานฉบับเต็มมานำเสนอ 
calculation
บทความจากผู้อ่าน เมื่อนักศึกษาปริญญาเอกด้านคณิตศาสตร์ เห็นว่า สูตรคำนวน ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ที่ กกต. เลือกใช้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทำให้พรรคขนาดเล็กมีผู้แทนที่เกินกว่าสัดส่วนของผู้ออกเสียงเลือกตั้งที่ให้ความไว้วางใจ เรียกร้องให้ กกต. ทบทวนปฏิบัติตามข้อกำหนดคณิตศาสตร์ที่เป็นสากล
9 พฤษภาคม 2562  'เพียงดิน รักไทย' หนึ่งในผู้ลี้ภัยทางการเมืองได้ออกมาเปิดผ่านว่า ผู้ลี้ภัยการเมืองในลาวอย่างน้อย 3 คน ซึ่งถูกจับกุมที่เวียดนามเมื่อเดือนมกราคม 2562 ถูกส่งตัวกลับไทยแล้ว แต่ไม่มีความคืบหน้า ด้านองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเรียกร้องให้เปิดเผยที่อยู่ป้องกันการสูญหาย ที่ผ่านมาในรอบสี่ปีมีผู้ลี้ภัยชาวไทยสูญหายอย่างน้อย 8 คน
Seminar
ในยุคสมัยของ คสช. ได้แก้ไขกฎหมายอาญา และวิ.อาญา หลายครั้ง รวมทั้งออกประกาศ คำสั่ง ด้วยอำนาจพิเศษ ซึ่งมีผลให้ประชาชนได้รับโทษทางอาญาหลายฉบับ เมื่อ คสช.​ ลงจากอำนาจแล้วกฎหมายเหล่านี้ก็ยังจะใช้บังคับต่อไป จึงต้องหาคำตอบกันว่า จะคงไว้หรือจะต้องแก้ไขปรับปรุงต่ออย่างไร 
Famous Politicians
ผ่านไปแล้วกับการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 และกติกาต่างๆ ที่ คสช. เขียนขึ้น เมื่อพิจารณาผลการเลือกตั้งลงรายละเอียดขึ้นก็จะพบการทำงานของกลไกใหม่ๆ ที่ทำให้ได้ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วคนมีชื่อเสียงที่เป็น "ตัวเต็ง" ทั้งหลายไม่ได้ที่นั่ง ส.ส.  
thai flag
เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล นักสิทธิชาติพันธุ์ม้ง สรุปงานวิจัยประวัติศาสตร์ที่มาของวาทะกรรม "ความเป็นไทย" แต่ละยุคสมัย ชี้ ยุครัชกาลที่ 5 นิยมความหลากหลาย กระแสการเมืองโลกทำให้ต้องนิยามใหม่ผูกคนไทยไว้กับสถาบันกษัตริย์ในยุครัชกาลที่ 6  และเปลี่ยนกลับยุคสงครามเย็น 
โคทม อารียา ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทดลองคำนวณ จำนวน ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 และมาตรา 128 ของ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ผลปรากฎว่า การคำนวณที่นั่ง ส.ส. แบบมีพรรคการเมือง 16 พรรค โดยคิดเฉพาะพรรคการเมืองที่มี ส.ส. พึงมีมากกว่า 1 คน เท่านั้น น่าจะเป็นสูตรที่ถูกต้องที่สุด
Munich
คนไทยในเมืองมิวนิค เยอรมนี เล่าประสบการณ์การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และขั้นตอนที่สถานกงสุลจัดบริการ โดยจะส่งเอกสารให้ และให้กาบัตรเลือกตั้งใส่ในซองสีขาว แล้วเอาซองสีขาวใส่ซองสีน้ำตาลเพื่อส่งไปรษณ์ย์เยอรมันกลับไปสถานกงสุล ก่อนส่งกลับมาไทยให้ทัน 23 มีนาคม
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง เกิดขึ้นมากว่า 16 ปี โดยการผลักดันร่วมกันของกลุ่มคนหลายส่วน ทั้งภาคประชาชน เอ็นจีโอ นักการเมือง และข้าราชการ มีเจตนาเพื่อสร้างหลักประกันด้านสุขภาพให้กับทุกคนในประเทศอย่างเท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรม