Hot Issues

senate
นับแต่คสช. รัฐประหารปี 2557 คสช. พยายามวางฐานอำนาจไว้ในกฎหมายสูงสุดอย่างรัฐธรรมนูญ ที่ชัดเจนที่สุด คือ การกำหนดให้มี ‘ส.ว. แต่งตั้ง’ ที่คัดเลือกมาเองเพื่อเป็นหลักประกันการสืบทอดอำนาจ ในวาระการ #แก้รัฐธรรมนูญ ชวนดู 4 เหตุผลหลักที่ต้องยกเลิกส.ว.ตัวแปรสำคัญในการรื้อระบอบประยุทธ์
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 นำมาสู่ข้อถกเถียงเกี่ยวกับระบบเลือกตั้ง โดยมีการเสนอให้กลับไปใช้แบบรัฐธรรมนูญ 2540 แต่การเสนอแก้ไขถูกกล่าวหาว่า จะช่วยขยายการสืบทอดอำนาจให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ข้อกล่าวหาที่จริงหรือไม่ และระบบเลือกตั้งแบบไหนที่เหมาะกับประเทศไทย
Switch Senate
ศึก #แก้รัฐธรรมนูญ ภาคสองที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2564 ข้อเสนอสำคัญที่พรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล ยกเว้นพรรคพลังประชารัฐและพรรคชาติไทยพัฒนา พร้อมใจกันยื่น คือ การตัดอำนาจ ส.ว. ซึ่งในการแก้ไขเรื่องดังกล่าวคงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องอาศัยเสียงเห็นชอบจากตัว ส.ว. เองไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือประมาณ 84 คนจากเสียงทั้งหมด 250 คน
ในศึกการแก้รัฐธรรมนูญภาคสอง ทั้งพรรครัฐบาลและฝ่ายค้านต่างมีจุดร่วมสำคัญอยู่ที่การแก้ไขเรื่อง “ระบบเลือกตั้ง” ให้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งสองใบเช่นเดียวกับระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ปี 2540 แต่จุดต่างที่สำคัญ ซึ่งพรรคพลังประชารัฐเป็นกลุ่มเดียวที่ไม่ยอมเสนอ คือ การ "ปิดสวิตซ์ ส.ว." หรือยกเลิกที่มาและอำนาจของวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาล หรือ ยกเลิก ส.ว. ที่มาจากการคัดเลือกของ คสช.
วันพรุ่งนี้ (9 มิถุนายน 2564) สภาผู้แทนราษฎรมีนัดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 หรือ "ร่าง พ.ร.ก. เงินกู้ห้าแสนล้านบาท" ซึ่งถือว่าเป็นการกู้เงินรอบที่สองของรัฐบาล ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า ที่ผ่านมารัฐบาลล้มเหลวในการใช้เงินกู้เพื่อแก้ปัญหาจากโรคโควิด-19
องค์กรสิทธิมนุษยชนอย่างแอมแนสตี้ ประเทศไทย ส่งหนังสือถึงสำนักประธานฎีกาขอให้ศาลมีมาตรการคุ้มครองผู้ต้องขังและนักโทษเพื่อลดความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 ทั้งในและนอกเรือนจำ รวมถึงขอให้ดำเนินการลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นทุกขั้นตอน   
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ชาวชุมชนแออัดเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้และยังมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ชุมชน ส่งผลให้ประชาชนต้องตกอยู่ในสภาวะเปราะบาง เครือข่ายสลัมสี่ภาคที่ทำงานกับประชาชนเหล่านี้จึงได้ออกมาเรียกร้องต่อรัฐบาลในหลายประเด็น หนึ่งในนั้นคือการลดงบประมาณจัดซื้ออาวุธและนำเงินส่วนดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด 19
Documents
เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ชี้รัฐบาล "สบช่อง" ความขัดแย้งทางการเมืองเสนอร่างพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ กำลังจะทำให้สังคมไทยหมุนกลับไปอยู่ในบรรยากาศ ‘ปกปิดเป็นหลัก เปิดเผยเป็นข้อยกเว้น’ ข้อมูลด้านการทหาร การป้องกันประเทศ การข่าวกรอง จะเปิดเผยไม่ได้
Court Letter
ศาลยุติธรรมออกหนังสือเวียน ให้ศาลพิจารณาให้สิทธิประกันตัวโดยคำนึงถึงอันตรายจากการแพร่ระบาดของโควิดในเรือนจำ และกำหนดมาตรการเพื่อให้มีโอกาสให้ประกันตัวได้มากขึ้น สนับสนุนให้ใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ "ผ่อนคลายการเรียกหลักประกัน"
stop prison covid
สถานการณ์โควิดในเรือนจำไม่ใช่ความผิดของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ แต่เป็นความยากลำบากภายใต้ความกดดันจากการแพร่ระบาดของโรค พร้อมกับภารกิจที่ต้องควบคุมตัวผู้ต้องขังให้มั่นคง ผู้บริหาร "ระดับนโยบาย" จะต้องเห็นคุณค่าของชีวิตคนที่อยู่ในเรือนจำ เราขอเสนอมาตรการเร่งด่วนให้ปฏิบัติในทันที