Hot Issues

การเลือกตั้งปี 2566 มีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ เทียบเคียงกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแล้วมีอย่างน้อยหกพรรคได้รับอานิสงส์จากการแบ่งเขตใหม่ครั้งนี้ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาภูมิทัศน์ทางการเมืองในปี 2566 พบว่า หลายพื้นที่ยังคงความได้เปรียบ แต่จำนวนไม่น้อยเสียฐานที่มั่นทางการเมืองไป
The use of technology in election
แม้การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเลือกตั้งจะดูเป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้น แต่การจะนำเทคโนโลยีใดมาใช้จะต้องผ่านการคิดที่ถี่ถ้วนเสียก่อนว่าเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้จะรับประกันการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรมและประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริงหรือไม่
จากกรณีที่อดีตกกต.ตั้งคำถามถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งจากการคำนวณราษฎรรวมบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยด้วยเป็นค่าฐานในการหาค่าเฉลี่ยจำนวนราษฎรต่อส.ส.หนึ่งคน กกต.ชี้แจงว่า นิยามจำนวนราษฎรถูกต้องโดยยกความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 1) กรณีอำเภอแม่สอด จังหวัดตากประกอบ
ฝ่ายค้านเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเพื่อขอให้รัฐสภาพิจารณาสิทธิในการประกันตัวและรวมถึงเรื่องการใช้กฎหมายล้นเกินในกระบวนการยุติธรรมที่ส่งผลกระทบต่อผู้แสดงความคิดเห็น หรือแสดงออกในทางการเมืองเพื่อให้สภาแห่งนี้ได้ร่วมกันพิจารณาหาทางออก
ตั้งแต่ปี 2562-2565 ภูมิใจไทยสามารถดึงตัว ส.ส.ที่ชนะการเลือกตั้งได้อย่างน้อย 51 คน โดยจะแบ่งได้สามรูปแบบคือ ส.ส.งูเห่าส้มจากพรรคอนาคตใหม่-ก้าวไกล ส.ส.สมัยแรกในกทม.จากพรรคพลังประชารัฐและที่น่าจับตาคือ เหล่าส.ส.ที่ยกขบวนบ้านใหญ่ท้องถิ่นมาด้วย
กกต.เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยมี ส.ส.ร่วมอภิปรายในประเด็นสำคัญคือ การจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสตั้งแต่การแบ่งเขตเลือกตั้ง การอำนวยความสะดวกในการหาเสียงเลือกตั้ง และการเปิดเผยคะแนนแต่ละหน่วยเลือกตั้งหรือการใช้เทคโนโลยีรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง
Act to prevent torture
พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและการอุ้มหายฯ พ.ศ.2565 จะมีผลบังคับใช้ 22 กุมภาพันธ์ 2566 แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำหนังสือเสนอความเห็น ขอให้ขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว เฉพาะหมวด 3 การป้องกันการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย เหตุบุคลากร-งบประมาณยังไม่พร้อม
Vote66 Statement
ถึงเวลาแล้วที่การสังเกตการณ์การเลือกตั้งโดยประชาชนต้องขยายตัวอย่างกว้างขวาง เพื่อรับรองว่าการเลือกตั้งจะเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นอิสระ “เครือข่ายประชาชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งปี 2566” ขอให้ กกต. ทำหน้าที่อย่างโปร่งใส เป็นธรรม เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ร่วมมือกับประชาชนทุกฝ่ายที่ต้องการเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง
ภาคประชาชนแถลงเจตนารมณ์ร่วมในนาม “เครือข่ายประชาชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งปี 2566” เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมการสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วไปที่กําลังจะมาถึง โดยลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครหรือส่งข้อมูลความผิดปกติหรือสถานการณ์การเลือกตั้งในเขตของตนเองทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังวันเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ Vote62.com
World Cup
การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกภายใต้คำสรรเสริญ พล.อ.ประวิตร ต้องสะดุดลง เมื่อผู้ที่รับชมผ่านทางอินเทอร์เน็ต ประสบกับปัญหา "จอดำ" ไม่สามารถรับชมได้ ซึ่งดูเหมือนจะขัดกับ “ประกาศ Must Carry” ของ กสทช. นำไปสู่การฟ้องร้องกันขณะที่บอลโลกก็แข่งต่อไปกำลังจะเข้าสู่รอบน็อคเอ้าท์