งานเพื่อน

People Go Statement
เครือข่าย People Go ออกแถลงการณ์ จากการที่ช่วงโค้งสุดท้ายของ สนช. กฎหมายผ่านรวดเร็วมาก ชี้การพิจารณากฎหมายที่รวดเร็วและเร่งรีบเช่นนี้ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อเทียบกับกระบวนการนิติบัญญัติในสภาวะปกติ ขอหยุดพิจารณาทันที รอรัฐบาลเลือกตั้ง
CPTPP
ขณะที่การออกกฎหมายรวดเร็วของ สนช. กำลังถูกตั้งคำถาม ล่าสุด รัฐบาล คสช. สั่งกระทรวงพาณิชย์เตรียมการแสดงเจตจำนงเข้าร่วม CPTPP ก่อนหน้ารัฐบาลเลือกตั้ง โดยรองนายกฯ สมคิดจะไปรายงานต่อญี่ปุ่นสิ้นเดือนนี้ ห่วงบริษัทยักษ์ใหญ่ได้ประโยชน์ผูกขาดเมล็ดพันธุ์ 
FTA Watch
หลังจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 1/2562 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรและมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษ ทางกลุ่ม FTA Watch วิเคราะห์แล้วเห็นว่าคำสั่งฉบับดังกล่าว ไม่ได้แก้ปัญหาตามที่ระบุไว้ในเหตุผลของการออกคำสั่งแต่อย่างใด จึงได้ออกแถลงการณ์ฉบับนี้
สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันลงชื่อ 20,000 รายชื่อ ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 236 และ 237 กล่าวหาและดำเนินการเอาผิด ป.ป.ช. กรณีตรวจสอบทรัพย์สิน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
กลุ่มเครือข่ายนักเรียนไทยและนักวิชาการนานาชาติในไต้หวันเพื่อประชาธิปไตยในไทยส่งจดหมายเปิดผนกึเรียกร้องการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรมในประเทศไทย เรียกร้องให้คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ยกเลิกการใช้บทบัญญัติมาตรา 44 , ยุติการใช้งบประมาณแผ่นดินผ่านนโยบายทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 
4 มกราคม 2562 คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ภาคอีสาน ออกแถลงการณ์ ระบุเตือน คสช. ว่าสัญญาณการเลื่อนเลือกตั้งครั้งนี้จะทำให้กระแสขับไล่ คสช. สูงขึ้น จนทำให้ประชาชนหลั่งไหลสู่ท้องถนนอย่างแน่นอน
อ.สมชาย
สมชาย ปรัชาศิลปกุล จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขียนบทความวิพากษ์ สนช. ที่พิจารณากฎหมายเพิ่มเบี้ยประชุมศาล ว่าการประชุมแต่ละครั้ง ได้เงินมากกว่ากรรมกรทำงานทั้งเดือน
สำนักข่าว The MATTER, Minimore และ Boonmee Lab ร่วมกันเปิดตัวสื่อข้อมูลการเมืองและการเลือกตั้งไทย ในชื่อว่า ‘ELECT’ (elect.in.th) ตั้งเป้าให้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับประชาชน เพื่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
forestry
ศูนย์กฎหมายสิทธิชุมชน แม่ฮ่องสอน เผยแพร่รายงานกระตุ้นเตือนปัญหาผลกระทบจากปฏิบัติการ “ทวงคืนผืนป่า” ภายใต้รัฐบาล คสช. ท่ามกลางบรรยากาศไปสู่การเลือกตั้ง หวัง ผู้ที่จะเป็นตัวแทนของคนชายขอบและพรรคการเมือง จะช่วยผลักดันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง 
26 ตุลาคม 2561 ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มีการจัดกิจกรรมราชดำเนินเสวนาในหัวข้อ “อันตรายกฎหมายไซเบอร์...?” โดยวงดังกล่าวประกอบไปด้วยนักกฎหมาย นักวิชาการ และตัวแทนภาครัฐ ซึ่งมีประเด็นจากวงว่า กฎหมายมั่นคงไซเบอร์ฯ สุ่มเสี่ยงละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนพร้อมเรียกร้องให้ปรับแก้