Hot Issues

miss grand 2022
จากคำถามรอบ 10 คนสุดท้ายของเวทีการประกวดมิสแกรนด์ 2022 เรื่องอำนาจส.ว.ในการเลือกนายกฯ เมื่อวิเคราะห์คำตอบรายบุคคล พบว่า 6 ใน 10 คน พุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนตัวนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไอลอว์ชวนหาคำตอบว่า “นายกลาออก” แก้ปัญหา ส.ว. ได้จริงไหม
President of the Constitutional Court
22 เม.ย. 2565  คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาปมการดำรงตำแหน่งของวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ โดยกรรมการสรรหาฯ พิจารณาว่า วรวิทย์ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ทุกวันที่ 20 เมษายนของทุกปี จะเป็นที่รู้กันในหมู่ผู้ที่สนใจในเรื่องกัญชาว่า มันคือ "วันกัญชา" วันที่ผู้คนจะใช้วันออกมาเคลื่อนไหวเพื่อปลดแอกกัญชาออกจากข้อครหาเดิมๆ ว่า มันเป็น "ยาเสพติด" แต่แท้จริง คือ พืชสมุนไพร ที่จะเป็นประโยชน์ทั้งในวงการการแพทย์และสาธารณสุข ไปจนถึงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ สำหรับประเทศไทย แม้จะมีการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด แต่ก็ยังมีมาตรการที่เข้มงวดและจำกัดเกินกว่าจะให้ครัวเรือนหรือบุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์จากกัญชาใช้  
Pension under Emergency
พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ กำหนดสิทธิประโยชน์ให้คนที่ทำงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้นับเวลาราชการ "เป็นทวีคุณ"​ ซึ่งจะมีผลต่อการคำนวนบำเหน็จและบำนาญเมื่อเกษียณอายุ
23 มีนาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจะส่งผลให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เป็นการเลือกตั้งภายใต้การบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่มีการกำหนดมาตรการจำกัดการรวมกลุ่มหรือการทำกิจกรรม
appointed mayor must resigned before declaring candidacy
ในขณะที่อนาคตในตำแหน่งพ่อเมืองของ พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ คนปัจจุบันที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กลับดูจะยังไม่แน่นอน ทั้งที่ดูมีท่าทีจะลงสมัครมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามสัญญาณที่จะบอกได้ว่า พล.ต.อ.อัศวินจะลงสมัครเป็นแคนดิเดตพ่อเมืองกรุงเทพมหานครต่อไปหรือไม่ คือเดทไลน์ที่ต้องลาออกภายในวันที่ 27 มีนาคม 2565 
2022 Bangkok Gubernatorial Election
ท่ามกลางการส่งสัญญาณความพร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้งของผู้ลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลากหน้าหลายตา ในท้ายที่สุดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 คณะรัฐมนตรีก็มีมติปลดล็อกให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกลับมามีที่มาจากประชาชนอีกครั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เป็นวันเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ชวนมาทำความรู้จักกับกรุงเทพฯ และเตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้งครั้งสำคัญ
Look back in 20 years of national human right commission of Thailand
9 มีนาคม 2565 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยามหิดล จัดงานเสวนาในหัวข้อ "เหลียวหลังแลหน้า 2 ทศวรรษสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย: เราจะก้าวไปด้วยกัน" ซึ่งงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าวิจัยเพื่อทบทวนบทบาทและการทำงานในรอบ 2 ทศวรรษขององค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
political parties bill
25 ก.พ. 2565 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติ “รับหลักการ” ร่างพ.ร.ป.พรรคการเมืองเพียงสามฉบับ คือร่างที่เสนอโดยครม. และร่างที่เสนอโดยส.ส.พรรคพลังประชารัฐสองฉบับ ขณะที่ร่างที่เสนอโดยส.ส.พรรคฝ่ายค้านสามฉบับ รัฐสภามีมติ “ไม่รับหลักการ” ทั้งหมด 
parliament pass bill on election of MP
24 กุมภาพันธ์ 2565 รัฐสภามีมติ "รับหลักการ" ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. สี่ฉบับ ซึ่งแก้ไขให้สอดคล้องกับการ #แก้รัฐธรรมนูญ ระบบเลือกตั้ง