Hot Issues

World Cup
การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกภายใต้คำสรรเสริญ พล.อ.ประวิตร ต้องสะดุดลง เมื่อผู้ที่รับชมผ่านทางอินเทอร์เน็ต ประสบกับปัญหา "จอดำ" ไม่สามารถรับชมได้ ซึ่งดูเหมือนจะขัดกับ “ประกาศ Must Carry” ของ กสทช. นำไปสู่การฟ้องร้องกันขณะที่บอลโลกก็แข่งต่อไปกำลังจะเข้าสู่รอบน็อคเอ้าท์
constitutional court news
30 พฤศจิกายน 2565 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยว่า ร่างกฎหมายเลือกตั้งฯ ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ กระบวนการหลังจากนี้ นายกฯ นำร่างขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศเป็นกฎหมาย
แม้ทางการไทยจะนำเสนอว่า การประชุมเอเปคครั้งนี้จะเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยต่อนานาชาติ แต่ภาคประชาชนก็แสดงความห่วงกังวลว่า การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการปูพรมไปสู่โมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ที่เรียกว่า “BCG” (Bioeconomy - Circular Economy – Green Economy) ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่เอื้อให้กับนายทุนขนาดใหญ่ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาล รวมถึงสร้างผลกระทบต่อประชาชนในหลายมิติ อาทิ เศรษฐกิจผูกขาด การเอาพื้นที่ป่ามาแลกกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไปจนถึงวิกฤติยาแพงที่อาจจะทำลายระบบสาธารณสุข
Marijuanas Act
เครือข่ายประชาชนเพื่อการมีกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศไทย แถลงการณ์ให้สภาผู้แทนราษฎรเปิดร่างพิจารณาสาระของ พ.ร.บ.กัญชาฯ รายมาตรา เพื่อให้สังคมไทยมีกฎหมายควบคุมกัญชาเชิงระบบ ตามที่มีบรรจุวาระไว้แล้ว ท่ามกลางกระแสกดดันให้ถอนร่าง
referendum
3 พ.ย. 2565 สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นด้วยกับญัตติให้ทำประชามติ เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 323+1 = 324 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ต้องส่งต่อให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบอีกเช่นกัน 
Debunking government's myths of #FreeAlcohol bill
ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะได้อภิปรายและลงมติร่าง "สุราก้าวหน้า" ก็ปรากฏข่าวว่าประยุทธ์ปิดห้องคุยกับผู้นำพรรคร่วมเพื่อขอให้ไม่ยกมือให้กับร่างกฎหมาย ข้ออ้างของฝ่ายรัฐบาลในการ “คว่ำ” ร่างพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต สามารถสรุปได้ใน 3 ข้อ ซึ่งล้วนแล้วแต่ไม่ได้ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง
Constitutional Court's Ruling on Prayut's Term Limit
ถอดคำต่อคำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่ายังไม่ครบ 8 ปีตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด
8 Years Prayut
30 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดี #8ปีประยุทธ์ เรื่อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 8 ปีแล้วหรือไม่ โดยเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 เคาะประยุทธ์เป็นนายกฯ ต่อไป
Dr Jate
รวมคำอภิปราย ส.ว. ในศึกแก้รัฐธรรมนูญ SEASON 4 ต่อข้อเสนอ #ตัดอำนาจสว ยกเลิกมาตรา 272 ทั้ง วันชัย สอนศิริ, กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ, เฉลา พวงมาลัย, เจตน์ ศิรธรานนท์, ถวิล เปลี่ยนศรี และมณเฑียร บุญตัน บางคนพูดชัดว่า ยอมตัดอำนาจตัวเอง แต่หลายคนให้เหตุผลลอยๆ ปล่อยให้ตีความ
Abolished the Right to Vote PM of Senate
6-7 กันยายน 2565 รัฐสภาพิจารณาร่างแก้รัฐธรรมนูญในวาระหนึ่ง โดยมีหนึ่งร่างเสนอโดยภาคประชาชนหกหมื่นกว่าชื่อ เสนอยกเลิกมาตรา 272 ที่ให้อำนาจส.ว. ชุดพิเศษ 250 คน เลือกนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ ส.ส. ทั้งนี้ตัวแทนผู้เสนอได้อภิปรายความสำคัญของการตัดอำนาจ ส.ว. ดังนี้