งานเพื่อน

eakapant
ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองที่ยังตึงเครียดไม่หาย และนักกิจกรรมทางการเมืองถูกดักทำร้ายร่างกาย ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช แนะนำให้เราสำรวจตัวเองว่า ยังเชื่อในทางแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธีหรือไม่ พร้อมอธิบายว่า สันติวิธีก็คล้ายกับหมอกับคนไข้ หลังจากแนะนำไปแล้วอยู่ที่จะนำไปปฏิบัติต่อหรือไม่
เครือข่ายภาคประชาสังคมกว่า 60 องค์กรออกแถลงการณ์ให้ยกเลิกนโยบาย และยุติการปฏิบัติการตามแผนการทวงคืนผืนป่า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยทันที
saithong
เกษตรกรหลายครัวเรือนเข้าบุกเบิกพื้นที่ตั้งแต่ช่วงปี 2500-2520 จนกลายเป็นหมู่บ้าน ปี 2535 มีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติไทรทองรวมเอาพื้นที่ทำเกษตรและที่อยู่อาศัยของชาวบ้านเข้าไปด้วย ชาวบ้านเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาระดับนโยบายแต่ยังไม่คืบหน้า ชาวบ้านอย่างน้อย 14 คนถูกดำเนินคดี และถูกจำคุกในข้อหา "บุกรุกป่า"
right to public assembly
การรวมตัวกันเพื่อใช้เสรีภาพการชุมนุม อยู่ภายใต้พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ประชาชนที่ต้องการใช้เสรีภาพการชุมนุมท้ังผู้จัดและผู้เข้าร่วมชุมนุมควรศึกษาทำความเข้าใจทั้งข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้การชุมนุมสามารถดำเนินไปได้โดยไม่มีอุปสรรค
DuiJai Report
กลุ่มด้วยใจนำเสนอรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2561 ซึ่งประกอบไปด้วย สถานการ์ด้านสิทธิเด็ก สิทธิสตรี การป้องกันการทรมาน การสังหารนอกระบบกฎหมาย และการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ไอลอว์สรุปย่อเนื้อหา และนำรายงานฉบับเต็มมานำเสนอ 
calculation
บทความจากผู้อ่าน เมื่อนักศึกษาปริญญาเอกด้านคณิตศาสตร์ เห็นว่า สูตรคำนวน ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ที่ กกต. เลือกใช้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทำให้พรรคขนาดเล็กมีผู้แทนที่เกินกว่าสัดส่วนของผู้ออกเสียงเลือกตั้งที่ให้ความไว้วางใจ เรียกร้องให้ กกต. ทบทวนปฏิบัติตามข้อกำหนดคณิตศาสตร์ที่เป็นสากล
thai flag
เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล นักสิทธิชาติพันธุ์ม้ง สรุปงานวิจัยประวัติศาสตร์ที่มาของวาทะกรรม "ความเป็นไทย" แต่ละยุคสมัย ชี้ ยุครัชกาลที่ 5 นิยมความหลากหลาย กระแสการเมืองโลกทำให้ต้องนิยามใหม่ผูกคนไทยไว้กับสถาบันกษัตริย์ในยุครัชกาลที่ 6  และเปลี่ยนกลับยุคสงครามเย็น 
โคทม อารียา ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทดลองคำนวณ จำนวน ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 และมาตรา 128 ของ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ผลปรากฎว่า การคำนวณที่นั่ง ส.ส. แบบมีพรรคการเมือง 16 พรรค โดยคิดเฉพาะพรรคการเมืองที่มี ส.ส. พึงมีมากกว่า 1 คน เท่านั้น น่าจะเป็นสูตรที่ถูกต้องที่สุด
party list formula
เก่งคณิตศาสตร์ก็ไม่ช่วยเท่าไร เพราะปัญหาการคำนวณ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์เป็นเรื่องของการเขียนสูตรเลขด้วยภาษานิติศาสตร์ และอาจมีคนกำลังหาทางออกด้วยวิธีทางรัฐศาสตร์ เสนอสูตรที่ตายตัวอยู่แล้วให้ตีความไปได้สามแบบ หวังประโยชน์ทางการเมือง 
Munich
คนไทยในเมืองมิวนิค เยอรมนี เล่าประสบการณ์การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และขั้นตอนที่สถานกงสุลจัดบริการ โดยจะส่งเอกสารให้ และให้กาบัตรเลือกตั้งใส่ในซองสีขาว แล้วเอาซองสีขาวใส่ซองสีน้ำตาลเพื่อส่งไปรษณ์ย์เยอรมันกลับไปสถานกงสุล ก่อนส่งกลับมาไทยให้ทัน 23 มีนาคม