Activities

John lennon dream about Utopia that People live in peace
You may say that I'm a dreamer but I'm not the only one" ส่วนหนึ่งของเพลง Imagine ของจอน เลนนอน นักดนตรีระดับตำนานของเกาะอังกฤษ เนื้อหาของเพลงแฝงด้วยอุดมการณ์และความฝันที่ต้องการเห็นทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่แบกแยกเชื้อชาติ
Puay wrote "From Womb To Tomb" dreaming about the society he wanted
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เขียน “ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” กล่าวถึงสังคมที่ต้องการ มีสวัสดิการและสภาพชีวิตพื้นฐานที่ดีพอแก่คนไทย เป็นตัวอย่างบทความที่มีเนื้อหาครบถ้วน นำเสนอได้น่าสนใจ ทันสมัย และนำความคิดสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
Nothing to do
สำหรับคนที่เคยเข้าชื่อเสนอ "ปลดอาวุธคสช" ด้วยกัน เมื่อได้รับจดหมายจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ก็จะเห็นว่า จดหมายนั้นเพียงเปิดโอกาสให้คัดค้านสำหรับกรณีที่ถูกแอบอ้างชื่อเท่านั้น เพียงไม่ต้องคัดค้าน หรือไม่ต้องทำอะไรต่อ การเข้าชื่อก็สมบูรณ์
โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดเรียงความและคลิปวิดีโอว่าด้วยรัฐธรรมนูญในฝันที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการแสวงหาข้อตกลงร่วมในการอยู่ร่วมกันโดยเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและหลักประชาธิปไตย 
Twitter Training
ยุคสมัยนี้คนรุ่นใหม่หันมาใช้ชัวิตบนโลกทวิตเตอร์กันมากขึ้น ไอลอว์ชวนคนทำงานภาคประชาสังคม หรือทำงานรณรงค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มาเรียนรู้การใช้ชีวิตในโลกทวิตเตอร์ เพื่อเข้าถึงคนกลุ่มใหม่ๆ ด้วยกัน เริ่มจากการใช้งานขั้นพื้นฐานที่สุด ไปสู่เทคนิคเคล็ดลับที่หาอ่านไม่ได้จากตำรา  
Civil Space Project
ไอลอว์และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งติดตามเก็บข้อมูลกรณีการปิดกั้นกิจกรรมมานานกว่าห้าปี ทราบดีถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นจากบรรยากาศที่ไม่มีพื้นที่สาธารณะสำหรับการแสดงความคิดเห็น จึงต้องการลงแรงร่วมกันสร้าง “Civil Space Project” เป็นพื้นที่สำหรับภาคประชาสังคมไทย และต้องการแรงสนับสนุนจากทุกคนให้เป็นจริง
Radio Program
ไอลอว์ ร่วมกับ The Momentum และสถานีวิทยุจุฬา FM101.5 จัดรายการ "พินิจเศรษฐกิจการเมือง" ออกอากาศสดทุกเช้าวันพุธทางสถานีวิทยุจุฬา เวลา 8.05-8.55 เรากำลังมองหานักจัดรายการที่มีมุมมองหลากหลาย เข้ามาเสริมทีม จึงอยากชักชวนให้สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
wrong ballots
ไอลอว์ ขอเชิญชวนประชาชนที่พอมีเวลาว่างในช่วงเย็นวันที่ 24 มีนาคม 2562 ไปสังเกตการณ์และจดบันทึกข้อมูลการนับคะแนนจากหีบเลือกตั้งที่มาจากการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในทุกเขตที่สามารถไปได้ เพื่อพยายามหาคำตอบว่า มีการแจกบัตรเลือกตั้งผิดจำนวนประมาณเท่าใด ไอลอว์ ขอเชิญชวนประชาชนที่พอมีเวลาว่างในช่วงเย็นวันที่ 24 มีนาคม 2562 ไปสังเกตการณ์และจดบันทึกข้อมูลการนับคะแนนจากหีบเลือกตั้งที่มาจากการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในทุกเขตที่สามารถไปได้ เพื่อพยายามหาคำตอบว่า มีการแจกบัตรเลือกตั้งผิดจำนวนประมาณเท่าใด
Vote62
วันเลือกตั้ง เราทำอะไรได้มากกว่าแค่กากบาท ชวนทุกคนร่วมรายงานผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการแบบ Real-time โดยประชาชนด้วยกันเอง ไม่ต้องรอหวังพึ่ง กกต. ถ่ายรูปบอร์ดคะแนนและส่งมาที่ Vote62.com หรือนั่งอยู่บ้านช่วยกรอกคะแนนก็ได้
สำหรับคนที่สนใจ หนังสือคู่มือการเลือกตั้ง รู้ก่อนกากลเกมเลือกตั้ง 62 สามารถไปรับได้  ตามสถานที่ของมหาวิทยาลัยต่อไปนี้