Activities

Volunteer needed
20 ธันวาคม ไปเลือกตั้ง อบจ. ปิดหีบแล้ว ชวนทุกคนติดตามสังเกตการณ์กระบวนการเปิดหีบเพื่อนับคะแนน การขานและขีดคะแนนโดยกรรมการประจำหน่วย และเมื่อแต่ละหน่วยนับคะแนนเสร็จแล้ว ขอแรงทุกคนเป็นอาสาสมัครรวมคะแนนโดยประชาชนเอง
การออกกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆจำนวนมากถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมหรือจำกัดการหาเสียงเลือกตั้ง อบจ. ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.63 ทำให้บรรยากาศการแข่งขันหาเสียงเลือกตั้งในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศไม่คึกคักเหมือนครั้งที่ผ่านๆมา   
รวมบทสัมภาษณ์ของคนที่เคย ‘Vote Yes’ ทั้งกับร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง เมื่อปี 2559 แล้ว ‘คิดใหม่’ ในปี 2563 ว่า #รัฐธรรมนูญ ฉบับ คสช. ต้องแก้ไข ที่ร่วมให้ข้อมูล เพื่อส่งเสียงใหม่ ไม่ให้เขาเอาเสียงไปอ้างใช้ได้อีกต่อไป
Speech Traning
จะต้องขึ้นปราศรัยแล้ว แต่ยังไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลของเรื่องที่พูด! เชิญชวนคนจัดกิจกรรมและนักปราศรัยหน้าใหม่ หากสนใจอยากเติมข้อมูลให้การปราศรัยหนักแน่น ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ชักจูงใจคนฟังได้ และจบภายในเวลากระชับ มาเรียนรู้กับเราหนึ่งวันเต็ม!
Leaflet Cover
ไอลอว์ผลิตใบปลิวนำเสนอทางออกและขั้นตอนแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ที่สามารถทำได้ตามระบบที่มีอยู่ภายในระยะเวลาอันสั้น ให้ผู้สนใจและเห็นด้วยนำไปพิมพ์แจกต่อเองได้ หรือติดต่อขอรับเอกสารที่พิมพ์แล้วเพื่อนำไปแจกต่อเองได้
วันนี้ (22 ตุลาคม 2563) ที่ศาลแพ่ง ห้องพิจารณาคดีที่ 410 ศาลมีคำสั่งในคดีที่นิสิต นักศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน 6 คน พร้อมด้วยเครือข่ายทนายความสิทธิมนุษยชน เป็นโจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง รวมทั้งประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และยื่นขอคุ้มครองชั่วคราวพร้อมทั้งขอไต่สวนฉุกเฉิน 
วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) เวลาประมาณ 10.30 น. นิสิต นักศึกษาจำนวน 6 คน พร้อมด้วยเครือข่ายทนายความสิทธิมนุษยชน ได้เดินทางไปยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง รัชดา เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง รวมทั้งประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และยื่นขอคุ้มครองชั่วคราวพร้อมทั้งขอไต่สวนฉุกเฉิน
SSR People TN
ข้อเสนอวิธีการตั้ง สสร. ของภาคประชาชนที่เปิดให้เข้าชื่อ 50,000 คน เสนอที่มาจากการเลือกตั้ง 100% ไม่มีโควต้าพิเศษสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ต้องแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นจังหวัด ใครอยู่ที่ไหนก็เลือกผู้สมัครได้ทุกคน
Q&A about how to Submission a Petition for Introducing the Constitution
ระหว่างการล่ารายชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญมีคำถามเข้ามามากมาย หลายคนสงสัยว่าต้องทำอย่างไร มีขั้นตอนใดบ้าง เราจึงรวบรวมคำถามหลักๆ ที่พบบ่อยๆ มาลองอธิบายแบบสั้นๆ ไว้ที่นี่ที่เดียว  
TN
ข้อควรรู้สำหรับอาสาสมัครที่สามารถช่วยกันรวบรวมเอกสารเข้าชื่อให้ครบ 50,000 ชื่อ ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดกิจกรรมชุมนุม เจ้าของร้านค้า ร้านอาหาร ที่พร้อมบริการผู้ที่อยู่อาศัยละแวกใกล้เคียง เก็บรวบรวมเอกสารรายชื่อก่อนส่งมารวมกัน