Activities

16 Year of Emergency
ในวาระครบรอบ 16 ปีการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 กลุ่มสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อสิทธิมนุษยชน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล และ คณะกมธ.พัฒนาการเมืองฯ  จัดเสวนาออนไลน์ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ และหาทางออกที่ดีกว่าการใช้กฎหมายพิเศษ 
Online Education
ไอลอว์ชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา/นักศึกษาระดับปริญญาตรีเขียนความในใจเล่าประสบการณ์การเรียนออนไลน์ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในการเรียนและโอกาสที่เสียไปในการเรียนออนไลน์ 
The Picture of Thai Prisons during Covid-19
เชิญชวนวาด #ภาพเรือนจำจากคำบอกเล่า ของผู้ที่เคยอยู่ในเรือนจำ เพื่อกระจายข้อเท็จจริงของสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจำที่แออัด-เสี่ยงโรค และกระตุ้นเตือนให้ "ระดับนโยบาย" ออกมาตรการที่อาจทำให้สถานการณ์ไม่แย่ลงไปกว่านี้ #โควิดเรือนจำ
หากคุณคือคนที่อยากเรียนรู้ในประเด็นทางสังคม การเมือง สิทธิมนุษยชน โอกาสของคุณมาถึงแล้ว! iLaw เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
28 มี.ค.64 ถือเป็นอีกหนึ่งนัดหมายสำคัญของประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลทั่วประเทศต้องออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล หรือ สท. หลังจากห่างหายไปนานกว่า 6 ปี นับตั้งแต่ที่ คสช.เข้ามาทำการรัฐประหารยึดอำนาจ
หลังจากสภามีมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญวาระที่สองเสร็จสิ้นไปแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการพิจารณาในวาระสามซึ่งเป็นวาระสุดท้าย หากรัฐสภามีมติเห็นชอบก็ให้ดำเนินการเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป แต่ทว่าเกมส์การแก้รัฐธรรมนูญในวาระสามไม่ใช่เรื่องง่าย หาก ส.ว.หรือพรรคฝ่ายค้านรวมตันกันไม่เห็นด้วย 
ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนแถลงข่าวในหัวข้อ “หยุดใช้อำนาจนอกกฎหมาย หยุดใช้ความรุนแรง และหยุดใช้การดำเนินคดีที่ไม่เป็นธรรม” เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนในการยับยั้งการใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และหยุดวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดของเจ้าหน้าที่ รวมถึงเรียกร้องมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการดูแลการชุมนุม
สำหรับคนที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 63 ที่ผ่านมา ต้องส่งหนังสือแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในวันที่ 27 ธ.ค. 63  
Volunteer needed
20 ธันวาคม ไปเลือกตั้ง อบจ. ปิดหีบแล้ว ชวนทุกคนติดตามสังเกตการณ์กระบวนการเปิดหีบเพื่อนับคะแนน การขานและขีดคะแนนโดยกรรมการประจำหน่วย และเมื่อแต่ละหน่วยนับคะแนนเสร็จแล้ว ขอแรงทุกคนเป็นอาสาสมัครรวมคะแนนโดยประชาชนเอง
การออกกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆจำนวนมากถูกนำมาใช้เพื่อควบคุมหรือจำกัดการหาเสียงเลือกตั้ง อบจ. ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค.63 ทำให้บรรยากาศการแข่งขันหาเสียงเลือกตั้งในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศไม่คึกคักเหมือนครั้งที่ผ่านๆมา