เรื่องน่าสนใจ

 • Puay wrote "From Womb To Tomb" dreaming about the society he wanted
  รัฐธรรมนูญในฝัน: อ.ป๋วยเขียน “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ฝันถึงสังคมที่ต้องการ
  ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เขียน “ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” กล่าวถึงสังคมที่ต้องการ มีสวัสดิการและสภาพชีวิตพื้นฐานที่ดีพอแก่คนไทย เป็นตัวอย่างบทความที่มีเนื้อหาครบถ้วน นำเสนอได้น่าสนใจ ทันสมัย และนำความคิดสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
 • Nothing to do
  รายชื่อ ปลดอาวุธ คสช. ถึงสภาแล้ว ถ้าได้รับจดหมายเป็นขั้นตอนปกติ ไม่ต้องทำอะไร ไม่ต้องคัดค้าน
  สำหรับคนที่เคยเข้าชื่อเสนอ "ปลดอาวุธคสช" ด้วยกัน เมื่อได้รับจดหมายจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ก็จะเห็นว่า จดหมายนั้นเพียงเปิดโอกาสให้คัดค้านสำหรับกรณีที่ถูกแอบอ้างชื่อเท่านั้น เพียงไม่ต้องคัดค้าน หรือไม่ต้องทำอะไรต่อ การเข้าชื่อก็สมบูรณ์
 • ประกวดออกแบบ "รัฐธรรมนูญในฝัน" ประจำปี 2562
  โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดเรียงความและคลิปวิดีโอว่าด้วยรัฐธรรมนูญในฝันที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการแสวงหาข้อตกลงร่วมในการอยู่ร่วมกันโดยเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและหลักประชาธิปไตย 
 • Twitter Training
  ชวนเอ็นจีโอ เข้าสู่โลกทวิตเตอร์
  ยุคสมัยนี้คนรุ่นใหม่หันมาใช้ชัวิตบนโลกทวิตเตอร์กันมากขึ้น ไอลอว์ชวนคนทำงานภาคประชาสังคม หรือทำงานรณรงค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มาเรียนรู้การใช้ชีวิตในโลกทวิตเตอร์ เพื่อเข้าถึงคนกลุ่มใหม่ๆ ด้วยกัน เริ่มจากการใช้งานขั้นพื้นฐานที่สุด ไปสู่เทคนิคเคล็ดลับที่หาอ่านไม่ได้จากตำรา  
 • Civil Space Project
  Civil Space Project พื้นที่กิจกรรมสาธารณะสำหรับภาคประชาสังคมไทย
  ไอลอว์และศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งติดตามเก็บข้อมูลกรณีการปิดกั้นกิจกรรมมานานกว่าห้าปี ทราบดีถึงผลร้ายที่เกิดขึ้นจากบรรยากาศที่ไม่มีพื้นที่สาธารณะสำหรับการแสดงความคิดเห็น จึงต้องการลงแรงร่วมกันสร้าง “Civil Space Project” เป็นพื้นที่สำหรับภาคประชาสังคมไทย และต้องการแรงสนับสนุนจากทุกคนให้เป็นจริง
 • Overcrowding in Thailand’s Prisons: Inhumane and Unnecessary
  Overcrowding is a problem that decribed by numbers of former inmates in Thailand as one of the biggest challenge they  faced while serving their sentence. Overcrowding not only effeced inmate in term of inconvinent in their daily life but also contribute to the grerater helth concern including the quickly spread of disease and infection. To improve prison condition as a whole reduction of inmates is essential. 
 • Radio Program
  รับสมัครทีมงานจัดรายการวิทยุ (หญิง)
  ไอลอว์ ร่วมกับ The Momentum และสถานีวิทยุจุฬา FM101.5 จัดรายการ "พินิจเศรษฐกิจการเมือง" ออกอากาศสดทุกเช้าวันพุธทางสถานีวิทยุจุฬา เวลา 8.05-8.55 เรากำลังมองหานักจัดรายการที่มีมุมมองหลากหลาย เข้ามาเสริมทีม จึงอยากชักชวนให้สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • wrong ballots
  ชวนช่วยกันทำข้อมูล "บัตรผิดเขต"
  ไอลอว์ ขอเชิญชวนประชาชนที่พอมีเวลาว่างในช่วงเย็นวันที่ 24 มีนาคม 2562 ไปสังเกตการณ์และจดบันทึกข้อมูลการนับคะแนนจากหีบเลือกตั้งที่มาจากการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในทุกเขตที่สามารถไปได้ เพื่อพยายามหาคำตอบว่า มีการแจกบัตรเลือกตั้งผิดจำนวนประมาณเท่าใด ไอลอว์ ขอเชิญชวนประชาชนที่พอมีเวลาว่างในช่วงเย็นวันที่ 24 มีนาคม 2562 ไปสังเกตการณ์และจดบันทึกข้อมูลการนับคะแนนจากหีบเลือกตั้งที่มาจากการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในทุกเขตที่สามารถไปได้ เพื่อพยายามหาคำตอบว่า มีการแจกบัตรเลือกตั้งผิดจำนวนประมาณเท่าใด
 • Vote62
  ร่วมรายงานผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ‘ถ่ายภาพ’ และ ‘กรอกตัวเลข’ ส่งมาที่ VOTE62.com
  วันเลือกตั้ง เราทำอะไรได้มากกว่าแค่กากบาท ชวนทุกคนร่วมรายงานผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการแบบ Real-time โดยประชาชนด้วยกันเอง ไม่ต้องรอหวังพึ่ง กกต. ถ่ายรูปบอร์ดคะแนนและส่งมาที่ Vote62.com หรือนั่งอยู่บ้านช่วยกรอกคะแนนก็ได้
 • Book Store Map
  แผนที่ร้านหนังสืออิสระ จุดแจกคู่มือ รู้ก่อนกากลเกมเลือกตั้ง 62
  สำหรับคนที่สนใจ หนังสือคู่มือการเลือกตั้ง "รู้ก่อนกากลเกมเลือกตั้ง 62" สามารถไปรับได้แล้วตามร้านหนังสืออิสระ 20 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย