เรื่องน่าสนใจ

 • ร่างรธน.ผ่านประชามติ แต่ยังแก้ต่อเรื่องนายกฯ การศึกษา และศาสนา
  แม้วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 จะผ่านการออกเสียงประชามติความเห็นชอบจากประชาชนส่วนใหญ่ แต่หลังจากวันออกเสียงประชามติก็มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับคำถามพ่วงที่ผ่านประชามติเห็นชอบเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีการออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวนสองฉบับเพื่อ "ปะผุ" ร่างรัฐธรรมนูญ หลังจากเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
 • แนะ "สื่อ" ปรับปรุงการนำเสนอข่าว "สาวประเภทสองเกณฑ์ทหาร เคารพความเป็นมนุษย์มากขึ้น"
  วงเสวนาหวังว่า สื่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเปลี่ยนมุมมองการนำเสนอข่าวการเกณฑ์ทหารที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของสาวประเภทสองให้มาก โดยมุ่งเน้นการนำเสนอมุมมองต่อกระบวนการเกณฑ์ทหารเช่น แนวการปฏิบัติของสาวประเภทสองในการเกณฑ์ทหาร, คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตรวจเลือกในการเกณฑ์ทหาร, ผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่อสาวประเภทสอง หรือการชื่นชมที่สาวประเภทสองทำหน้าที่ตามกฎหมาย แทนที่ขนบแบบเดิมของการเสนอมุมมองต่อสาวประเภทสองว่า เป็นความสนุก ความแปลก และการนำสาวประเภทสองไปเปรียบเทียบกับผู้หญิง 
 • NLA Watch
  จับตากฎหมายจาก สนช.
  ช่องทางการเสนอกฏหมายปัจจุบันต้องเสนอผ่าน คสช. ครม.และ สนช. ในขั้นตอนของสภาก็มีเพียงแค่สภาเดียวไม่มีฝ่านค้าน ทำให้น่ากังวลเนื่องจากขาดการตรวจสอบถ่วงดุล และการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่มีส่วนได้เสีย ร่วมกันติดตามร่างกฏหมายที่น่าสนใจที่กำลังอยู่ในขั้นตอนต่างๆ ที่นี่  
 • รณรงค์: ขอเสียงประชาชนหยุด! ร่าง พ.ร.บ.คอมฯ ฉบับใหม่
  ตามระเบียบวาระการประชุมของสนช. ลงวันที่ 15 ธันวาคมนี้ มีความเป็นไปได้ที่จะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระ 3 ของสภา (เห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย) "ร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ" ฉบับใหม่ ทั้งที่ กฎหมายดังกล่าวยังเต็มไปด้วยปัญหา ดังนั้น นี่จึงเป็นวาระสำคัญที่ประชาชนจะต้องออกมาคัดค้านกฎหมายฉบับนี้
 • cards
  เกมการ์ด "เราจะทำตามสัญญา" Bangkok's Big Brother
  ไอลอว์ลองคิดการ์ดเกมจำลองสถานการณ์ในปัจจุบันที่กฎหมาย ประกาศคสช. และกลไกหลายอย่างถูกนำมาใช้เพื่อห้ามการสื่อสาร ทุกคนสามารถดาวน์โหลดไปพิมพ์และเล่นกันได้ พร้อมกติกาการเล่น และข้อมูลความรู้ประกอบการเล่น หรือจะช่วยกันคิดค้นปรับปรุงกติกาให้สนุกและทันสมัยขึ้นก็ได้
 • โปสเตอร์ค่ายรูดซิป(เ)ปิดปาก 4
  ค่ายรูดซิป(เ)ปิดปาก 4 ตอน The Untold Uthaitopia 12-13-14-15 พฤศจิกายน 2559
  "ร่วมทดลองกับความจริงและอีกหลายสิ่ง..ที่ไม่เคยถูกบอก" ค่ายรูดซิป(เ)ปิดปาก 4ตอน The Untold Uthaitopia12-13-14-15 พฤศจิกายน 2559ในอ้อมกอดแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี
 • #ส่องประชามติ: เมื่อการอำนวยความสะดวกของรัฐไปไม่ถึงคนทุกกลุ่ม
  ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในการออกเสียงประชามติวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่มีผู้มาใช้สิทธิจำนวน 27,623,126 คน จากจำนวนทั้งหมด 50,585,118 คนนั่น มีคนจำนวนหนึ่งที่เข้าไม่ถึงการอำนวยความสะดวกของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการขอใช้สิทธิลงประชามตินอกเขต หรือการเข้าถึงเอกสารเนื้อหาเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ ปกาเกอะญอ และกลุ่มคนมลายู จังหวัดยะลา เป็นต้น
 • Monitor Referendum
  ชวนทุกคน #ส่องประชามติ ร่วมกัน 7 สิงหา นี้
  ลงประชามติ 7 สิงหาคมนี้ ชวนทุกคนไปใช้สิทธิสังเกตการณ์ประเด็นต่างๆ จดบันทึก และส่งข้อมูลมายัง "เครือข่ายสังเกตการณ์ประชามติ" ร่วมเป็นส่วนหนึ่งจับตากิจกรรมทางการเมืองที่สำคัญครั้งนี้
 • รวมตลกร้ายก่อนประชามติ: ทั้งขำขื่นและสะอื้นเศร้า
  โค้งสุดท้ายแล้วก่อนถึงวันลงประชามติ  7 สิงหาคม 2559  มีข่าวที่ฮอตฮิตติดลมบนชนิดที่มีให้เห็นกันทุกวันและสื่อก็เอามาเล่นกันแทบจะทุกช่องจน 'กลบ' ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญอย่างชะงักงัน ก็คือข่าว 'การกระทำแปลกๆ' ที่เกิดขึ้นกับการลงประชามติ ทั้งที่ตั้งใจทำและไม่ตั้งใจทำ หนำซ้ำการกระทำ ไม่ได้มีจำกัดเฉพาะ 'คน' ที่ทำด้วยสิ        
 • ด้วยข้อเท็จจริง ไม่ใช่'ศิโรราบ'เพราะหวาดกลัว
  ความกลัวที่เรากำลังพูดถึงนี้ ไม่ใช่เฉพาะที่เกิดขึ้นในใจของคนที่คิดจะออกไปรณรงค์หรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ จากการจับกุมและดำเนินคดีที่มีอยู่ แต่เป็นความกลัวที่กำลังผลักให้เราก้าวเข้าคูหาไปกากบาท รับ/ไม่รับ รัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนี้  มาดูกันดีกว่าว่าคนไทยกลัวอะไรอยุู่บ้าง