เปิดผลวิจัย ผลกระทบจากพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ สถิติการจับกุมพลเมืองเน็ต และการปิดกั้นสื่อออนไลน์

 

(Please scroll down for English version)
 

[ข้อมูลล่าสุด : กดที่นี่เืพื่ออ่านบทสรุปและดาว์นโหลดรายงานวิจัย]

[UPDATED: Please click here to read the summary and download the research report]

 

 

เปิดผลวิจัย ผลกระทบจากพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
สถิติการจับกุมพลเมืองเน็ต และการปิดกั้นสื่อออนไลน์

 

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553  เวลา 12:30-16:00 น.
ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
เชิญผู้สนใจร่วมเปิดผลวิจัยผลกระทบจากพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (ระยะที่หนึ่ง) และซักถามแลกเปลี่ยนกับคณะวิจัย

(มีบริการแปลสองภาษา ไทย-อังกฤษ ตลอดงาน)12:30 – 13:00    ลงทะเบียน
13:00 – 13:15    กล่าวเปิดงานโดย โยสต์ พาคาลี ผู้อำนวยการมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
13:15 – 14:30    รายงานผลการวิจัย (ระยะที่หนึ่ง) ผลกระทบจากพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ สถิติการจับกุมพลเมืองเน็ต และการปิดกั้นสื่อออนไลน์

  • สถิติการดำเนินคดีและการปิดกั้นเว็บไซต์ ในรอบ 3 ปีของการบังคับใช้พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
  • เปรียบเทียบกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ไทย อเมริกา จีน มาเลเซีย และเยอรมัน
    นำเสนอโดย คณะวิจัยผลกระทบจากพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 และนโยบายของรัฐ กับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วย

•    อ. สาวตรี สุขศรี  กลุ่มนิติราษฎร์ ( http://www.enlightened-jurists.com )
•    พ.ต.ท. ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ รองผู้กำกับการส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
•    อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา  โครงการ iLaw ( http://ilaw.or.th )

14:30 – 16:00    วงอภิปราย “14:15:20:112 พ.ร.บ.คอม/ป.อาญา : ถอดรหัสฟ้าตามหาเสรีภาพในโลกออนไลน์” นำอภิปรายโดย

•    ธีระ สุธีวรางกูร กลุ่มนิติราษฎร์
•    ดร.เดวิด สเตร็คฟัส นักวิชาการอิสระ
•    อ.จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการ iLaw
•    พ.ต.ท. ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ รองผู้กำกับการส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ดำเนินรายการโดย อ.สาวตรี สุขศรี


ติดต่อสอบถาม:
โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
อีเมล [email protected]  โทร. 0 2276 3676
 

*******


Public Launch of the Research Report
“Facts & Figures: Netizen Arrests & Internet Censorship”


Wednesday, 8 December 2010 from 12:30-16:00
At Jitti Tingsapat Meeting Room, 1st Floor, Faculty of Law, Thammasat University (Tha Phrachan Campus)

iLaw Project invites you to a public launch of
  the research findings on the impact of the Computer Crime Act of Thailand (phase-1), and a discussion with the research team.

(Translation will be provided)
 

12:30 – 13:00    Registration
13:00 – 13:15    Opening remarks from Jost Pachaly, Director of  the Heinrich Böll Stiftung, Southeast Asia
13:15 – 14:30    Phase-1 report from a research “Facts & Figures: Netizen Arrests & Internet Censorship”

presented by the research team on "The Effects of the Computer Crime Act (B.E. 2550) and the State’s Policy and Right and Liberties on Freedom of Expression”

•    Sawatree Suksri, Lecturer, Nitirat Group ( http://www.enlightened-jurists.com )
•    Pol.Lt.Col. Dr. Siriphon Kusonsinwut, Deputy Superintendent of the Appeal and Supreme Court Case Inspection Division, Legal Department, Royal Thai Police
•    Orapin Yingyongpathana, Manager, iLaw Project (http://ilaw.or.th)


14:30 – 16:00    Panel discussion “14:15:20:112 Computer Crime Act/Criminal Code: Deciphering the Holy Code in Search of An Online Frontier”

•    Theera Sutheewarangkul, Nitirat Group
•    Dr. David Streckfuss, Independent Scholar
•    Jon Ungphakorn, Director of the iLaw Project
•    Pol.Lt.Col. Dr. Siriphon Kusonsinwut, Deputy Superintendent of the Appeal and Supreme Court Case Inspection Division, Legal Department, Royal Thai Police

Moderated by Sawatree Suksri

 


Contact:
iLaw Project
email. [email protected]
Tel. 0 2276 3676

 

This research project is supported by