Roundup

 • NLA Weekly (18-24 มิถุนายน 2561): คสช. เชิญพรรคการเมืองหารือ จ่อใช้ ม.44 ยกเลิกไพรมารีโหวต
  ในรอบอาทิตย์นี้ มีประเด็นที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องคือ การหารือระหว่าง คสช. กกต. และพรรคการเมือง โดยมีข่าวคราวว่า คสช. อาจจะใช้มาตรา 44 ยกเลิก ‘ไพรมารีโหวต’ หรือการคัดเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละเขต เนื่องจาก ถ้าจะจัดเลือกตั้งให้ทันเดือนกุมภาพันธ์ 2562 พรรคการเมืองจะมีเวลาเหลืออีกไม่มากในการดำเนินการต่างๆ ให้ทันเวลา
 • NLA Weekly (11-17 มิถุนายน 2561)
  NLA Weekly (11 มิถุนายน – 17 มิถุนายน 2561): สนช. ต่อเวลาอีก 22 วัน ศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก่อนเห็นชอบ
  สัปดาห์ที่ผ่านมา สนช.มีมติตั้ง กมธ.ศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติ 38 คน พร้อมกำหนดเวลาพิจารณาภายใน 22 วัน นอกจากนี้ สนช. ยังมีมติรับหลักการร่างกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 3 ฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ... , ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....
 • NLA Weekly (4 – 10 มิ.ย. 61): สนช. เห็นชอบเงินงบประมาณ 3 ล้านล้านบาท ให้รัฐบาล คสช.
  สัปดาห์ที่ผ่านมา สนช. รับหลักการ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งตั้งวงเงินงบประมาณไว้สูงถึง 3 ล้านล้านบาท  และ สนช. จะมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติในวันที่ 14 มิถุนายน 2561
 • NLA Weekly (28 พ.ค. – 3 มิ.ย. 61): ศาลรัฐธรรมนูญชี้ พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ คาดเลือกตั้งไม่เกิน เม.ย.62
  สัปดาห์ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญออกคำวินิจฉัย ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ส่งผลให้การจัดการเลือกตั้งที่ยังไม่มีความแน่นอนมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยขั้นตอนต่อจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะส่งผลคำวินิจฉัยให้ประธาน สนช. เพื่อส่งต่อให้นายกรัฐมนตรีนำขี้นทูลเกล้าฯ
 • NLA Weekly (21-27 พฤษภาคม 2561): คสช. ใช้ ม.44 อุ้มทีวีดิจิตอลให้พักชำระหนี้ภายใต้เงื่อนไข 'ห้ามนำเสนอข้อมูลนอกกรอบที่รัฐกำหนด'
  สัปดาห์นี้มีหลายประเด็นให้ต้องจับตา เริ่มจากเรื่อง 'ยุทธศาสตร์ชาติ' ที่ล่าสุด ครม.ยังมีมติไม่เห็นชอบพร้อมกำหนดให้สภาพัฒน์ฯ ส่งมาให้ดูใหม่ 5 มิถุนายนนี้ ในขณะเดียวกัน หัวหน้าคสช. ประกาศใช้มาตรา 44 เพื่ออุ้มทีวีดิจิตอล โดยกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ค้างชำระหนี้สามารถขอพักชำระหนี้ได้ แต่มีเงื่อนไขว่าการดำเนินธุรกิจและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต้องไม่ขัดต่อกรอบของกฎหมาย มิเช่นนั้น จะให้ กสทช. เพิกถอนการชำระหนี้ เป็นต้น
 • NLA Weekly (14-20 พฤษภาคม 2561)
  NLA Weekly (14-20 พฤษภาคม 2561): สนช.ดันร่างกฎหมายให้ทหารยศ "พลตรี" มีสถานะเท่า "อธิบดี" เปิดทางนั่งองค์กรอิสระ
  ความเคลื่อนไหวสัปดาห์นี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ทำให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ผานมา อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ สมาชิก สนช. เตรียมเสนอร่างพ.ร.บ.การเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน ที่มีสาระสำคัญกำหนดให้ข้าราชการทหารระดับพล.ต.มีสถานะเทียบเคียงกับตำแหน่งอธิบดี เพื่อให้มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระได้ตามรัฐธรรมนูญ แต่ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนรับฟังความเห็นเท่านั้น 
 • NLA Weekly (7 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2561) : สนช. ตั้งกมธ.ตรวจสอบประวัติฯ 7 ว่าที่กกต.
  ในสัปดาห์ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบประกาศให้ร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธนาคารแห่งประเทศไทยฯ และ ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองศูนย์ป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียฯ ใช้เป็นกฎหมาย รวมถึง มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการส่งออกฯ ขณะเดียวกัน สนช. ขยายเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับส่วนรวม ไปอีก 90 วัน ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 4 แล้ว นอกจากนี้ สนช. ได้แต่งตั้ง คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ว่าที่ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทั้ง 7 คน
 • NLA Weekly (30 เมษายน - 6 พฤษภาคม)
  NLA Weekly (30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2561) : ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติร่างกฎหมาย สว. 23 พฤษภาคม นี้
  ความเคลื่อนไหวสัปดาห์นี้ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งนัดลงมติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561  นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. จำนวน 5 คน แล้ว โดยจะจัดทำรายงานเสนอรายชื่อดังกล่าวไปยังประธาน สนช. โดยรวมกับอีก 2 รายชื่อ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกมา เพื่อให้ที่ประชุม สนช. แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอ ส่วนในสัปดาห์หน้า วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุม สนช. จะรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และจะเห็นชอบ ร่าง .พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย และร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย เป็นกฎหมาย
 • กสทช., มาตรา 44, ปมคลิปเสียง
  NLA Weekly (22-29 เมษายน 2561): คสช. ใช้ ม.44 ระงับการสรรหา กสทช. ชุดใหม่ ด้าน สนช. เร่งสอบปมคลิบเสียงพาดพิงนายกฯ มีใบสั่งคว่ำสรรหากสทช.
  ความเคลื่อนไหวสัปดาห์นี้อยู่ที่กรณีการสรรหากสทช. ที่สืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้ว หลัง สนช. มีมติคว่ำรายชื่อกสทช.ชุดใหม่ ยกชุด ทั้งนี้ คสช. ได้มีคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 7/2561 ออกมาเพื่อระงับการสรรหา กสทช. ชุดใหม่ รวมไปถึงคุุ้มครองการลงมติคว่ำของสนช. อีกด้วย ส่วน สนช. เองก็แข็งขันกับการสอบปมคลิบเสียงพาดพิงนายกฯ มีใบสั่งคว่ำการสรรหากสทช.
 • NLA Weekly (16 – 22 เม.ย.61): สนช. ลงมติลับคว่ำการสรรหา กสทช. ยกชุด
  รอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ไฮไลท์อยู่ที่ สนช. ประชุมลับและลงมติล้มกระดานว่าที่ กสทช. ทั้ง 14 คน ซึ่งต่อมามีคลิปเสียงหลุดออกมา ตอนหนึ่งว่า “ ท่านนายกฯ ไม่แฮปปี้กับ 14 รายชื่อนี้ ” ซึ่ง พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภาสนช. ชี้แจงว่า  ไม่ใช่คลิปที่เกิดในที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติฯ และสนช. เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนในกรณีคลิปเสียงนี้แล้ว