freeasinfreedom

ข้อมูลผู้ใช้

เพศ
ภูมิลำเนา
ลักษณะการใช้ชีวิต
เหตุการณ์ร่วมสมัย
  • เหตุการณ์สึนามิจากแผ่นดินไหวบริเวณมหาสมุทรอินเดีย
  • ฉลองรัตนโกสินทร์ 200 ปี
  • เหตุการณ์ 9/11 เครื่องบินชนตึกเวิร์ลเทรด
  • พุ่มพวง ดวงจันทร์ เสียชีวิต
เป็นสมาชิกมาแล้ว
11 years 11 สัปดาห์