Juss

ข้อมูลผู้ใช้

เพศ
ภูมิลำเนา
ลักษณะการใช้ชีวิต
เหตุการณ์ร่วมสมัย
  • เหตุการณ์สึนามิจากแผ่นดินไหวบริเวณมหาสมุทรอินเดีย
  • ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ครองตำแหน่งนางงามจักรวาล
เป็นสมาชิกมาแล้ว
11 years 36 สัปดาห์