เกาะกระแส

เห็นด้วยหรือไม่ หากจะมีการเปิดบ่อนคาสิโนในเมืองไทย

ไม่เห็นด้วย เป็นการส่งเสริมการพนันซึ่งเป็นอบายมุข ขัดกับศีลธรรม
8% (14 votes)
ไม่เห็นด้วย อาจสร้างปัญหาสังคมหลายอย่างตามมา
16% (29 votes)
ไม่เห็นด้วย แม้จะมีบ่อนถูกกฎหมาย แต่ก็แก้ปัญหาบ่อนผิดกฎหมายไม่ได้อยู่ดี
9% (15 votes)
เห็นด้วย ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ดึงดูดนักท่องเที่ยว
10% (18 votes)
เห็นด้วย หารายได้เข้ารัฐ ดีกว่ากระจายอยู่ตามเจ้ามือรายย่อย
45% (79 votes)
เห็นด้วย จะแก้ปัญหาเรื่องการพนันผิดกฏหมายได้
10% (17 votes)
ไม่แน่ใจ ยังไม่มีความเห็นต่อเรื่องนี้
2% (4 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 176 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

คิดว่า การติดกล้อง CCTV ปลอมเป็นผลดีหรือไม่

ไม่เป็นผลดี เพราะกล้องปลอมไม่มีประโยชน์อะไร เสียเปล่า
39% (61 votes)
ไม่เป็นผลดี เพราะกทม.หาเรื่องคอรัปชั่นเอาดื้อๆ
41% (64 votes)
เป็นผลดี เพราะประหยัดงบ ช่วยให้ปลอดภัยขึ้น แต่ควรตรงไปตรงมา
20% (32 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 157 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

คิดว่าควรให้เจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจดักฟังโทรศัพท์ของประชาชนได้หรือไม่

ได้ เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐทำตามหน้าที่ซึ่งย่อมเป็นประโยชน์แก่ประเทศ
1% (1 vote)
ได้ แต่ต้องมีหมายศาล เช่นเดียวกับหมายจับ หมายค้น
22% (38 votes)
ได้ เฉพาะในคดีพิเศษ เช่น ป้องกันการก่อการร้าย หรือเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ
22% (39 votes)
ได้ เฉพาะในภาวะสงคราม หรือช่วงที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉิน
7% (12 votes)
ได้ แต่ต้องมีข้อจำกัด คือ........ (โปรดระบุในคอมเม้นต์)
6% (10 votes)
ไม่ได้ในทุกกรณี
43% (74 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 174 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

คิดว่าการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน ควรต้องใช้หลักฐานระบุตัว อย่างไรบ้าง

ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ตามข้อเสนอของร่างฉบับประชาชน)
39% (66 votes)
ใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรอื่นที่ออกโดยราชการ
24% (41 votes)
ใช้สำเนาบัตรประชาชน
9% (15 votes)
ใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (ตามกฎหมายปัจจุบัน)
27% (46 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 168 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

รู้สึกอย่างไร เวลาเห็นรถขนคนงานก่อสร้างนั่งอัดๆ กันมา เดี๋ยวนี้มีการเอาไม้มาพาดทำคล้ายๆ สแตนเชียร์ นั่งกันได้เยอะขึ้น

เฉยๆ เค้านั่งกันงั้นเหรอ?
0% (0 votes)
อย่ามาคว่ำหน้ารถฉันนะ เดี๋ยวซวย
0% (0 votes)
น่าจะมีกฎหมายมาควบคุมเรื่องความปลอดภัยนะ
0% (0 votes)
น่าจะห้ามขนคนแบบนี้นะ กระบะไม่ได้ออกแบบมาให้ขนคน
0% (0 votes)
อื่นๆ (ระบุในคอมเมนท์)
0% (0 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 0 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

ถ้ารถไฟฟ้าบีทีเอส(BTS) ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล สร้างเสร็จหมดทุกสาย คุณจะใช้บริการหรือไม่?

ใช้ เพราะเดินทางไปทำงานสะดวกรวดเร็ว ราคาประหยัด กำหนดเวลาแน่นอน
72% (130 votes)
ไม่ใช้ เพราะดาวน์รถยนต์แล้ว ต้องผ่อน ต้องใช้ให้คุ้ม รถส่วนตัวสะดวกกว่าเป็นไหนๆ
1% (2 votes)
ใช้ เพราะดีกว่านั่งรถเมล์ที่ต้องยืน นั่งรถเเท็กซี่รถก็ติดมากๆ กว่าจะถึงที่ทำงาน สายพอดี
18% (33 votes)
ไม่ใช้ เพราะบีทีเอสไกลจากที่ทำงาน ต้องต่อรถอีกหลายต่อ เปลืองค่าเดินทางแย่เลย
8% (15 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 180 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

เห็นด้วยหรือไม่? กับการแจกเข็มฉีดยาที่สะอาดให้กับผู้ใช้ยาเสพติดเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี

เห็นด้วย
21% (28 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะผิดกฎหมาย
7% (9 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการส่งเสริมการเสพยา
72% (94 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 131 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

การกินเนื้อหมา ควรผิดกฏหมายหรือไม่

ไม่ผิด การกินเนื้อหมาเป็นวิถีของบางท้องที่ เหมือนกินหมูกินไก่
53% (72 votes)
ผิด ฐานทารุณสัตว์ ตามกฏหมายอาญามาตรา 381 มีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
10% (14 votes)
ควรมีกฏหมายใหม่เป็นการเฉพาะ ออกมาดูแลสัตว์เลี้ยงเหล่านี้
36% (49 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 135 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

การขายเซ็กส์ทอยน่าจะผิดกฎหมายหรือไม่

ควรให้ผิดกฎหมาย เพราะโจ่งแจ้งเกินไปในเรื่องเพศ บัดสีบัดเถลิง
6% (7 votes)
ไม่ควรเป็นเรื่องผิดกฎหมาย เป็นสิทธิเสรีภาพอย่างหนึ่ง ใช้ส่วนตัวช่วยป้องกันเอดส์
23% (27 votes)
ไม่ควรเป็นเรื่องผิดกฎหมาย แต่ควรกำหนดให้ขายอย่างมิดชิดในสถานที่ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าไป
71% (84 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 118 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

คุณเห็นด้วยหรือไม่กับการกำจัด"สุนัข"ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตนี โดยการใช้"ยาเบื่อ"

เห็นด้วย เพราะเป็นวิธีการที่ทำง่ายและสิ้นเปลืองงบประมาณน้อย
0% (0 votes)
ไม่เห็นด้วย เพระเป็นวิธีการที่ทารุณสุนัขมาก อีกทั้งมหาวิทยาลัยควรมีวิธีการในการจัดการที่ดีกว่านี้ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงา
0% (0 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 0 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว