เกาะกระแส

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)เลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เห็นด้วยหรือไม่?

เห็นด้วย เพราะเป็นคนดี มีความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ และจงรักภักดี
17% (284 votes)
เห็นด้วย เพราะจะได้ปฏิรูปประเทศให้เสร็จโดยเร็ว
4% (72 votes)
เห็นด้วย เพราะผ่านการโหวตอย่างเป็นเอกฉันท์โดย สนช.
0% (8 votes)
เห็นด้วย เพราะจะได้ดำเนินนโยบายต่อเนื่องหลังยึดอำนาจ
2% (27 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะพล.อ.ประยุทธ์ เป็นคนเลือก สนช.
3% (52 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะสนช.ไม่ได้เป็นตัวแทนจากประชาชน
21% (359 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการควบตำแหน่งหัวหน้า คสช.ด้วย
2% (30 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะทำให้เกิดการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จและการตรวจสอบถ่วงดุลยากขึ้น
51% (883 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 1715 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

ประชาชนควรให้ความสนใจต่อกิจการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในระดับใด?

ร่วมเสนอและผลักดันกฏหมายที่อยากเห็นผ่านการพิจารณาของ สนช.
5% (33 votes)
ร่วมเสนอและผลักดันกฏหมายเพื่อสร้างแรงกดดันให้ สนช. และ คสช.
2% (16 votes)
เข้าร่วมเป็นกรรมาธิการพิจารณากฎหมายเมื่อได้รับเชิญ
1% (8 votes)
ประท้วงกฏหมายที่ละเมิดสิทธิหรือไม่เป็นธรรม
17% (115 votes)
ประท้วงกฏหมายที่ออกจาก สนช.ทุกฉบับ เพราะ สนช.ไม่มีความชอบธรรม
70% (474 votes)
ไม่สนใจใยดีต่อ สนช. เฉยอย่างเดียว
5% (33 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 679 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

ในยุคคสช. ไอเดียอยากปฏิรูปสังคม ควรผลักดันอย่างไรดี?

เสนอตรงสู่คสช. ให้สั่งการได้โดยเร็ว
9% (37 votes)
รอให้มีคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนค่อยเสนอ
3% (10 votes)
รอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก่อนค่อยเสนอ
88% (350 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 397 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต
วันที่สิ้นสุดการโหวต: 17/09/2014

กิจกรรมหรือนโยบายใดที่จะนำไปสู่การปรองดอง

แต่งและเปิดเพลงปลุกใจ
1% (2 votes)
ปรับปรุงหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทยและหน้าที่พลเมือง
2% (6 votes)
ให้ดูหนังฟรี ดูบอลโลกฟรี
0% (1 vote)
ชวนแกนนำแดง-เหลืองร่วมโต๊ะอาหาร
1% (2 votes)
จับกุมและลงโทษผู้ชุมนุมที่ทำให้เกิดความแตกแยก
4% (12 votes)
ไม่มีข้อใดนำไปสู่การปรองดองเลย
87% (243 votes)
อื่นๆ ช่วยคิดช่วยเสนอหน่อย
5% (14 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 280 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต
วันที่สิ้นสุดการโหวต: 11/07/2014

คิดว่าเหตุการณ์ใดเกิดบ่อยที่สุดในช่วงวันสงกรานต์

อุบัติเหตุ
34% (44 votes)
ลวนลาม
46% (59 votes)
ทะเลาะวิวาท
16% (21 votes)
ทำลายทรัพย์สิน
1% (1 vote)
ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
2% (2 votes)
อื่นๆ โปรดระบุ
1% (1 vote)
คนโหวตทั้งหมด: 128 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

ชุดนักโทษ ต้องมีหรือไม่?

ไม่ต้องมีชุดนักโทษ เพราะเป็นการตีตรา ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์
10% (16 votes)
มีชุดนักโทษก็ได้ แต่คนที่ยังไม่ถูกตัดสินไม่ควรถูกบังคับให้ใส่
54% (85 votes)
ต้องมีชุดนักโทษ เพื่อป้องกันการหลบหนีและง่ายต่อการดูแล
36% (56 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 157 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

คิดอย่างไรก็ข้อเสนอแบ่งแยกประเทศ

แยกไม่ได้เป็นความผิดฐานกบฎ ขัดรัฐธรรนมูญ
5% (16 votes)
แยกไม่ได้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ
10% (31 votes)
แยกไม่ได้ แต่ต้องกระจายอำนาจให้มากขึ้น
35% (113 votes)
แยกไม่ได้ ให้ภูมิภาครวมตัวกัน จัดการปกครองภายในเอง โดยอยู่ภายใต้รัฐบาลกลางและมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ
16% (51 votes)
เป็นแค่ความเห็นไม่มีอะไร
11% (34 votes)
แยกดีกว่าจะได้ไม่ต้องขัดแย้งกัน
24% (77 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 322 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้ว กลัวอะไร?

กลัวการสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรง แล้วมีคนเจ็บคนตาย
32% (41 votes)
กลัวทหารเข้ามาแทรกแซงการเมือง
11% (14 votes)
กลัวเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจปิดสื่อ จับ ขัง ค้น เกินกว่าเหตุ
16% (20 votes)
กลัวประกาศเคอร์ฟิว ประการห้ามใช้เส้นทาง กระทบคนที่ไม่เกี่ยวข้อง
8% (10 votes)
กลัวกระทบการเลือกตั้ง เพราะอาจถูกเลื่อนหรือเป็นเหตุให้โมฆะ
7% (9 votes)
ไม่กลัวอะไรเลย ยังชุมนุม ยังใช้ชีวิตตามปกติได้
27% (35 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 129 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

หากกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจในการทำงานไว้ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องทำอย่างยิ่ง จะทำได้หรือไม่

ไม่ได้ ต้องรักษาหลักการกฎหมาย
74% (88 votes)
ได้ ถ้าทำเพื่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม
26% (31 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 119 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

รัฐบาลประกาศยุบสภา หลังการชุมนุมของมวลมหาประชาชน อยากเห็นอะไรต่อไปในการเมืองไทย

ให้กกต.จัดเลือกตั้งใหม่ ภายใน 60 วัน
54% (293 votes)
ก่อนกกต.จัดเลือกตั้งใหม่ ให้รัฐบาลและกลุ่มต่างๆ เสนอพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศ ลงสัตยาบัน ใครชนะเลือกตั้งต้องเดินตามนี้
24% (133 votes)
รัฐบาลรักษาการทำประชามติ ให้ประชาชนเลือกระหว่างสภาเลือกตั้งแบบเดิม กับสภาประชาชน
4% (21 votes)
ให้นายกฯ ลาออกจากรักษาการฯ ใช้มาตรา 7 แต่งตั้งคนกลางมาบริหาร ตั้งสภาประชาชน แก้รัฐธรรมนูญ
12% (64 votes)
ให้ตระกูลชินวัตร และเครือญาติลามือจากการเมือง และออกจากประเทศไทย
6% (34 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 545 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต