เกาะกระแส

ในยุคคสช. ไอเดียอยากปฏิรูปสังคม ควรผลักดันอย่างไรดี?

เสนอตรงสู่คสช. ให้สั่งการได้โดยเร็ว
55% (6 votes)
รอให้มีคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนค่อยเสนอ
9% (1 vote)
รอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก่อนค่อยเสนอ
36% (4 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 11 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต
วันที่สิ้นสุดการโหวต: 17/09/2014

กิจกรรมหรือนโยบายใดที่จะนำไปสู่การปรองดอง

แต่งและเปิดเพลงปลุกใจ
2% (1 vote)
ปรับปรุงหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ไทยและหน้าที่พลเมือง
5% (3 votes)
ให้ดูหนังฟรี ดูบอลโลกฟรี
2% (1 vote)
ชวนแกนนำแดง-เหลืองร่วมโต๊ะอาหาร
3% (2 votes)
จับกุมและลงโทษผู้ชุมนุมที่ทำให้เกิดความแตกแยก
11% (7 votes)
ไม่มีข้อใดนำไปสู่การปรองดองเลย
67% (41 votes)
อื่นๆ ช่วยคิดช่วยเสนอหน่อย
10% (6 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 61 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต
วันที่สิ้นสุดการโหวต: 11/07/2014

คิดว่าเหตุการณ์ใดเกิดบ่อยที่สุดในช่วงวันสงกรานต์

อุบัติเหตุ
34% (44 votes)
ลวนลาม
46% (59 votes)
ทะเลาะวิวาท
16% (21 votes)
ทำลายทรัพย์สิน
1% (1 vote)
ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
2% (2 votes)
อื่นๆ โปรดระบุ
1% (1 vote)
คนโหวตทั้งหมด: 128 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

ชุดนักโทษ ต้องมีหรือไม่?

ไม่ต้องมีชุดนักโทษ เพราะเป็นการตีตรา ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์
10% (16 votes)
มีชุดนักโทษก็ได้ แต่คนที่ยังไม่ถูกตัดสินไม่ควรถูกบังคับให้ใส่
54% (85 votes)
ต้องมีชุดนักโทษ เพื่อป้องกันการหลบหนีและง่ายต่อการดูแล
36% (56 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 157 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

คิดอย่างไรก็ข้อเสนอแบ่งแยกประเทศ

แยกไม่ได้เป็นความผิดฐานกบฎ ขัดรัฐธรรนมูญ
8% (15 votes)
แยกไม่ได้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ
13% (25 votes)
แยกไม่ได้ แต่ต้องกระจายอำนาจให้มากขึ้น
27% (52 votes)
แยกไม่ได้ ให้ภูมิภาครวมตัวกัน จัดการปกครองภายในเอง โดยอยู่ภายใต้รัฐบาลกลางและมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ
20% (39 votes)
เป็นแค่ความเห็นไม่มีอะไร
11% (21 votes)
แยกดีกว่าจะได้ไม่ต้องขัดแย้งกัน
21% (41 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 193 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้ว กลัวอะไร?

กลัวการสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรง แล้วมีคนเจ็บคนตาย
32% (41 votes)
กลัวทหารเข้ามาแทรกแซงการเมือง
11% (14 votes)
กลัวเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจปิดสื่อ จับ ขัง ค้น เกินกว่าเหตุ
16% (20 votes)
กลัวประกาศเคอร์ฟิว ประการห้ามใช้เส้นทาง กระทบคนที่ไม่เกี่ยวข้อง
8% (10 votes)
กลัวกระทบการเลือกตั้ง เพราะอาจถูกเลื่อนหรือเป็นเหตุให้โมฆะ
7% (9 votes)
ไม่กลัวอะไรเลย ยังชุมนุม ยังใช้ชีวิตตามปกติได้
27% (35 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 129 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

หากกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจในการทำงานไว้ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องทำอย่างยิ่ง จะทำได้หรือไม่

ไม่ได้ ต้องรักษาหลักการกฎหมาย
74% (88 votes)
ได้ ถ้าทำเพื่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม
26% (31 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 119 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

รัฐบาลประกาศยุบสภา หลังการชุมนุมของมวลมหาประชาชน อยากเห็นอะไรต่อไปในการเมืองไทย

ให้กกต.จัดเลือกตั้งใหม่ ภายใน 60 วัน
49% (224 votes)
ก่อนกกต.จัดเลือกตั้งใหม่ ให้รัฐบาลและกลุ่มต่างๆ เสนอพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศ ลงสัตยาบัน ใครชนะเลือกตั้งต้องเดินตามนี้
26% (120 votes)
รัฐบาลรักษาการทำประชามติ ให้ประชาชนเลือกระหว่างสภาเลือกตั้งแบบเดิม กับสภาประชาชน
4% (18 votes)
ให้นายกฯ ลาออกจากรักษาการฯ ใช้มาตรา 7 แต่งตั้งคนกลางมาบริหาร ตั้งสภาประชาชน แก้รัฐธรรมนูญ
14% (64 votes)
ให้ตระกูลชินวัตร และเครือญาติลามือจากการเมือง และออกจากประเทศไทย
7% (33 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 459 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาแสดงวิธีการฆ่าตัวตาย ควรถูกแบนไหม

ควรถูกแบน
23% (144 votes)
ไม่ควรถูกแบน
15% (94 votes)
ไม่ต้องแบน แต่มีคำเตือนห้ามเลียนแบบ
23% (145 votes)
ให้เสนอได้แค่สั้นๆ ไม่ให้เห็นวิธีการโดยชัดแจ้ง และมีคำเตือนห้ามเลียนแบบ
40% (254 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 637 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

ความผิดฐานทรมาน ควรรวมถึงการกระทำโดย "บุคคลธรรมดา" ด้วยหรือไม่

ไม่ควร ควรเป็นฐานความผิดเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะถือเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ
15% (19 votes)
ควร เป็นฐานความผิดทั้งคนธรรมดาและเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะส่งผลรุนแรงกว่าการทำร้ายร่างกายทั่วไป
85% (110 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 129 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต