เกาะกระแส

คิดว่าเหตุการณ์ใดเกิดบ่อยที่สุดในช่วงวันสงกรานต์

อุบัติเหตุ
34% (15 votes)
ลวนลาม
41% (18 votes)
ทะเลาะวิวาท
20% (9 votes)
ทำลายทรัพย์สิน
2% (1 vote)
ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
0% (0 votes)
อื่นๆ โปรดระบุ
2% (1 vote)
คนโหวตทั้งหมด: 44 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต
วันที่สิ้นสุดการโหวต: 25/04/2014

ชุดนักโทษ ต้องมีหรือไม่?

ไม่ต้องมีชุดนักโทษ เพราะเป็นการตีตรา ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์
11% (16 votes)
มีชุดนักโทษก็ได้ แต่คนที่ยังไม่ถูกตัดสินไม่ควรถูกบังคับให้ใส่
53% (79 votes)
ต้องมีชุดนักโทษ เพื่อป้องกันการหลบหนีและง่ายต่อการดูแล
36% (53 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 148 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต
วันที่สิ้นสุดการโหวต: 17/04/2014

คิดอย่างไรก็ข้อเสนอแบ่งแยกประเทศ

แยกไม่ได้เป็นความผิดฐานกบฎ ขัดรัฐธรรนมูญ
10% (10 votes)
แยกไม่ได้ ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ
18% (18 votes)
แยกไม่ได้ แต่ต้องกระจายอำนาจให้มากขึ้น
28% (27 votes)
แยกไม่ได้ ให้ภูมิภาครวมตัวกัน จัดการปกครองภายในเอง โดยอยู่ภายใต้รัฐบาลกลางและมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐ
17% (17 votes)
เป็นแค่ความเห็นไม่มีอะไร
10% (10 votes)
แยกดีกว่าจะได้ไม่ต้องขัดแย้งกัน
16% (16 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 98 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้ว กลัวอะไร?

กลัวการสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรง แล้วมีคนเจ็บคนตาย
32% (41 votes)
กลัวทหารเข้ามาแทรกแซงการเมือง
11% (14 votes)
กลัวเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจปิดสื่อ จับ ขัง ค้น เกินกว่าเหตุ
16% (20 votes)
กลัวประกาศเคอร์ฟิว ประการห้ามใช้เส้นทาง กระทบคนที่ไม่เกี่ยวข้อง
7% (9 votes)
กลัวกระทบการเลือกตั้ง เพราะอาจถูกเลื่อนหรือเป็นเหตุให้โมฆะ
7% (9 votes)
ไม่กลัวอะไรเลย ยังชุมนุม ยังใช้ชีวิตตามปกติได้
27% (35 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 128 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต
วันที่สิ้นสุดการโหวต: 05/02/2014

หากกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจในการทำงานไว้ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นตรงกันว่าจำเป็นต้องทำอย่างยิ่ง จะทำได้หรือไม่

ไม่ได้ ต้องรักษาหลักการกฎหมาย
74% (87 votes)
ได้ ถ้าทำเพื่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม
26% (30 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 117 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต
วันที่สิ้นสุดการโหวต: 28/01/2014

รัฐบาลประกาศยุบสภา หลังการชุมนุมของมวลมหาประชาชน อยากเห็นอะไรต่อไปในการเมืองไทย

ให้กกต.จัดเลือกตั้งใหม่ ภายใน 60 วัน
48% (220 votes)
ก่อนกกต.จัดเลือกตั้งใหม่ ให้รัฐบาลและกลุ่มต่างๆ เสนอพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศ ลงสัตยาบัน ใครชนะเลือกตั้งต้องเดินตามนี้
26% (120 votes)
รัฐบาลรักษาการทำประชามติ ให้ประชาชนเลือกระหว่างสภาเลือกตั้งแบบเดิม กับสภาประชาชน
4% (18 votes)
ให้นายกฯ ลาออกจากรักษาการฯ ใช้มาตรา 7 แต่งตั้งคนกลางมาบริหาร ตั้งสภาประชาชน แก้รัฐธรรมนูญ
14% (63 votes)
ให้ตระกูลชินวัตร และเครือญาติลามือจากการเมือง และออกจากประเทศไทย
7% (33 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 454 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาแสดงวิธีการฆ่าตัวตาย ควรถูกแบนไหม

ควรถูกแบน
23% (143 votes)
ไม่ควรถูกแบน
15% (93 votes)
ไม่ต้องแบน แต่มีคำเตือนห้ามเลียนแบบ
23% (144 votes)
ให้เสนอได้แค่สั้นๆ ไม่ให้เห็นวิธีการโดยชัดแจ้ง และมีคำเตือนห้ามเลียนแบบ
40% (253 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 633 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

ความผิดฐานทรมาน ควรรวมถึงการกระทำโดย "บุคคลธรรมดา" ด้วยหรือไม่

ไม่ควร ควรเป็นฐานความผิดเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะถือเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบ
15% (19 votes)
ควร เป็นฐานความผิดทั้งคนธรรมดาและเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะส่งผลรุนแรงกว่าการทำร้ายร่างกายทั่วไป
85% (107 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 126 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

เห็นอย่างไรกับการชักชวนคนมาระดมรีพอร์ทเพจเฟซบุ๊คที่แสดงความคิดเห็นทางการเมือง

ควรช่วยกันรีพอร์ตหากเป็นเพจแสดงความคิดเห็นหมิ่นประมาทกษัตริย์
21% (9 votes)
เป็นการใช้กระบวนการทางสังคมควบคุมกันเองวิธีหนึ่ง
9% (4 votes)
เป็นการปิดกั้นการแสดงความเห็นที่แตกต่าง
56% (24 votes)
ควรถือว่าการรีพอร์ตเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เพราะละเมิดสิทธิของผู้อื่น
14% (6 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 43 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว

ถ้าจะขยายเวลาเปิดผับถึงตีสี่ ต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จะดีไหม?

เห็นด้วย น่าจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
11% (30 votes)
เห็นด้วย น่าจะช่วยให้เงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น
17% (48 votes)
เห็นด้วย เพราะเวลาเที่ยวทุกวันนี้ไม่เพียงพอ
6% (17 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะส่งเสริมสังคมอบายมุข ผิดหลักศาสนา
8% (21 votes)
ไม่เห็นด้วย เพราะทำให้นอนดึก เสียสุขภาพ
5% (14 votes)
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนตรงไหน
53% (149 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 279 คน
โพลนี้สิ้นสุดการโหวตแล้ว