Articles

data transaction
ไอซีทีออกประกาศสองฉบับ เรื่อง แปลงเอกสารกระดาษให้เป็นดิจิตอล และมาตรการให้รัฐคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แบบทรัสต์มาร์ก (TrustMark) 
ร่างพ.ร.บ.จัดการงานและคุ้มครองคนงาน กำหนดหลักเกณฑ์นายจ้าง หากทำผิดโทษสูงสุดจำคุก 10 ปี ปรับสองแสนบาท
typing
เครือข่ายพลเมืองเน็ตออกแถลงการณ์เรียกร้องให้แก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 15 ที่กำหนดบทลงโทษผู้ดูแลเว็บไซด์ ชี้ขัดกับลักษณะของอินเทอร์เน็ต ทำให้ตัวกลางเป็น "แพะ"  
stop
วิทยา แก้วภราดัย วิปรัฐบาลแถลงชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขที่เสนอโดยภาคประชาชน อ้างส่งผลกระทบต่อหมอ
family
มองมุมมองทางกฎหมาย จากกรณีฟิล์ม – แอนนี่ โดยอาจารย์ไพโรจน์ กัมพูสิริ คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 
mobilephone
3G กระบวนการทางกฎหมายที่ยังไม่คืบหน้า และค้างคามานาน เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น และเมื่อไหร่คนไทยจะได้ใช้ 3G  
prison
จากกระแสการนิรโทษกรรมที่เกิดขึ้น ในที่นี้จะพูดถึงนิรโทษกรรมคืออะไร และกฎหมายนิรโทษกรรมที่ประกาศใช้มาจากเหตุใดบ้าง
chulasak
จุลศักดิ์ แก้วกาญจน์ นักกฎหมายสิทธิรุ่นใหม่ วิพากษ์ร่าง พรบ.การชุมนุมสาธารณะ พร้อมตั้งประเด็นต้องทำความเข้าใจ ทำความตกลงทางสังคมร่วมกันก่อน   
demonstration
การชุมนุมของไทยเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง แต่การดำเนินการของรัฐเกี่ยวกับการชุมนุมก็ยังไม่ใช่คำตอบของสังคมไทย สมควรที่ประเทศไทยจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการชุมนุมหรือไม่ 
HeavyIndustry
คณะรัฐมนตรีประกาศ 11 โครงการขนาดใหญ่ที่ต้องศึกษาผลกระทบก่อนสร้าง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมงง! เพราะเงื่อนไข 11 ประเภทนี้ยิบย่อยจนไม่น่าจะเข้าข่ายกิจการใดๆ เลย คล้ายเป็นไฟเขียวเดินหน้าอุตสาหกรรมใหญ่