Articles

DomeTU
มธ.มีมติ ห้ามนิติราษฎร์ใช้มหาวิทยาัลัยจัดกิจกรรมเรื่อง ม.112 อีก นักศึกษา ศิษย์เก่า ประชาชน ร่วมลงชื่อออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ยกเลิกมติ ยืนยันหลักการ "ธรรามศาสตร์มีเสรีภาพทุกตารางนิ้ว"
medicine
เครือข่ายภาคประชาชน  ยื่นรายชื่อกว่า 10,565 รายชื่อ เสนอร่าง พ.ร.บ. ยา ฉบับประชาชน หวังปรับกฎหมายป้องกันโฆษณาชวนเชื่อ-ยาไม่ปลอดภัย
jpf
มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ ออกแถลงการณ์ชื่นชมที่รัฐบาลไทย ลงนามในอนุสัญญาศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย อันอาจนำมาซึ่งการแก้ไขกฎหมายในประเทศต่อไป
usa flag
ชาวอเมริกันหวั่นกฎหมายความมั่นคงสหรัฐฯ NDAA กระทบสิทธิ เหตุถ้อยคำคลุมเครือ อาจกักขังใครก็ได้ โอบามาลงนามผ่านร่างต้อนรับปีใหม่ด้วยเสียงวิพากษ์นัปประการ ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนลุกฮือทั่วอเมริกา
meeting
ภาคประชาชนเปิดเวทีระดมสมอง ชี้พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510 เอื้อนายทุน-ภาครัฐ ควรยกเลิก เตรียมนำเสนอ พ.ร.บ.แร่ ฉบับใหม่ที่จะร่างโดยประชาชนเจ้าของปัญหา
say no
เครือข่ายคัดค้าน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เดินหน้าจัดกิจกรรมเรียกร้องยกเลิกประกาศพ.ร.ก.ในพื้นที่ ชี้ละเมิดสิทธิ-ไม่แก้ปัญหา ชวนถ่ายรูปพร้อมหัวแม่มือคว่ำ แสดงออกคัดค้านพ.ร.ก.
People
การดำเนินคดีชาวบ้านที่ต่อสู้เพื่อสิทธิ สะท้อนให้เห็นอะไรในระบบยุติธรรมไทยบ้าง ฟังเรื่องจากปากคนที่เคยถูกฟ้อง-ติดคุก พร้อมข้อเสนอจากนักวิชาการ 
information
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เดินทางมา 14 ปีแล้ว รัฐ - เอกชนร่วมทบทวน เสนอขยายให้ครอบคลุมข้อมูลเอกชนด้วย ต่างชาติจัดอันดับไทยได้ที่ 45 จาก 89 ประเทศ
conference
 เปิดเวทีขับเคลื่อนกระจายอำนาจ ตั้งกองทุนล่าหมื่นรายชื่อ เสนอร่างพ.ร.บ.ปัตตานีมหานคร ทยอยเดินสายให้ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองชายแดนใต้ 
sign
วิเคราะห์ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เป็นอาวุธของประชาชนจริงหรือ ไขปม-หาเส้นทางอื่น เสนอตัดตอนขั้นในรัฐสภา ทำประชามติแทน เปรียบเทียบประสบการณ์ต่างประเทศ