Articles

result history
ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ทั้ง 10 ครั้งตั้งแต่ปี 2518-2556 บ่งบอกการเมืองในกรุงเทพฯ หลายประการ ส่วนใหญ่คนที่ชนะการเลือกตั้งจะได้เสียง "เฉียดครึ่ง" ยกเว้นพลตรีจำลอง ศรีเมืองคนเดียวที่เคยได้เสียงเด็ดขาด ผู้สมัครที่ได้คะแนนถึงล้านก็ยังไม่แน่เสมอไปว่าจะชนะเลือกตั้ง ขึ้นอยู่กับบรรยากาศโดยรวมด้วย
Pattaya Mayoral Election
เมืองพัทยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานจากทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ด้วยธรรมชาติและหาดทรายที่สวยงาม ประกอบกับระยะทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก ทำให้เมืองพัทยามีรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างมหาศาล จนได้ยกระดับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแห่งที่สอง
French Presidential Election System: Two Round Voting
ระบบเลือกตั้งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสนั้นใช้ระบบเลือกตั้งสองรอบ (Two-Round System) ซึ่งจะคัดเลือกผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดสองอันดับแรกในการเลือกตั้งรอบแรก มาแข่งกันอีกครั้งในรอบที่สองเพื่อหาผู้ชนะอีกครั้ง เพื่อรับประกันว่าอย่างน้อยผู้ที่ชนะนั้นจะได้เป็นเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาด
Electronic Cigarette
บุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นนวัตกรรมชิ้นใหม่และเครื่องหมายคำถามตัวใหญ่สำหรับวงการสาธารณสุข แต่ความนิยมในหมู่ผู้ใช้มีสูงขึ้น กฎหมายที่ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าจึงเกี่ยวพันกับคนหมู่มาก และเมื่อกฎหมายสวนทางกับความรู้ความเข้าใจถึงภัยของบุหรี่ไฟฟ้า ก็กลายเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่รัฐได้ใช้อำนาจได้เต็มที่
Bangkok legislative council
หลังรัฐประหารในปี 2557 คสช. ก็ออกประกาศตั้งคณะกรรมการมาสรรหาส.ก. ทำให้สภาท้องถิ่นกลายร่างเป็นสภาที่มีแต่ข้าราชการระดับสูงมาดำรงตำแหน่งกันเอง การเลือกตั้งในครั้งนี้จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่จะให้อำนาจในสภากรุงเทพมหานครกลับมาเป็นของประชาชนอีกครั้ง
Bangkok Governer
การเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม. ผู้สมัครซึ่งเป็นตัวเต็งจำนวนหนึ่งไม่ได้สังกัดพรรคเมืองใหญ่เหมือนเช่นในอดีต และยังประกาศลงในนามอิสระ ในขณะที่พรรคการเมืองใหญ่บางพรรคก็ตัดสินใจไม่ส่งผู้สมัคร คำถามสำคัญคือ “ผู้ว่าฯ อิสระ” หรือ “ผู้ว่าฯ จากพรรคการเมือง” มีนัยยะต่างกันอย่างไร?
Krung Thep's income and budget
22 พฤษภาคม 2565 เป็นวันที่ผู้มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานคร จะได้ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ คนใหม่ หลังจากห่างหายจากการเลือกตั้งไปถึงแปดปี ก่อนจะถึงการเลือกตั้งผู้ว่าฯ ชวนย้อนดูรายได้ของกรุงเทพมหานคร และเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานคร 
Decentralization amendment
1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. คณะก้าวหน้าจัดเวที “ผ่าทางตัน 130 ปี รัฐราชการรวมศูนย์” โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มแคมเปญล่ารายชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ “คนละชื่อ ปลดล็อคท้องถิ่น” ที่อาคารอนาคตใหม่
seminar Women : Unfinished Justice
27 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. เครือข่ายภาคประชาสังคมนำโดย Protection international และกลุ่มดินสอสี จัดกิจกรรม Women : Unfinished Justice ผู้หญิงกับความยุติธรรมที่ไม่สิ้นสุด 
ตลอดสองปีของการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อรับมือโรคระบาด เป็นทางเลือกที่ถูกต้องจริงหรือไม่ มาร่วมหาคำตอบไปกับ นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง และอดีตคณบดีวิทยาลัยการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี